Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
„VIII Akademia Food-Lex - jakość i bezpieczeństwo żywności” 22 – 23 maja 2019 r.
W dniach 22-23 maja 2019 r. odbyła się dwudniowa „Akademia Food-Lex - jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez PFPŻ ZP oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”. Konferencja dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, a wzięło w niej udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Akademię otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny „Food-Lex”, zaś część merytoryczną prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców i z-ca redaktora naczelnego „Food-Lex”.

 

W pierwszym wykładzie Akademii Andrzej Starski, Kierownik Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedstawił aktualny stan prawny i trwające prace legislacyjne z zakresu wybranych zanieczyszczeń żywności. W trakcie wykładu zostały szczegółowo omówione nowe przepisy unijne obowiązujące od 2018 r., a także trwające dyskusje państw członkowskich nad kolejnymi wytycznymi wprowadzającymi ograniczenia zanieczyszczeń w różnych kategoriach żywności.

 

Następnie Joanna Mazurkiewicz reprezentująca BSI Group Polska omówiła dzisiejsze zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności w kontekście kierunku zmian standardów bezpieczeństwa żywności. W swoim wystąpieniu Prelegentka przypomniała największe afery ostatnich lat związane z zanieczyszczeniami i zafałszowaniami żywności, a także ich wpływ na postrzeganie kwestii bezpieczeństwa produkcji w branży spożywczej. Uczestnicy Akademii mieli również możliwość zapoznania się z trendami zmian w standardach bezpieczeństwa żywności.

 

Kolejne zagadnienie pt. „Barwniki stosowane w żywności” zostało omówione przez Joannę Gajdę-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W trakcie wystąpienia został omówiony status legislacyjny i ostatnie zmiany prawne, a także problemy zgłaszane przez Państwa członkowskie w zakresie bezpieczeństwa stosowania barwników. Ekspertka poruszyła również kwestię podawania na opakowaniach informacji o naturalności zastosowanych barwników i carry-over barwników oraz wyjaśniła, w jaki sposób należy znakować na opakowaniu ekstrakty barwiące.

 

Następnie Anna Wojtasik z Zakładu Żywności i Suplementów Diety Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła prezentację pt. „Substancje aktywne biologicznie dodawane do żywności”. W swojej prezentacji Ekspertka wyjaśniła definicje i podała przykłady substancji aktywnych biologicznie oraz produktów roślinnych jako źródeł substancji aktywnych biologicznie. Ponadto, omówione zostały składniki o działaniu fizjologicznym - kwalifikacja: żywność – lek oraz sytuacja prawna w świetle aktualnych przepisów.

 

Dla uczestników „Akademii Food-Lex - jakość i bezpieczeństwo żywności” został zorganizowany warsztat prowadzony przez Joannę Mazurkiewicz reprezentującą BSI Group Polska pt. „Kultura bezpieczeństwa żywności i nie tylko”. Warsztat został podzielony na trzy bloki: ‘Krótkie omówienie zagadnień’, ‘Praca w grupach’, ‘Omówienie wypracowanych pomysłów i podsumowanie warsztatów’, zaś główną problematyką poruszaną w trakcie zajęć były następujące zagadnienia: ‘kultura bezpieczeństwa żywności’, ‘Filary Planu Budowania i Doskonalenia Kultury Bezpieczeństwa Żywności’, ‘Problemy, które możemy napotkać?’ oraz ‘Narzędzia do wdrożenia Planu’.

 

Drugi dzień Akademii tematem „Badanie wybranych zanieczyszczeń chemicznych w żywności - doświadczenia laboratorium J.S. Hamilton Poland” otworzyła Hanna Wachowska reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A. W trakcie wykładu uczestnicy spotkania uzyskali informacje dotyczące m.in. aktualnych wymagań prawnych dotyczących przedmiotowego zagadnienia, a także technik analitycznych stosowanych w oznaczaniu zanieczyszczeń żywności. Ponadto, na przykładach zostało przedstawione doświadczenie JSHP w oznaczaniu zanieczyszczeń żywności.

 

Kolejną prezentację pt. „Wykorzystywanie najnowszych technik analitycznych do wykrywania zafałszowań żywności” wygłosiła również Hanna Wachowska, ekspert J.S. Hamilton Poland S.A. W trakcie wystąpienia zostały omówione najnowsze metody analityczne dające możliwość fałszowania żywności. Uczestnicy zapoznali się także z listą najczęściej fałszowanych produktów.

 

Mecenas Marcin Tomasik reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p. omówił kolejną prezentację pt. „Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych”. Prelegent wyjaśnił uczestnikom konferencji istotę projektu ustawy dla branży spożywczej, a także przekazał praktyczne wskazówki, jak najlepiej przygotować się do nowego prawa. Ponadto, został omówiony zakres i podstawy odpowiedzialności oraz konsekwencje dla firm w momencie przyjęcia przepisów.

 

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja Marzeny Pawlickiej z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny pt. „Oleje mineralne w żywności”. Prelegentka przywołała źródła zanieczyszczenia żywności olejami mineralnymi, w tym nieprawidłowe praktyki produkcyjne i przetwórstwa żywności, migrację z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ponadto, zostało omówione zlecenie Komisji Europejskiej dotyczące monitorowania olejów mineralnych w żywności i w materiałach do kontaktu z żywnością, jak również opinia EFSA w przedmiotowej sprawie.

 

Na zakończenie Akademii chętni uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w teście odnoszącym się do wiadomości przekazanych w trakcie wykładów.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

 • DENTONS
 • J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Partnerzy PFPŻ ZP:

 • BSI Group Polska Sp. z o.o. 
 • Siemens Sp. z o.o.

 

Patroni Akademii:

 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 • System Gwarantowanej Jakości Żywności „QAFP”
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka
 • Związek Polskie Mięso

 

Patroni medialni:

 • Kwartalnik „Food-Lex”
 • Gospodarka Mięsna
 • Mistrz Branży
 • Nowy Przegląd Mleczarski
 • Polskie Mięso
 • Portal www.pfpz.pl
 • Przegląd Mleczarski
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 • Przemysł Spożywczy 

Galeria:
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny „Food-Lex”
Andrzej Starski, Kierownik Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Joanna Mazurkiewicz, BSI Group Polska
Joanna Mazurkiewicz, BSI Group Polska
Joanna Gajda-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Anna Wojtasik, Zakład Żywności i Suplementów Diety Instytutu Żywności i Żywienia
Hanna Wachowska, J.S. Hamilton Poland S.A.
Hanna Wachowska, J.S. Hamilton Poland S.A.
Marcin Tomasik, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
Marcin Tomasik, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
Marzena Pawlicka, Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i prelegenci Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij