Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
PE chce więcej konkretów w strategii rozwoju Unii do 2020 roku
Reforma zarządzania gospodarką Unii Europejskiej jest niezbędna, żeby lepiej przygotować się na przyszłe kryzysy i zapewnić realizację unijnej strategii na rzecz rozwoju i zatrudnienia EU2020 - stwierdzili posłowie do Parlamentu Europejskiego w dwóch przyjętych dziś rezolucjach. Posłowie wezwali także do skonkretyzowania celów strategii rozwoju do 2020 roku, w tym m.in. do wyznaczenia minimalnego pułapu nakładów na badania i rozwój na poziomie 3 proc. PKB, wiążących poziomów redukcji gazów cieplarnianych i 50 proc. redukcji ubóstwa w Unii Europejskiej.

Zdaniem posłów nowy model zarządzania gospodarką powinien przewidywać centralną pozycję Komisji Europejskiej i wprowadzać system kar i zachęt dla państw członkowskich. Włączenie w jego budowę Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych będzie służyło zwiększeniu legitymacji nowych rozwiązań.

Posłowie skrytykowali także państwa członkowskie UE za zbyt małe ambicje przy formułowaniu strategii rozwoju do 2020 roku i wezwali Komisję Europejską do przedstawienia Parlamentowi szczegółowych planów realizacji poszczególnych celów.

Reforma zarządzania gospodarką

Posłowie podkreślili znaczenie reformy dla przyszłego wzrostu i stabilności. Ich zdaniem, wyjście z kryzysu finansowego będzie wymagało oparcia nowego modelu zarządzania na metodzie wspólnotowej, a nie współpracy międzyrządowej.

W rezolucji proponuje się także ustanowienie Europejskiego Funduszu Walutowego i zwraca uwagę, że dobre zarządzanie gospodarką powinno koncentrować się zarówno na polityce monetarnej, jak i na wymiarze socjalnym.

Parlament ostrzegł także, że realizacja strategii rozwoju do 2020 roku powinna być oparta na wiążących zasadach, a nie na metodzie swobodnej współpracy. 

Sprawy budżetowe

Zdaniem posłów konieczne jest zapewnienie większej kompatybilności i komplementarności budżetów narodowych z budżetem Unii Europejskiej. Ich zdaniem państwa członkowskie powinny zostać zobowiązane do formułowania swoich polityk gospodarczych zgodnie z celami całej Unii. 

EU2020: więcej konkretów

W rezolucji wzywa się także do ustanowienia bardziej konkretnych celów strategii EU2020, m.in. do wyznaczenia minimalnego pułapu nakładów na badania i rozwój na poziomie 3% PKB, wiążących poziomów redukcji gazów cieplarnianych i 50% redukcji ubóstwa w Unii Europejskiej. Posłowie wezwali także Radę do ustalenia jako celów 100% edukacji na poziomie ponadpodstawowym w Unii Europejskiej i zmniejszenia wskaźnika przerywania nauki do 10%.

W dziedzinie budowy wspólnego rynku Unia powinna położyć nacisk na zapewnienie zatrudnienia wysokiej jakości i stworzenie programu wspierania godnej pracy.

Posłowie ostrzegli także, że projekt budżetu Unii na rok 2011 nie zapewnia wystarczającego finansowania kluczowych programów strategii 2020.

(Źródło: PE)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij