Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Biogazownie szansą rozwoju dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego”
W dniu 25 października 2023 r. odbyła się konferencja pt.: „Biogazownie szansą rozwoju dla sektora przetwórstwa rolno-spożywczego” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”.

Pierwszą prezentację pt. „Odnawialne źródło energii i efektywna utylizacja odpadów biodegradowalnych z przemysłu rolno-spożywczego w kontekście redukcji śladu węglowego i produkcji zeroemisyjnej” wygłosiła Beata Wiszniewska, odpowiedzialna za obszar regulacji i rzecznictwa w Polskiej Grupie Biogazowej. W swoim wystąpieniu prelegentka odniosła się do wyzwań dla przemysłu przetwórstwa spożywczego -produkcji zeroemisyjnej oraz omówiła cykl produkcji biogazu, oraz biogaz jako środek do zeroemisyjnej produkcji.


„Proces przygotowania inwestycji - przygotowanie dokumentacji, pozyskiwanie pozwolenia na budowę, warunków przyłączenia do sieci, innych uzgodnień i decyzji administracyjnych”, przedstawił Marcin Laskowski, Prezes Polskiej Grupy Biogazowej Inwestycje Sp. z o.o.


Prelegent odniósł się do celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Omówił czym jest biogazownia rolnicza, przedstawił działanie biogazowni ~ 1 MW. W dalszej części swojej prezentacji przestawił przebieg procesu inwestycyjnego oraz jakie są niezbędne pozwolenia środowiskowe do produkcji biogazu.


Następnie Monika Rocławska, prawnik z Polskiej Grupy Biogazowej Inwestycje Sp. z o.o. podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat: „Wymagania dotyczące lokalizacji biogazowni/biometanowni, w tym wymagania terenowe, odległość do sieci elektroenergetycznej lub gazowej, dostępność mediów, drogi dojazdowe itd.”. Prelegentka wyjaśniła, przedstawiła i omówiła kryteria wyboru optymalnego terenu pod biogazownię, omówiła korzyści lokalizacji biogazowni przy zakładzie wytwórczym.


Kolejną prezentację pt. „Wykorzystanie potencjału pozostałości i odpadów z produkcji rolno-spożywczej do wytwarzania biogazu” przedstawił Łukasz Dudziak, Dyrektor ds. Zaopatrzenia i Logistyki w Polskiej Grupie Biogazowej Inwestycje Sp. z o.o. Serwis.


W swojej prezentacji odniósł się do sezonowości i dostępności surowców oraz przedstawił udział surowca w produkcji biogazu.


Ostatnią prezentację pt. „Opcje i perspektywy partnerstwa – współpraca między zakładem przemysłowym i firmą biogazową” omówiła Magdalena Myszczyszyn, Dyrektor ds. Partnerstwa i nowych rynków biogazu w Polskiej Grupie Biogazowej. Prelegentka przedstawiła opcje i perspektywy partnerstwa między zakładem przemysłowym i Polską Grupą Biogazową. Podczas wykładu zostały również omówione doświadczenia zdobyte podczas budowy i eksploatacji projektów biogazowych doprowadziły, które do opracowania kompleksowych rozwiązań biogazowych opartych na własnej, unikalnej technologii wytwarzania biogazu.


Konferencję prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor PFPŻ ZP ds. legislacji.


Partnerem konferencji była Polska Grupa Biogazowa S.A.


Patronat nad konferencją objęła Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Żywność Wysokiej Jakości.

 

Patroni konferencji:

  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO

biogazownie_2023-1

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij