Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Porozumienie polityczne ws. kwot połowowych na Bałtyku osiągnięte
Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów na 2024 r. w Morzu Bałtyckim było głównym przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), w dniach 23-24 października 2023 r.

Polskiej delegacji przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ciecióra.

Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na 2024 r.

– Dziewiętnaście państw Unii Europejskiej poparło wspólne stanowisko krajów Morza Bałtyckiego w sprawie kwot połowowych na rok 2024 – poinformował po posiedzeniu Rady AGRIFISH podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra.

Propozycja przepisów w kształcie zaproponowanym przez KE była nie do zaakceptowania nie tylko przez państwa bałtyckie, lecz także przez 11 innych krajów, które nie mają bezpośrednich interesów połowowych na Morzu Bałtyckim.

Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem, na 2024 r., ustalono następujące ogólne wielkości kwot połowowych na Morzu Bałtyckim dla UE.

Gatunek

Kwota (UE)

Dorsz (obszar 22-24)*

340 t

Dorsz (obszar 25-32)*

595 t

Śledź (obszar 22-24)*

788 t

Śledź (obszar 25-29,
z wyłączeniem Zatoki Ryskiej)

     40 368 t

Gładzica (obszar 22-32)

                        11 313 t

Łosoś (obszar 22-31)*

                        50 000 t

Szprot (obszar 22-32)

                     201 000 t

*kwoty połowowe przeznaczone wyłącznie na przyłów

Negocjacyjne priorytety Polski zrealizowane

W kompromisowym akcie prawnym zrealizowane zostały negocjacyjne priorytety Polski.

  • Rada UE nie zgodziła się na wprowadzenie zakazu ukierunkowanych połowów śledzia centralnego. Zwiększeniu też uległa pierwotnie proponowana przez KE kwota z 28 tys. ton do ok. 42 ton (17%).
  • Rada nie zgodziła się także na redukcję kwoty połowowej szprota zgodnie z propozycją KE, w efekcie została ona podniesiona o 13% w stosunku do propozycji KE.

Sukces polskiej prezydencji w BALTFISH

W trakcie debaty, jak również podczas rozmów trójstronnych, nad wysokością kwot połowowych na 2024 r. na Morzu Bałtyckim, polski wiceminister rolnictwa poinformował o osiągniętym przez BALTFISH kompromisie.

Praca państw BALTFISH pokazuje, jak ogromne znaczenie ma regionalizacja dla podejmowania decyzji co do możliwości połowowych. To właśnie współpraca regionalna państw członkowskich w ramach BALTFISH pozwala na przyjęcie najlepszych środków dla poszczególnych stad ryb. Osiągnięty kompromis to duży sukces Polski, która aktualnie sprawuje przewodnictwo w BALTFISH.

Wspólna Polityka Rybołówstwa oparta na doradztwie naukowym

– Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra podkreślił, że doradztwo naukowe jest jednym z najistotniejszych fundamentów podejmowania decyzji co do kształtu uprawnień połowowych na Morzu Bałtyckim. Trzeba z niego odpowiednio korzystać, uwzględniając cele Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Konieczna jest stabilność interpretacyjna przepisów Planu wieloletniego (MAP). W przypadku, gdy co roku zmieniać będziemy podstawę prawną stosowaną do ustalania uprawnień do połowów, nie zbudujemy zaufania rybaków do prawa Unii Europejskiej – zwrócił uwagę wiceminister Ciecióra.

Ochrona zasobów ryb a aspekty społeczno-ekonomiczne

Podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra zaznaczył, że poprawa kondycji stad ryb Morza Bałtyckiego jest dla Polski niezwykle istotnym wyzwaniem na kolejne lata. Działania Unii Europejskiej zmierzające do poprawy sytuacji stad Morza Bałtyckiego muszą jednak uwzględniać wpływ, jaki będą miały na społeczność państw Morza Bałtyckiego – rybaków.

Ochronie zasobów ryb powinno zawsze towarzyszyć uwzględnienie aspektów społeczno-ekonomicznych. Obecnie obowiązujące zakazy ukierunkowanych połowów obu stad dorsza, śledzia zachodniego czy łososia mają ogromny wpływ na sytuację osób zależnych od rybołówstwa. Istotne jest, aby decyzje w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) nie pogarszały sytuacji tych osób, tym bardziej kiedy nie jest to konieczne.

Wiceminister zwrócił również uwagę na działania Rosji. Ograniczenia w połowach, które nakłada Unia Europejska sama na siebie, zwiększają możliwości połowowe Rosji, co może mieć znaczący wpływ na sytuację stad ryb.

Przewodniczący polskiej delegacji wskazał również, że całkowite dopuszczalne połowy (TAC) należy ustalić zgodnie z przepisami Wspólnej Polityki Rybołówstwa, mając na uwadze dostępne opinie naukowe oraz uwzględniając aspekty środowiskowe i społeczno-gospodarcze.

– Nie zgadzamy się z zaproponowanym przez Komisję Europejską zakazem połowu śledzia centralnego i pośrednio szprota na Bałtyku. Wprowadzenie takiego zakazu oznacza z dnia na dzień utratę źródła utrzymania dla polskich rodzin rybackich – podkreślił Krzysztof Ciecióra.


Źródło: MRiRWDodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij