Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Produkcja pod marką własną w aspekcie prawa żywnościowego i kontraktowego”
W dniu 11 maja 2021 r. odbyła się konferencja pt.: „Produkcja pod marką własną w aspekcie prawa żywnościowego i kontraktowego” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex”. Partnerem merytorycznym wydarzenia była Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

Pierwszą prezentację pt. „Naruszenia przepisów prawa żywnościowego w świetle doświadczeń Inspekcji Sanitarnej” wygłosił Maciej Kałuża, Naczelnik Wydziału ds. systemu RASFF i AAC w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W trakcie wystąpienia Prelegent odniósł się do kwestii odpowiedzialności podmiotów branży spożywczej według zapisów rozporządzenia nr 178/2002, charakterystyki urzędowej kontroli i jej wymagań zgodnie z rozporządzeniem nr 2017/625, a także działań urzędowych w przypadku podejrzenia niezgodności. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z ciekawymi studiami przypadków.

 

Kolejne zagadnienie pt. „Wymagania prawa żywnościowego, a umowy marek własnych” przedstawił Rafał Szulborski, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. W swoim wystąpieniu Prelegent przypomniał definicję marki własnej, poruszył aspekty odpowiedzialności za żywność w kontekście naruszenia przepisów prawa żywnościowego oraz przywołał orzecznictwo w zakresie odpowiedzialności producenta kontraktowego, w tym odpowiedzialności za etykietowanie. Ponadto zostały omówione elementy umowy na wytwarzanie kontraktowe, ze szczególnym uwzględnieniem oświadczeń wytwarzającego i zamawiającego.

 

Następnie Sabina Kornacka-Wieteska, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. omówiła istotne elementy umowy na wytwarzanie kontraktowe. W trakcie prezentacji zostały przedstawione takie zagadnienia jak przedmiot umowy, integralność umowy, zobowiązania stron, odpowiedzialność w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wady i reklamacja. Prelegentka zwróciła uwagę, iż prewencja pozwalająca uniknąć sytuacji kryzysowych związanych z produktem niebezpiecznym, czy w inny sposób niezgodnym z prawem. Powyższe realizowane jest przede wszystkim poprzez odpowiednio skalibrowane audyty wstępne, a także adekwatną weryfikację gotowego produktu oraz ewentualnie surowców, z których jest wytwarzany. W umowie należy jednak zapisać możliwości kontroli/audytu i zasad ich przeprowadzania, w tym kosztów.


Ostatnią prezentację pt. „Przewaga kontraktowa w umowach na wytwarzanie kontraktowe” przedstawił dr Jarosław Łukawski, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka sp.k. Uczestnicy konferencji zapoznali się z takimi kwestiami jak otoczenie prawne w obszarze przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej oraz zastosowanie regulacji dotyczących przewagi kontraktowej do umów o wytwarzanie kontraktowe. Ponadto, wyjaśnione zostało pojęcie „przewagi kontraktowej” oraz aspekt przewagi kontraktowej w relacjach handlowych dotyczących wytwarzania kontraktowego. Prelegent przedstawił także przykłady praktyk wykorzystania przewagi kontraktowej właściwych dla specyficznej relacji wytwarzania kontraktowego.


Konferencję prowadziła mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP.


marka_wlasna-1

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij