Ostatnio opublikowane

Przepisy:

Zalecenie nr 3/2023 Specjalnego Komitetu ds. Rybołówstwa, ustanowionego na mocy art. 8 ust. 1 lit. q) Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony z dnia 1 grudnia 2023 r. w odniesieniu do dostosowania obszarów zarządzania gładzicą i witlinkiem [2024/626]

data publikacji: 26.02.2024


Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2024/759 z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2023/2447 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2024) 1315)

data publikacji: 26.02.2024


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/760 z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

data publikacji: 26.02.2024


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/698 z dnia 19 lutego 2024 r. obejmujące nazwę Beira Atlântico (ChOG) ochroną na podstawie art. 99 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

data publikacji: 26.02.2024


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/697 z dnia 19 lutego 2024 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego Rubicone (ChOG)

data publikacji: 26.02.2024