Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
UE inwestuje 6,2 mld euro w zrównoważoną, bezpieczną i wydajną infrastrukturę transportową
Komisja wybrała 107 projektów w zakresie infrastruktury transportowej, które otrzymają ponad 6 mld euro dotacji UE z instrumentu „Łącząc Europę”, unijnego instrumentu na rzecz inwestycji strategicznych w infrastrukturę transportową. Ponad 80 % środków zostanie przeznaczone na wsparcie projektów, które zapewniają wydajniejszą, bardziej ekologiczną i inteligentniejszą sieć kolejową, żeglugę śródlądową i szlaki morskie wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Ponadto projekty wzmocnią korytarze solidarnościowe UE-Ukraina, utworzone w celu ułatwienia eksportu i importu Ukrainy.

Do finansowania priorytetowo potraktowano również główne transgraniczne połączenia kolejowe wzdłuż sieci bazowej TEN- T. Należą do nich między innymi tunel bazowy Brenner (połączenie Włoch i Austrii), Rail Baltica (połączenie trzech państw bałtyckich i Polski z resztą Europy), a także odcinek transgraniczny między Niemcami a Niderlandami (Emmerich-Oberhausen).


Porty morskie w Irlandii, Grecji, Hiszpanii, na Łotwie, Litwie, w Niderlandach i Polsce otrzymają środki finansowe na rozwój zasilania energią elektryczną z lądu w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków zacumowanych.


W celu dostosowania żeglugi śródlądowej do przyszłych wyzwań infrastruktura wzdłuż transgranicznych dróg wodnych Sekwana-Skalda między Francją a Belgią zostanie zmodernizowana. Modernizowane zostaną również porty śródlądowe na Dunaju i dorzeczach Renu, takie jak Wiedeń i Andernach.


Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i interoperacyjność unijnego transportu kolejowego, europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) zostanie zainstalowany na pociągach i liniach kolejowych w Czechach, Danii, Niemczech, Francji, Austrii i na Słowacji. Na drogach kilka państw członkowskich UE wdroży inteligentne systemy i usługitransportowe (ITS), w szczególności współpracujące ITS (C-ITS) na rzecz bezpieczniejszego i wydajniejszego transportu. Kilka państw członkowskich otrzyma wsparcie dla europejskich projektów zarządzania ruchem lotniczym w celu zwiększenia efektywności transportu lotniczego i utworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.


Kontekst ogólny


Spośród łącznej liczby 353 projektów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków opublikowane w 2022 r. wybrano 107 projektów.


Finansowanie UE będzie miało formę dotacji, które zostaną wykorzystane do współfinansowania całkowitych kosztów projektu.


W ramach programu „Łącząc Europę” – Transport na lata 2021–2027 udostępniono 25,8 mld EUR na dotacje na współfinansowanie projektów TEN-T w państwach członkowskich UE. Od 2014 r. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” wsparto prawie 1300 projektów o łącznej wartości 29,4 mld EUR w sektorze transportu (z wyłączeniem zaproponowanego dziś wyboru).


W ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport dostępne są dalsze możliwości finansowania: zaproszenie do składania wniosków w sprawie mobilności wojskowej na 2023 r. jest obecnie otwarte do dnia 21 września 2023 r., a zaproszenia do składania wniosków dotyczące infrastruktury paliw alternatywnych – do dnia 7 listopada 2023 r. Kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport zostaną ogłoszone pod koniec września 2023 r.


Więcej informacji: KE


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij