Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności”
Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK otworzyła konferencję pt.: „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności” zorganizowaną w dniu 17 stycznia 2019 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) pod Honorowym Patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjnym UOKiK. Wydarzenie miało na celu przedstawienie możliwości polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zainaugurowanie Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dotyczących Żywności przy PFPŻ ZP.

 

W trakcie konferencji rolę i zadania polubownego rozwiazywania sporów z perspektywy UOKiK przedstawili Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów UOKiK oraz Dariusz Łomowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK. Podczas wystąpienia Prelegenci podkreślili zalety polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, w tym krótszy czas trwania spraw i niższy koszt postępowania. W trakcie prezentacji została także wyjaśniona rola Prezesa UOKiK w systemie ADR, jak również zasady postępowania rejestrowego podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz obowiązki podmiotów ADR. Przedstawiono również pozytywne aspekty korzystania przez przedsiębiorców z systemu polubownego rozwiązywania sporów.

 

Andrzej Gantner, Wiceprezes PFPŻ ZP, przybliżył obecnym motywy, którymi kierowała się PFPŻ ZP podejmując działania mające na celu powołanie do życia ADR-u żywnościowego. Podczas swojego wystąpienia zaznaczył, iż Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności (CPRSŻ) nie jest dedykowane wyłącznie członkom Federacji i pozostaje otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Podkreślił również korzyści polubownego rozwiązywania sporów, w tym dotyczące podniesienia wiarygodności firmy, jego skuteczności, dobrowolności i dostępności, bowiem całe postępowanie może być przeprowadzone elektronicznie.

 

Mecenas Magdalena Osińska, Przewodnicząca CPRSŻ oraz Dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP omówiła zasady działania Centrum, w tym procedurę składania wniosku o poddanie sporu pod rozstrzygniecie Centrum, rodzaje spraw rozpatrywanych przez Centrum i zakres rozstrzygnięć. Przedstawiła także wszystkie etapy postępowania oraz rolę przewodniczącego Centrum i jego mediatorów, koncyliatorów. Wskazała przy tym podstawowe zasady korzystania przez przedsiębiorców z CPRSŻ oraz przesłanki do odmowy rozpatrzenia sporu. Po prezentacji odbyła się dyskusja, a zadawane pytania wskazywały na duże zainteresowania działalnością Centrum.

 

Należy podkreślić, iż Centrum Polubownego Rozwiazywania Sporów dot. Żywności zostało utworzone w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności. Centrum zajmuje się sporami dotyczącymi jakości handlowej produktów spożywczych, wynikającymi z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych oraz szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem związanych z żywnością.

 

Zasady prowadzenia postępowania określa regulamin Centrum, przy czym sposoby rozwiązania sporów są niewiążące dla stron postępowania, które mogą się z niego wycofać na każdym jego etapie.

Procedury są zgodne z wymaganiami ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Gwarantują zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumentowi szybszy i znacznie mniej uciążliwy sposób postępowania niż prowadzony przed sądem powszechnym. Zasadą pozostaje, iż wynik postępowania jest przedstawiany w terminie 90 dni od dnia doręczenia wniosku. W osiągnięciu porozumienia pomagają niezależni i bezstronni mediatorzy lub kocyliatorzy.

 

Osoby prowadzące postępowanie w CPRSŻ posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz doskonałą znajomość prawa żywnościowego. Ponadto Centrum umożliwia skorzystanie z opinii ekspertów np. technologów żywności.

 

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. „Praktyczne aspekty pozasądowego rozpatrywania sporów”, w którym udział wzięli: prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki - adwokat, mediator Centrum Polubownego, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska - radca prawny, mediator Centrum Polubownego, Olesia Frączek - adwokat, mediator Centrum Polubownego, Leszek Mironiuk - Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Uczestnicy panelu podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w polubownym rozwiązywaniu sporów oraz wyjaśnili czym jest mediacja, a czym koncyliacja w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podniesiono również kwestie zaufania do propozycji rozstrzygania sporów przez Centrum oraz podkreślono elastyczność i powszechność tego systemu.

 

Po dyskusji i serii dodatkowych pytań nastąpiło podsumowanie konferencji przez Dorotę Karczewską, Wiceprezesa UOKiK, która niezwykle pozytywnie oceniła powołanie Centrum Polubownego i wskazała na potrzebę tworzenia kolejnych podmiotów ADR obejmujących inne branże.

 

Na tym zakończono konferencję.

 

Galeria zdjęć:

Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK
Dorota Karczewska, Wiceprezes UOKiK
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP
Prelegenci Konferencji
Prelegenci Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
 
 
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij