Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019-2023 r. Jest ona kontynuacją trzech dotychczasowych edycji Programu realizowanych nieprzerwanie od 2003 r.

W czwartej edycji, na lata 2019-2023, zaplanowano realizację 45 zadań badawczych, które zostały ujęte w cztery grupy tematyczne:

1. Kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach;

2. Ocena występowania chorób odzwierzęcych;

3. Ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich;

4. Panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.


Przy opracowywaniu aktualnej edycji Programu, wzorem lat poprzednich uwzględniono oprócz kontynuowanych zagadnień, aktualną europejską i światową  sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, monitorowanie zagrożeń obecnych i przewidywanych, a także nowe zadania określone przepisami Unii Europejskiej.


Zasadniczym celem Programu jest stworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego wynikających z występowania istotnych chorób zakaźnych zwierząt, zoonoz i skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.


Pierwsza grupa tematów to kontynuacja dotychczasowej problematyki, pozwalająca na jej dotychczasowe monitorowanie i śledzenie tendencji rozwoju. Taka ocena stanowi szczególnie cenne narzędzie dla analizy ryzyka w obszarach objętych badaniami.


Kolejna grupa zadań dotyczy badań mających na celu potwierdzenie statusu Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa wolnego od określonych chorób zakaźnych  zwierząt. Potwierdzenie to eliminuje ograniczenia w międzynarodowym obrocie zwierzętami i żywnością pochodzenia zwierzęcego. Brak takich badań mógłby doprowadzić do konieczności badania całej pochodzącej z Polski żywności, co oznaczałoby jednoznacznie podniesienie jej ceny i równocześnie zmniejszało konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.


Trzecia grupa zadań to  nowe zadania  będące odpowiedzią na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną i prawną w Unii Europejskiej w obszarze realizacji Programu.


Również sprawdzonym wzorem poprzednich edycji wprowadzono panel szkoleniowy dotyczący szkoleń specjalistycznych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Szkolenia te są integralną częścią obowiązkowego szkolenia ustawicznego dla pracowników Inspekcji i osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli urzędowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.


Realizacja Programu będzie wymagała wydatkowania z budżetu państwa w latach 2019-2023 kwoty 75 916 000 zł. Wydatki z budżetu państwa zostaną określone zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata w części 32-Rolnictwo.


Program „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w latach 2019-2023, tak jak dotychczas, będzie realizowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.


Z perspektywy wieloletniej oceny realizacji Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” w latach 2003-2018” daje ona podstawy do stwierdzenia, ze realizacja przedmiotowego programu przyczynia się do wywiązywania się Polski z obowiązków nałożonych na  kraje członkowskie  przepisami UE, w zakresie, jaki ten program obejmuje.


Źródło: MRiRW.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij