Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości"
Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości w dn. 29 listopada 2022 r. w Auli Kryształowej SGGW zorganizowała konferencję "Oczekiwane kompetencje w branży spożywczej w kontekście aktualnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej oraz trendów konsumenckich. Podsumowanie działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości".

Wydarzenie otworzyła i prowadziła Animator Rady prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.

Pierwszą prezentację pt. „Realizacja projektu pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor żywności wysokiej jakości i wdrażanie rekomendacji Rady Sektorowej Sektora żywności wysokiej jakości” wygłosiła Monika Łyk, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Prelegentka opowiedziała o efektach realizacji projektu Sektorowej Rady ds. kompetencji sektor żywności wysokiej jakości oraz stanie zaawansowania wdrażania rekomendacji Rady w projekcie Operatorskim, w tym rekomendacji nadzwyczajnej wydanej 30 lipca 2020 r. dotyczącej wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie zwalczania skutków pandemii COVID-19 w ramach działania 2.21 PO WER. W celu ograniczenia wpływu COVID-19 w branży spożywczej zostało przydzielone prawie 6 mln zł dodatkowego dofinansowania usług rozwojowych. Omówiona została także rekomendacja z 6 listopada 2020 r., która stanowi drogowskaz dla instytucji przy podejmowaniu planów związanych z finansowaniem edukacji.

Następnie Jakub Jakubczak, analityk sektora rolno-spożywczego w prezentacji „Inflacja: ceny żywności oraz implikacje dla konsumentów” odniósł się do czynników ekonomicznych wpływających na kondycję branży spożywczej.

Lucjan Paszkiewicz, Senior Partner/CEO w CAPFUL wykładem „Krzyk czarnych łabędzi i tupot szarych nosorożców. Scenariusze przyszłości na przykładzie projektu Lubelski Rynek Pracy 2030” podzielił się swoimi spostrzeżeniami nt. potencjału rozwoju branży spożywczej w Polsce.

Następnie Adriana Skorupska, Główny Specjalista w Sekcji Badań i Strategii, Departament Analiz i Strategii PARP oraz Agnieszka Szczurek z Ośrodka Ewaluacji w wystąpieniu pt. „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze żywność wysokiej jakości – co o branży mówią wyniki badań” przedstawiły najnowsze tezy dotyczące zapotrzebowania na kompetencje w branży spożywczej.

W II części konferencji dr Piotr Klatta, ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych omówił prezentację „Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencji”, zaś Andrzej Wojciechowicz, koordynator prac Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Przetwórstwa Żywności (SRK PŻ) przedstawił korzyści i wnioski dla branży wynikające z trwających prac nad SKR PŻ.

Następnie Animator Rady prof. Krystyna Gutkowska podzieliła się swoimi doświadczeniami z obszaru dobrych praktyk we współpracy szkół z pracodawcami z perspektywy placówek edukacyjnych, zaś dr inż. Barbara Groele, dyrektor generalna Krajowej Unii Producentów Soków odniosła się do tego zagadnienia z punktu widzenia pracodawców.

Ostatnią prezentację konferencji pt. „Istota kształcenia praktycznego/dualnego dla pracodawców. Jak kształtować umiejętności praktyczne wśród przyszłych i obecnych pracowników sektora” omówił dr hab. Andrzej Półtorak, prof. SGGW.

Transmisja z wydarzenia dostępna jest na stronie: www.youtube.com/watch?v=vqw-C5FyIKE

 

IMG_0636


Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości stanowi forum wymiany informacji o potrzebach i wymaganiach dotyczących zarówno kwalifikacji, jak i kompetencji pracowników wszystkich szczebli produkcji w sektorze, z uwzględnieniem pracodawców, przedstawicieli edukacji formalnej i nieformalnej oraz rynku pracy. Celem działania Rady jest zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze. 

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz jest realizowany przez lidera projektu – Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, UPEMI. Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego oraz Federacją Branżowych Związków Producentów Rolnych. Dalsze informacje nt. działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Sektor żywności wysokiej jakości można znaleźć na stronie internetowej http://rada-zywnosc.pfpz.pl/


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij