Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji PFPŻ ZP pt.: „Wpływ nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) na działalność przedsiębiorców z branży spożywczej”
Zorganizowana w dniu 29 listopada 2017 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” konferencja miała na celu upowszechnianie i propagowanie nowych regulacji dotyczących rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w branży żywnościowej.

Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast mecenas Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP odpowiadała za prowadzenie wydarzenia.

 

Pierwszą prezentację pt. „Ochrona danych osobowych 2.0 w branży spożywczej” składającą się z dwóch części „RODO wprowadzenie – wzmocnienie prawa do ochrony danych osobowych” oraz „Roszczenia cywilno-prawne z tytułu naruszenia danych osobowych” wygłosił Gość Honorowy Konferencji – dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych Osobowych. W swoim wystąpieniu Prelegent przypomniał, że filarami unijnej reformy ochrony danych osobowych są trzy następujące cele: wzmocnienie ochrony danych osobowych, przyznanie nowych uprawnień obywatelom oraz zapewnienie neutralności technologicznej nowych przepisów. Ponadto, w trakcie prezentacji zostały omówione trzy szczególne obszary sektora spożywczego dotyczące monitoringu wizyjnego sklepów wielkopowierzchniowych, pozyskiwania przez sklepy informacji o niepożądanych skutkach towarów, a także dokonywania zakupów on-line przez dzieci. Uczestnicy Konferencji zapoznali się również z kwestią nowych obowiązków administratora danych w zakresie kart lojalnościowych. Bardzo interesująca była również dyskusja, w trakcie której uczestnicy otrzymali od dr M. Kaweckiego wiele cennych wskazówek dotyczących wykładni nowych regulacji.

 

Kolejne prezentacje pt. „Znaczenie nowych definicji RODO dla przetwarzania danych przedsiębiorców z branży FMCG” oraz „Profilowanie według najnowszych wytycznych” omówił dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, mecenas Kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. W pierwszej części wystąpienia Prelegent skupił się na wytłumaczeniu nowych pojęć wprowadzonych przez RODO oraz wyjaśnił różnice między UODO a RODO m.in. w zakresie definicji administratora, procesora i danych osobowych. W trakcie drugiej prezentacji zostały przywołane wytyczne Grupy Roboczej WP 251 dotyczące kwestii profilowania oraz zostały omówione różne studium przypadków. 


Następnie mecenas Michał Chodorek z Kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński przedstawił prezentację pt. „Sankcje – nakładanie kar administracyjnych zgodnie z wytycznymi WP29”. W trakcie wystąpienia zostały omówione ogólne zasady nakładania sankcji administracyjnych, a także możliwe środki cywilnoprawne, tj. żądanie zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń czy żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.  

Kolejną prezentację pt. „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Nowy organ ochrony danych i jego kompetencje. Dobre praktyki wykorzystywania danych osobowych” przedstawił mecenas Wojciech Dziomdziora z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W swoim wystąpieniu Prelegent omówił postanowienia rozporządzenia o ochronie danych osobowych skupiając się m.in. na kwestii niezależności organu nadzoru. Ponadto, uczestnicy konferencji szczegółowo zapoznali się z zadaniami i kompetencjami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak i właściwościami wiodącego organu nadzorczego.


Następnie Daria Worgut-Jagnieża reprezentująca Audytel S.A. przedstawiła zagadnienie pt. „Wdrożenie systemu ochrony danych osobowych oraz modele funkcjonowania IOD i jego zadania”. W trakcie wystąpienia została udzielona odpowiedź na pytanie, w jaki sposób przedsiębiorcy mogą określić zakres stosowania systemu oraz jakie elementy należy rozpatrywać w celu wdrożenia RODO. Ponadto, uczestnicy Konferencji zapoznali się z konstrukcją systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, a także możliwymi modelami działania Inspektora Ochrony Danych, jak i lokalnymi problemami w globalnym projekcie GDPR.


W dalszej części mecenas Michał Chodorek omówił kolejną prezentację pt. „Notyfikacja incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych w świetle nowych wytycznych” skupiając się szczególnie na kwestii naruszenia ochrony danych i odpowiedniego zgłoszenia organowi nadzorczemu. W trakcie wystąpienia została również przedstawiona problematyka powiadamiania osób fizycznych - kiedy jest dokonywane i co powinno zawierać.

 

Ostatnią prezentację pt. „Bezpieczeństwo i funkcjonalność systemów IT wymagania RODO” omówił Tomasz Dobkowski, przedstawiciel Audytel S.A. W swoim wystąpieniu Prelegent odniósł się do powszechnych mitów dotyczących wymogów RODO w kontekście systemów informatycznych. Ponadto, uczestnicy zapoznali się z praktycznymi dla przedsiębiorców aspektami wynikającymi z określonymi w RODO prawami osób, których dane są przetwarzane, jak i z obowiązkami administratora danych.

 

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

Dentons

IFM Electronic Sp. z o.o.

J.S. Hamilton Poland S.A.

Siemens Sp. z o.o.

 


Patroni konferencji PFPŻ ZP:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Polskich Przetwórców Mleka

 

 

Patroni medialni PFPŻ ZP:

„Food-Lex”

Gospodarka Mięsna

Mistrz Branży

Polskie Mięso

Portal www.pfpz.pl

Przegląd Mleczarski

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przemysł Spożywczy

 

 

Galeria zdjęć:

dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych Osobowych
dr Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, Koordynator Krajowej Reformy Ochrony Danych Osobowych
dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, mecenas Kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW, mecenas Kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
Wojciech Dziomdziora, mecenas Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Wojciech Dziomdziora, mecenas Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
 
 
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij