Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komisja Europejska zatwierdziła rewizję KPO
Komisja Europejska zatwierdziła 1 lipca br. wniosek Polski w sprawie rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który nasz kraj przedłożył Komisji 30 kwietnia 2024 r.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności składa się obecnie z 57 inwestycji i 54 reform. Ma wzmocnić polską gospodarkę oraz sprawić, że będzie łatwiej znosić wszelkie kryzysy. 


Polska otrzyma z KPO 59,8 mld euro ( 257,1 mld zł), w tym 25,27 mld euro (108,6 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (148,5 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. 


Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (44,96 proc.) oraz transformację cyfrową (21,28 proc.).  


Zmiany w KPO wynikały z przeglądu stanu realizacji reform i inwestycji KPO. Rewizja KPO objęła 7 komponentów. Dotyczyła 18 reform (12 z części grantowej i 6 z części pożyczkowej) oraz 39 inwestycji (26 z części grantowej i 13 z części pożyczkowej KPO).

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 • Opieki zdrowotnej – w zakresie modernizacji infrastruktury podmiotów medycznych, zmiany mają na celu umożliwienie etapowego rozpoczynania konkursów na wsparcie dla różnych obszarów wsparcia (onkologii, kardiologii oraz ogólnego wsparcia dla szpitali). 
 • Sektora rolnego – zwiększenie alokacji w tym obszarze i w konsekwencji zwiększenia liczby  rolników i rybaków realizujących projekty dotyczące modernizacji infrastruktury i wyposażenia i wspierania technologii w zakresie rolnictwa 4.0; zwiększenie liczby  wybudowanych lub zmodernizowanych centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych oraz zmodernizowanych rynków hurtowych oraz dodanie nowego wskaźnika dotyczącego edukacji w zakresie rolnictwa 4.0.
 • Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego poprzez przeniesienie, z obszaru pożyczkowego do grantowego, finansowania w zakresie ośrodków świadczących opiekę długoterminową i geriatryczną w szpitalach powiatowych. 
 • Zamiany podatku od pojazdów spalinowych na system dopłat do zakupu, wynajmu i leasingu samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne.
 • Fundusz Elektromobilności z budżetem w wysokości  ok.1,1 mld euro (ok. 4,7 mld zł) będzie realizowany w ramach części pożyczkowej KPO poprzez wejścia kapitałowe. 

Uwolnione środki z części grantowej zostaną przeznaczone na: 

 • 600 mln euro (ok. 2,6 mld zł) - bezpieczeństwo żywnościowe i rolnictwo 4.0 – w tym m.in. na dodatkowe 86 centrów dystrybucyjno-magazynowych i rynków hurtowych, dodatkowo wsparte 30 MŚP z sektora rolno-spożywczego, ponad  30 tys. rolników i rybaków modernizujących infrastrukturę i wyposażenie i wspierania technologii w zakresie rolnictwa 4.0, 50 projektów w obszarze edukacji o rolnictwie 4.0.
 • 140 mln euro (ok. 602 mln zł) – termomodernizację budynków wielorodzinnych,
 • 373,75 mln euro (ok. 1,6 mld zł) - dopłaty do zakupu/leasingu/wynajmu aut elektrycznych,
 • 150 mln euro (ok. 645 mln zł) – modernizację infrastruktury szpitali powiatowych,
 • 40 mln euro (ok. 172 mln zł) – zakup nowych komputerów przenośnych dla nauczycieli, a także zakup dla szkól nie tylko laptopów, ale również laptopów przeglądarkowych i tabletów na użytek uczniów,
 • 127 mln euro (ok. 547 mln zł) – nowe systemy informatyczne: rozbudowa publicznego systemu informatycznego EZD oraz dodanie e-usług w ramach Urzędu Skarbowego 2.0 i wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur.

Prace nad rewizją KPO

W styczniu i lutym 2024 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz resorty odpowiedzialne za realizację KPO oceniły stan jego wdrażania.


Konsultacje społeczne projektu rewizji KPO trwały od 15 marca do 15 kwietnia 2024 r. Uczestniczyli w nich przedstawiciele strony samorządowej, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni oraz gospodarczy. W ramach wszystkich działań konsultacyjnych łącznie zgłoszono ponad 1100 uwag od ponad 100 różnych podmiotów. 

Raport z konsultacji został opublikowany na stronie internetowej MFiPR.


Konsultacje społeczne zostały podsumowane podczas III posiedzenia Komitetu Monitorującego KPO, które odbyło się 18 kwietnia br. Członkowie Komitetu mieli możliwość przedyskutowania i przedstawienia opinii nt. rewizji KPO. 


30 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła, przedłożoną przez Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, uchwałę w sprawie zmiany Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


Następnie rewizja została przesłana do Komisji Europejskiej. Komisja miała dwa miesiące na jej formalną ocenę. 1 lipca br. zatwierdziła rewizję. 


16 lipca br. planowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez Radę do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Publikacja decyzji nastąpi jeden-trzy dni po jej podjęciu i to zakończy proces rewizji. 


Na przełomie sierpnia i września Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej planuje wysłać drugi i trzeci wniosek o płatność z KPO, a ich refundacja spodziewana jest pod koniec 2024 r.


Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki RegionalnejDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij