Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Prawo pracy 2023 – aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego”
23 marca 2023 r. odbyła się konferencja „Prawo pracy 2023 – aktualne wyzwania dla rynku żywnościowego” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym konferencji była Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR.

Pierwszą prezentację pt. „Wyzwania związane z wdrożeniem dyrektywy work-life balance” przedstawił Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W trakcie wystąpienia Prelegent odniósł się do nowelizacji Kodeksu pracy implementującej dyrektywę work-life balance, tj. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów z dnia 20 czerwca 2019 r.

 

Kolejne zagadnienie pt. „Zmiany w zakresie prewencyjnych badań trzeźwości pracowników oraz na zawartość narkotyków” przedstawiła dr Magdalena Rycak, radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. W swoim wystąpieniu Prelegentka odwołała się do zmian w Kodeksie Pracy, które umożliwiają przeprowadzanie przez pracodawców kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach (Dz. U. poz. 240). Wyjaśnione zostało, kiedy pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości. Ponadto, Prelegentka odniosła się do kwestii przeprowadzania badania pracownika przez pracodawcę i przez organ powołany do ochrony porządku publicznego, a także omówiła zasady przetwarzania i przechowywania informacji o badaniu pracownika.

 

Następnie dr Artur Rycak, adwokat w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR omówił „Nowe zasady wprowadzania i stosowania pracy zdalnej”. Prelegent odniósł się do zasad uzgodnienia wykonywania pracy zdalnej między stronami umowy o pracę oraz w ramach porozumienia z zakładową organizacją związkową i w regulaminie. Dzięki prezentacji uczestnicy konferencji dowiedzieli się, do czego będzie zobowiązany pracodawca (w tym w kontekście przepisów BHP), a także jakie są prawa pracodawcy związane z pracą zdalną. Prelegent podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat konsekwencji wypadku przy pracy zdalnej oraz w zakresie okazjonalnej pracy zdalnej.

 

Anita Gwarek z Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy przedstawiła kolejny temat „Zmiany w umowach na czas określony i umowach na okres próbny”, który wynika z nowelizacji Kodeksu pracy mającej wprowadzić do polskiego prawa unijne rozwiązania m.in. dotyczące zatrudnienia. Ustawa z dnia 9 marca 2023 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 26 kwietnia 2023 r.

 

Następnie r.pr. Magdalena Osińska, dyrektor działu Prawnego PFPŻ ZP omówiła prezentację pt. „Zatrudnienie cudzoziemców”, w której w szczegółowych odniosła się do kwestii zatrudnienia oraz legalnego pobytu w Polsce obywateli Ukrainy. Pani Mecenas podkreśliła, że zgodnie z Art. 87 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem państwa: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem działalności (Praca sezonowa) jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

 

Ostatnią prezentację konferencji „Rola lidera w zmiennej rzeczywistości” omówił Andrzej Borczyk, Dyrektor Zarządzający HR, CCC Group. Prelegent podzielił się swoimi doświadczeniami ze szczególnym podkreśleniem okresu pandemii COVID-19, która wymagała szybkiego dostosowania się do nowych okoliczności. Zmiany w organizacjach i na rynku pracy w ostatnich latach, wymagają wdrożenia nowych modeli zarządzania i przywództwa oraz wykształcenia wśród menedżerów i pracowników nowych kompetencji.

 

Konferencję prowadziła r.pr. Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.

 

Patroni konferencji:

  • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
  • Związek POLSKIE MIĘSO
prawo_pracy_2023-1

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij