Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
VII Akademia Food-Lex - jakość i bezpieczeństwo żywności - relacja
W dniach 23 – 24 maja 2018 r. w Radziejowicach koło Warszawy odbyła się dwudniowa „VII Akademia Food-Lex - jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”. Konferencja dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, a wzięło w niej udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.

Akademię otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast prowadziła spotkanie Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców i z-ca redaktora naczelnego „Food-Lex”.

 

W pierwszym wykładzie Akademii mecenas Krzysztof Paczkowski reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p. omówił kwestię zabezpieczenia przedsiębiorcy przed roszczeniami z tytułu wad produktów spożywczych. W swojej prezentacji ekspert wyjaśnił stosowane definicje, przedstawił podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń oraz do nakładania sankcji, a także tryby realizacji roszczeń. Ponadto, zostały omówione rodzaje ryzyka i charakter odpowiedzialności oraz możliwe sposoby ograniczania ryzyka.

 

Następnie Iwona Studzińska, dyrektor handlowy Etykiety.pl Etigraf przedstawiła prezentację pt. „Faza kreatywna i sprawdzona technologia, czyli jak powstają etykiety, które sprzedają”. W swoim wystąpieniu prelegentka podkreśliła marketingową rolę etykiety oraz znaczenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w druku. Uczestnicy Akademii mieli również możliwość zapoznania się z procesem powstawania etykiet, w tym z korzyściami z doradztwa drukarni na każdym z etapów tworzenia grafik, a także przykładami finalnych rozwiązań graficznych.

 

Zagadnienie zarządzania alergenami w zakładzie produkcyjnym przedstawiła Małgorzata Krzepkowska z Hamilton Poland S.A. W trakcie prezentacji zostały scharakteryzowane rodzaje alergenów w żywności i wywoływanych przez nie alergii pokarmowych. Ekspertka przedstawiła również regulacje prawne dotyczące alergenów, a także omówiła sposoby zarządzania alergenami celem uniknięcia ryzyka kontaminacji wraz z przykładami oceny ryzyka.

 

Następnie Marzena Pawlicka z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedstawiła prezentację pt. „Bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych wymagań prawnych”. W wystąpieniu zostały przywołane przepisy prawne dotyczące przedmiotowego zagadnienia wraz ze wskazaniem ostatnich zmian, w tym Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w spr. stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Prelegentka szczegółowo omówiła dokumenty potwierdzające zgodność materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także zasady znakowania materiałów i obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością.

 

Drugi dzień Akademii tematem „Campylobacter – lider światowych zatruć pokarmowych. Geneza kryterium 1000 jtk/g” otworzyła Małgorzata Stachowiak reprezentująca Hamilton Poland S.A. W trakcie wykładu uczestnicy spotkania uzyskali informacje dotyczące m.in. charakterystyki bakterii i wyników monitoringu jej obecności. Ponadto, zostały omówione zmiany w rozporządzeniach 2073/2005 i 625/2017.

 

Rafał Grącki z Global G.A.P and VLOG z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. omówili kolejną prezentację pt. „Produkcja pierwotna – zrównoważone rolnictwo”. Uczestnicy konferencji zapoznali się z definicjami zrównoważonego rolnictwa i jego podstawowymi składowymi oraz z trzema poziomami odpowiedzialności w przestrzeni rolniczej. Ponadto, została przedstawiona Platforma Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa, a także certyfikacja na zgodność ze standardem GGFSA. Prelegenci omówili również podejście Unii Europejskiej do kwestii dobrostanu zwierząt, jak i standardy certyfikacji w tym zakresie.

 

Następnie Andrzej Starski, Kierownik Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny przedstawił nowe wymagania dla przedsiębiorców z zakresu zanieczyszczeń żywności. W trakcie wykładu zostały szczegółowo omówione nowe przepisy unijne obowiązujące od 2018 r., a także trwające dyskusje państw członkowskich nad kolejnymi przepisami wprowadzającymi ograniczenia zanieczyszczeń w różnych kategoriach żywności.

 

Kolejną prezentację pt. „Ponowna ocena dodatków do żywności przez EFSA – skutki legislacyjne i praktyczne dla przemysłu spożywczego” wygłosiła Joanna Gajda-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W trakcie wystąpienia został omówiony aktualny stan ponownej oceny dodatków do żywności przez EFSA, jak również wpływ ponownej oceny na przepisy dotyczące stosowania dodatków w żywności. Ekspertka przedstawiła także planowane kierunki dyskusji dotyczące zmian w obowiązujących przepisach dotyczących substancji dodatkowych.

 

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja Beaty Przygody reprezentującej Instytut Żywności i Żywienia pt. „Wartość odżywcza produktów spożywczych deklarowana na opakowaniach”. Uczestnicy Akademii mieli okazję zapoznać się z podstawami prawnymi przedmiotowego zagadnienia oraz zasadami obliczania wartości odżywczej zależnie od konsystencji i składu produktu. Ponadto, zostały omówione kwestie start składników odżywczych w procesach technologicznych i podczas przechowywania, a także zakresy tolerancji składników odżywczych do celów znakowania.

 

Na zakończenie Akademii chętni uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w teście odnoszącym się do wiadomości przekazanych w trakcie wykładów.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

 • DENTONS
 • J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Partner Akademii:

 • Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
 • Etykiety.pl Etigraf
 • J.S. Hamilton Poland S.A.
 • Siemens Sp. z o.o.

 

Patroni Akademii:

 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 • System Gwarantowanej Jakości Żywności „QAFP”
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka
 • Związek Polskie Mięso

 

Patroni medialni:

 • Kwartalnik „Food-Lex”
 • Gospodarka Mięsna
 • Mistrz Branży
 • Nowy Przegląd Mleczarski
 • Polskie Mięso
 • Portal www.pfpz.pl
 • Przegląd Mleczarski
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 • Przemysł Spożywczy 

Galeria:
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”
Krzysztof Paczkowski reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p.
Krzysztof Paczkowski reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p.
Iwona Studzińska, dyrektor handlowy Etykiety.pl Etigraf
Iwona Studzińska, dyrektor handlowy Etykiety.pl Etigraf
Małgorzata Krzepkowska, Hamilton Poland S.A.
Małgorzata Krzepkowska, Hamilton Poland S.A.
Marzena Pawlicka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
Marzena Pawlicka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
Małgorzata Stachowiak, Hamilton Poland S.A.
Małgorzata Stachowiak, Hamilton Poland S.A.
Rafał Grącki, Global G.A.P and VLOG z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Rafał Grącki, Global G.A.P and VLOG z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Andrzej Starski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
Andrzej Starski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH
Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Beata Przygoda, Instytut Żywności i Żywienia
Beata Przygoda, Instytut Żywności i Żywienia
Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”
Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”
Monika Jonczak, dyrektor ds. marketingu PFPŻ ZP
Monika Jonczak, dyrektor ds. marketingu PFPŻ ZP
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji
Uczestnicy konferencji

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij