Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
Zorganizowana w dniu 15 listopada 2018 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych z zakresu kontroli jakości w łańcuchu spożywczym.

Zorganizowana w dniu 15 listopada 2018 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja szkoleniowa miała na celu przekazanie najbardziej aktualnych informacji dotyczących wymagań prawnych i wytycznych z zakresu kontroli jakości w łańcuchu spożywczym.


Konferencję, która zgromadziła ponad 60 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski, otworzyła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

 

Pierwszą prezentację pt. „Jakość produktów spożywczych w świetle wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych” wygłosiła Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W swoim wystąpieniu Prelegentka odniosła się do najczęściej stwierdzanych przez Urząd nieprawidłowości oraz stosowanych sankcji, w tym kar i zaleceń pokontrolnych. Ponadto, w trakcie prezentacji został dokonany przegląd aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Kolejna prezentacja pt. „Niezależne zapewnienie kontroli jakości w łańcuchu żywnościowym” została omówiona przez Mieczysława Obiedzińskiego reprezentującego TUV SUD Polska Sp. z.o.o. W swoim wystąpieniu Prelegent przedstawił zakres usług TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. w obszarze łańcucha żywnościowego. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z aspektami wpływającymi na bezpieczeństwo żywności oraz zaletami niezależnej kontroli jakości w łańcuchu żywnościowym, w ramach której wyszczególnione zostały audity, badania laboratoryjne, usługi eksperckie, szkolenia.

 

W dalszej części konferencji dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego przedstawił prezentację pt. „Pozostałości pestycydów w środkach spożywczych”. W trakcie wystąpienia zostały szczegółowo omówione obowiązujące wymagania prawne, a także monitoring pozostałości pestycydów w żywności oraz ocena ryzyka na przykładzie przekroczeń NDP.

 

Następną prezentację pt. „Informacje o warunkach przechowywania i warunkach użycia produktów spożywczych w świetle artykułu 25 rozporządzenia UE nr 1169/2011” omówił Andrzej Kuciel, ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J.S. Hamilton Poland S.A. W swoim wystąpieniu Prelegent przedstawił zasady dotyczące obowiązkowych informacji na temat przechowywania żywności wynikające z rozporządzenia 1169/2011, a także zakres odpowiedzialności wynikający z wymagań w/w rozporządzenia. Ponadto, zostały zaprezentowane konsekwencje nieprzestrzegania wymagań wynikających z artykułu 25 rozporządzenia UE nr 1169/2011.

Ostatnią prezentację pt. „Urzędowa kontrola stosowania dodatków do żywności” przedstawiła Joanna Gajda-Wyrębek, z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. W swoim wystąpieniu Prelegentka skupiła się na wymaganiach prawnych dotyczących zagadnienia oraz najczęściej popełnianych przez producentów błędach. Uczestnicy konferencji mieli także możliwość zapoznania się z kwestią naturalnej obecności substancji dodatkowych w żywności.

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

Dentons

J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Partnerzy Konferencji:

J.S. Hamilton Poland S.A.

Siemens Sp. z o.o.

TUV SUD Polska Sp. z.o.o.

 

Patroni Konferencji PFPŻ ZP:

Polskie Mięso

QAFP

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Polskich Przetwórców Mleka

 

Patroni medialni PFPŻ ZP:

„Food-Lex”

Gospodarka Mięsna

Mistrz Branży

Nowy Przegląd Mleczarski

Polskie Mięso

Portal www.pfpz.pl

Przegląd Mleczarski

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny

Przemysł Spożywczy

 


Galeria zdjęć:

Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”
Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”
Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w GIJHARS
Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości Handlowej w GIJHARS
Mieczysław Obiedziński, TUV SUD Polska Sp. z.o.o.
Mieczysław Obiedziński, TUV SUD Polska Sp. z.o.o.
Dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego
Dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH w Zakładzie Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego
Andrzej Kuciel, ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J.S. Hamilton Poland S.A.
Andrzej Kuciel, ekspert ds. bezpieczeństwa i jakości produktów spożywczych J.S. Hamilton Poland S.A.
Joanna Gajda-Wyrębek, Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Joanna Gajda-Wyrębek, Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij