Ostatnio opublikowane

Przepisy:

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2100 z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/641 dotyczącą środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 8774) (Dz.Urz. UE L 428)

data publikacji: 30.11.2021


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2097 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu kwasu benzoesowego, mrówczanu wapnia i kwasu fumarowego jako dodatku paszowego dla indyków rzeźnych i indyków odchowywanych w celach hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Novus Europe NV) (Dz.Urz. UE L 427)

data publikacji: 30.11.2021


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2096 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei CBS 143953 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu, tuczników, prosiąt i wszystkich podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia: przedsiębiorstwo Danisco (UK) Ltd reprezentowane w Unii przez Genencor International B.V.) (Dz.Urz. UE L 427)

data publikacji: 30.11.2021


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2095 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie roztworu podstawowego L-lizyny, monochlorowodorku L-lizyny i siarczanu L-lizyny jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.Urz. UE L 427)

data publikacji: 30.11.2021


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2094 z dnia 29 listopada 2021 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dekokwinatu (Deccox i Avi-Deccox 60G) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (posiadacz zezwolenia Zoetis Belgium SA) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1289/2004 (Dz.Urz. UE L 427)

data publikacji: 30.11.2021