Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Kim jesteśmy > Korzyści

Rada Naukowa przy PFPŻ ZP
Statut PFPŻ
Zareklamuj się
Misja związku
Korzyści
Komisje
Struktura
Członkowie
Biuro zarządu
Dołącz do nas
Korzyści

Rzecznik polskiego przemysłu spożywczego w kraju i zagranicą
PFPŻ ZP zajmuje stanowiska w ważnych dla przemysłu żywnościowego sprawach zarówno w Polsce jak i zagranicą. Rejestruje i analizuje potrzeby i opinie firm członkowskich niezależnie od ich wielkości i udziału w rynku. Stosuje zasadę konsultacji środowiskowej. Aktywnie działa na rzecz realizacji postulatów firm. Wzmacnia znaczenie sektora żywnościowego jako gałęzi gospodarki narodowej. Poprawia warunki funkcjonowania firm. Dąży do zapewnienia polskim producentom, eksporterom i importerom jednakowych warunków działania na wspólnotowym rynku oraz rynkach krajów trzecich. Dba o wizerunek polskiego przemysłu w Polsce i granicą. Jest członkiem Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (FoodDrinkEurope), w którym prezentuje polskie stanowisko.

Wiarygodny partner
PFPŻ ZP jest aktywną stroną w dialogu społeczno-gospodarczym. Od chwili utworzenia buduje swój autorytet oparty o dojrzałe projekty i profesjonalne działania. Korzysta z naukowego dorobku i opinii ekspertów. Dociera do najwyższych szczebli władzy i administracji rządowej. Współpracuje z mediami. Wydaje i kolportuje własne publikacje. Wywiera wpływ na decyzje w obszarze biznesu żywnościowego: opiniuje ustawy i rozporządzenia. Aktywnie broni interesów przemysłu żywnościowego na forum Parlamentu RP i UE. 

Pomoc dla firm
PFPŻ ZP merytorycznie rozpatruje każdą sprawę lub problem zgłoszony przez firmę członkowską. Poszukuje i oferuje  adekwatne do skali problemu rozwiązania. Doradza firmom wybór sposobu interwencji. Ułatwia kontakty z organami administracji państwowej. Prowadzi akcje informacyjne i szkoleniowe. Propaguje systemy dobrych praktyk. Zapewnia członkom dostęp do najświeższych informacji poprzez system serwisów rozsyłanych pocztą e-mail.
 

·         Serwis legislacyjny -  na bieżąco śledzimy wszystkie zmiany dotyczące prawa żywnościowego zarówno w Polsce jak i UE. Informacje wraz z linkami dokumentów są przesyłane do członków PFPŻ ZP drogą e-mail.

·         Serwis prasowy - monitorujemy pod kątem informacji dotyczącej przemysłu żywnościowego całość wychodzącej w Polsce prasy. Raz w tygodniu członkowie otrzymują zestawienie najciekawszych artykułów wraz z ich pełnymi tekstami i skróconym opisem. 

·         Monitor PFPŻ ZP - gwarantujemy stały przepływ informacji o działaniach w kraju i za granicą. Dokonujemy non stop przeglądu wydarzeń dotyczących bezpośrednio firm członkowskich Związku oraz sektora żywnościowego. Publikujemy co 2 tygodnie „Monitor PFPŻ ZP”, który rozsyłamy bezpośrednio do firm członkowskich Związku. Monitor akcentuje sprawy istotne w danym okresie i prezentuje nowości. Dystrybuujemy również biuletyny i wydawnictwa organizacji partnerskich.

Konsultacja on-line
PFPŻ ZP stosuje zasadę konsultacji z wszystkimi członkami. Problemy i materiały kierowane są do przedstawicieli firm oraz osób znajdujących się na listach dyskusyjnych. Stosuje szybką ścieżkę konsultacyjną: telefon, faks, poczta e-mail, spotkania ad hoc. Otwiera listy dyskusyjne on-line. Informuje o rezultatach. Wypracowane w ten sposób opinie i stanowiska są reprezentatywne dla całego sektora.

Intranet PFPŻ
Członkowie PFPŻ ZP posiadają prawo do korzystania z zamkniętej części serwisu internetowego. Wyłacznie dla nich dostępne są archiwa Związku, zawierające między innymi raporty ze spotkań komisji roboczych, teksty aktów prawnych wraz z komentarzami oraz najnowsze projekty aktów prawnych.

Zniżki dla członków
PFPŻ ZP gwarantuje swoim członkom bezpłatny pakiet informacji i usług określony statutowo i programowo. Stosuje wobec członków przywilej pierwszeństwa w zapewnianiu im udziału w imprezach Związku. Stosuje zasadę niższych opłat za uczestnictwo w imprezach, szkoleniach oraz niższe ceny za wydawnictwa, nawet o 50 %.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij