Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Porozumienie w sprawie dyrektywy dot. nieuczciwych praktyk handlowych
Komisja Europejska, Parlament Europejski i państwa członkowskie w dniu 19.12.2018 osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy dot. nieuczciwych praktyk handlowych (UTP). Jest to znaczący krok w kierunku utworzenia ram prawnych, które mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych, które jak wyzkazały analizy dotyczą wszystkich uczestników łańcucha dostaw, niezależnie od wielkości firmy czy rodzaju produktu.

Komisja Europejska, Parlament Europejski i państwa członkowskie w dniu 19.12.2018 osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy dot. nieuczciwych praktyk handlowych (UTP).  Jest to znaczący krok w kierunku utworzenia ram prawnych, które mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych, które jak wyzkazały analizy dotyczą wszystkich uczestników łańcucha dostaw, niezależnie od wielkości firmy czy rodzaju produktu. Uzgodniona dyrektywa jest pierwszą w historii UE, w której mamy przepisy przewidujące minimalną harmonizacją w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Dyrektywa będzie uzupełniać obecnie obowiązujące przepisy w ponad 20 państwach członkowskich, wzmocnieni jednolity rynek i ma służyć 500 milionom konsumentów w UE.


Nieuczciwe praktyki handlowe mające wpływ na rolników i przetwórców żywności były przedmiotem szerokiej dyskusji. Po raz pierwszy publicznie uznano, że nie ma miejsca na nieuczciwy handel w łańcuchu dostaw żywności. "Nieuczciwy jest niesprawiedliwy!" – takie podejście popierane zarówno przez organizację europejską Food Drink Europe jak i Polską Federację Producentów Żywności powinno wyznaczać etyczne i prawne normy obowiązujące wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności.


PFPŻ ZP stoi na stanowisku, że wszystkie podmioty łańcucha dostaw żywności powinny być chronione przed bezpośrednim lub pośrednim wpływem nieuczciwych praktyk handlowych. Obecny kształt dyrektywy nie w pełni realizuje ten postulat, jednak należy uznać osiągnięty kompromis za krok we właściwym kierunku. Komisja Europejska i Rada Europejska powinny dążyć do maksymalnej ochrony wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego. Należy ustanowić system monitorowania niezamierzonych konsekwencji ochrony tylko niektórych podmiotów, tak aby skutecznie eliminować niekorzystne skutki takiego rozwiązania. PFPŻ ZP z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane zobowiązania instytucji UE w zakresie kontynuowania ich wysiłków na rzecz zbudowania prawnych podstaw dla sprawiedliwszego i bardziej zrównoważonego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w  UE. PFPŻ ZP stoi na stanowisku, że eliminacja nieuczciwych praktyk rynkowych jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o dalszym zrównoważonym rozwoju rolnictwa i przetwórstwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej.Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij