Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Dane GUS - dane o sprzedaży detalicznej, produkcji, zatrudnieniu, cenach produktów rolnych
Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w maju 2022 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 46,3%).

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2022 roku - Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 8,2% (wobec wzrostu o 13,9% w maju 2021 r.). W porównaniu z kwietniem 2022 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 1,7%. W okresie styczeń-maj 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 10,6% (wobec wzrostu o 7,9% w 2021 r.). Grupa „Żywność, napoje i wyroby tytoniowe” odnotowała wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. o 10,5%.

 

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 roku - W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 15,0% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 29,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. wzrosła o 1,4%. W okresie styczeń - maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 18,1%.

 

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 roku - Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2022 r. wzrosły w stosunku do kwietnia 2022 r. o 1,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 24,7%. Utrzymuje się presja ze strony cen surowców, w tym cen produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (93,4%r/r). Silnie rosną także ceny metali (45,3%r/r). Rosną ceny przetwórstwa żywności (27,1%r/r). Utrzymuje się wysoka presja na wzrost cen, a ostatnie odczyty miar inflacji bazowej potwierdzają, że firmy nie mają problemów z przerzucaniem wyższych kosztów na ceny swoich wyrobów gotowych. Proces ten będzie najprawdopodobniej kontynuowany w najbliższych miesiącach, skutkując dalszym wzrostem inflacji bazowej.

 

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 roku - W maju 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,4% w porównaniu z majem 2021 r. i wyniosło 6491,6 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie minimalnie obniżyło się (o 0,1%). Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w maju 2022 r. o 13,5% w porównaniu z majem 2021 r. i wyniosło 6399,59 zł (brutto). Względem kwietnia 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało o 3,4%. Wzrost płac okazał się niższy od wzrostu cen, co przełożyło się na pierwszy od maja 2022 spadek realnych wynagrodzeń.

 

Ceny produktów rolnych w maju 2022 roku - Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w maju 2022 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 46,3%). W maju 2022 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu oraz ceny na targowiskach większości produktów rolnych, w tym najbardziej - pszenżyta i jęczmienia w skupie oraz żywca wołowego na targowiskach. Niższe były jedynie ceny żywca wieprzowego w skupie. W stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku, w maju 2022 r. zanotowano znaczny wzrost cen skupu wszystkich produktów rolnych. Najwięcej podrożały zboża, żywiec wołowy oraz drób.


Opracowanie na podst. danych GUS.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij