Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Własność intelektualna w sektorze żywnościowym. Aktualne wyzwania i szanse”
W dniu 27 maja 2021 r. odbyła się konferencja pt.: „Własność intelektualna w sektorze żywnościowym. Aktualne wyzwania i szanse” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Kancelarii ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates.

Pierwszą prezentację pt. „Ochrona opakowań w systemie wzorów przemysłowych i znaków towarowych” wygłosił adw. Michał Kuliński, Starszy Specjalista w Wydziale Własności Przemysłowej, Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W trakcie wystąpienia Prelegent odniósł się do zagadnień dotyczących wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych i ich zakresu ochrony. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z ciekawymi studiami przypadków.

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi Ekspert odniósł się m.in. do kwestii wykorzystania symboli - TM i R przy znaku towarowym, która nie ma żadnej konkretnej podstawy prawnej w prawie polskim, a także wyjaśnił praktyczną różnicę pomiędzy wzorem przemysłowym a użytkowym. Ponadto, w odpowiedzi na zapytanie uczestnika webinarium została zwrócona uwaga, iż wszystkie prawa własności przemysłowej, w tym znaki towarowe i wzory przemysłowe, są chronione terytorialnie. Dlatego właśnie istotne jest, aby określić zakres, w dane rozwiązanie ma być wykorzystywane - czy to będzie Polska, czy UE, czy jeszcze inne państwa.


Kolejne zagadnienie pt. „Oznaczenia geograficzne w sektorze rolno-spożywczym” przedstawiła Magdalena Głodek, Naczelnik Wydziału Systemów i Programów Jakości Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu Prelegentka omówiła zasady stosowania i główne atrybuty oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności w UE. Przywołane zostały także przykłady bezprawnego użycia zarejestrowanej nazwy.

W odpowiedzi na zapytania uczestników konferencji Ekspertka wyjaśniła, co należy uznać za podstawową różnicę między Chronioną Nazwą Pochodzenia (ChNP) a Chronionym Oznaczeniem Geograficznym (ChOG) – a jest nią sposób argumentacji. W przypadku ChNP jakość lub cechy charakterystyczne tego produktu są wynikiem oddziaływania środowiska geograficznego, na które składają się zarówno czynniki naturalne, jak i ludzkie. ChNP odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywają się wszystkie etapy produkcji danego wyrobu. Natomiast w przypadku ChOG jakość, renoma lub inne cechy charakterystyczne są wynikiem danego pochodzenia geograficznego. ChOG odnosi się do obszaru geograficznego, na którym odbywa się co najmniej jeden z etapów produkcji danego wyrobu, czyli w przypadku produktów przetworzonych np. składniki mogą pochodzić spoza obszaru. Podstawowa różnica jest taka, że w przypadku ChNP całość produkcji (łącznie ze składnikami) odbywa się w danym obszarze, przesłanki do rejestracji wynikają przede wszystkim z silnego wpływu otoczenia geograficznego na dany produkt (gleba, klimat, roślinność). W przypadku ChOG ten związek jest trochę luźniejszy, składniki mogą pochodzić spoza obszaru, a dodatkową przesłanką do rejestracji jest renoma produktu.


Następnie adw. Sylwia Stepaniuk, Starszy Prawnik w Kancelarii ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates omówiła zagadnienie „Sądy wyspecjalizowane ds. własności intelektualnej a podmioty branży żywnościowej - praktyczne aspekty nowych regulacji”. W trakcie prezentacji zostały przedstawione takie kwestie jak właściwość sądów w kontekście własności intelektualnej czy zakres przedmiotowy (kognicja). Ponadto zostały omówione poszczególne instytucje procesowe, w tym zabezpieczenie środka dowodowego, wyjawienie lub wydanie środka dowodowego, roszczenie informacyjne, powództwo wzajemnego w postepowaniu o naruszenie prawa, a także powództw o ustalenie braku naruszenia. Poszczególne tematy zostały omówione w oparciu o praktyczne przykłady z doświadczenia Kancelarii.


Ostatnią prezentację pt. „Informowanie i reklama produktów żywnościowych w świetle zasad uczciwej konkurencji - o czym warto pamiętać?” omówił r.pr. Marek Oleksyn, Partner w Kancelarii ROA Rasiewicz Oleksyn & Associates. W trakcie wystąpienia Prelegent wyjaśnił czym jest informowanie i reklama produktów żywnościowych, a także jakie są źródła obowiązków w tym zakresie. Ponadto, zostało wyjaśnione, w jaki sposób dokonuje się oceny czy informacja i reklama produktu jest zgodna z prawem, a także dlaczego właściwe informowanie i reklama mają znaczenie.


Konferencję prowadziła mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.


konf27052021Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij