Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Projekt ustawy - VAT
Na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa wraz z załącznikami dot. stawek podatkowych. Niektóre produkty spożywcze zostaną objęte wyższym, a niektóre niższym podatkiem.

Na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa wraz z załącznikami dot. stawek podatkowych. Niektóre produkty spożywcze zostaną objęte wyższym, a niektóre niższym podatkiem.


Przygotowany projekt zakłada wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, przy założeniu uproszczenia systemu stawek opartego na 3 filarach: prostota – przejrzystość – przyjazność stosowania. Jak deklaruje rząd, zmiana nie ma charakteru fiskalnego, ale ma uprościć obecny system, z którym często wiążą się duże problemy interpretacyjne.


Planuje się osiągnięcie zakładanego celu poprzez zbudowanie matrycy stawek podatku VAT opartej na następujących założeniach:

1.      przyjęcie jednej (takiej samej) stawki podatku dla całych – w miarę możliwości i przy racjonalności systemu – działów CN. 

Przykładowo – przy założeniu, że stawki obniżone będą miały przede wszystkim zastosowanie do produktów żywnościowych – stawką w wysokości 5% będą objęte całe działy (wszystkie towary sklasyfikowane w danym dziale):

  • 02 – Mięso i podroby jadalne,
  • 04 – Produkcja mleczarska; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty    pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone,
  • 07 – Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne,
  • 08 – Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów, itd.

2.      przyjęcie – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary – generalnie zasady obniżania stawek („równanie w dół”),

3.      konieczność zrównoważenia wprowadzenia prostej matrycy podwyżkami stawek na wybrane (ale nieliczne) towary i usługi.


Efektem powyższego jest znaczące zmniejszenie liczby pozycji w nowych załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy, zawierających wykazy towarów i usług opodatkowanych według stawek odpowiednio: 8% i 5% (z obowiązujących 150 do 71 w załączniku nr 3 oraz z 35 do 23 w załączniku nr 10). Załączniki te uwzględniają również towary i usługi objęte obniżonymi stawkami VAT, które dodatkowo są obecnie wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - dalej „rozporządzenie w sprawie stawek obniżonych”.

 

Należy mieć na względzie, że nieuniknionym następstwem takiego podejścia są pewne zmiany zakresu stawek obniżonych w porównaniu do stanu obecnego, wynikające chociażby z innej budowy i systematyki CN i PKWiU, ponownie jednak należy wskazać na główną korzyść zastosowanego rozwiązania w postaci prostoty i przejrzystości systemu, jak również likwidacji pewnych niekonsekwencji w dotychczasowym stosowaniu stawek, gdzie podobne towary (towary takiej samej kategorii) były czasem opodatkowane według różnych stawek – na przykład owoce – 5% i 8%, prasa – 5%, 8% i 23%, produkty piekarnicze – 5%, 8% i 23%.

 

Jak wspomniano wyżej efektem proponowanego rozwiązania będzie obniżenie stawek podatku na niektóre towary.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij