Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.: „Kontrola żywności w łańcuchu spożywczym”
Kwestie związane z bezpieczeństwem i jakością produktów spożywczych były głównym tematem konferencji szkoleniowej, zorganizowanej w dniu 16 listopada 2017 r. w Warszawie przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”.

W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski. Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex” prowadziła część merytoryczną.

 

Dorota Kozłowska przedstawiła także pierwszą prezentację pt. „Aktualne prace legislacyjne dotyczące zanieczyszczeń żywności”, w trakcie której została ze szczególną uwagą poruszona problematyka akryloamidu, estrów glicydolu oraz zanieczyszczeń rolniczych. Uczestnicy konferencji zapoznali się z charakterystyką poszczególnych zanieczyszczeń oraz mechanizmami ich powstawania. Ponadto zostało omówione  Zalecenie Komisji Europejskiej w sprawie dochodzeń dotyczących poziomów akryloamidu w żywności, a także oczekujące na publikację rozporządzenie unijne nt. akrylowamidu i zakres jego stosowania.

 

Kolejną prezentację pt. „Pozostałości środków ochrony roślin w żywności w świetle obowiązujących przepisów i związane z tym badania” wygłosiła dr inż. Monika Czarnecka-Partyka reprezentująca J.S. Hamilton Poland S.A. Prelegentka przedstawiła przegląd aktualnych wymagań prawnych w odniesieniu do obecności pozostałości środków ochrony roślin w żywnosci. W trakcie prezentacji zostały również omówione możliwości analityczne wykrywania pozostałości pestycydów w  odniesieniu do obowiązujących wymagań prawnych, a także wpływ tzw. „afer medialnych” na rozwój metodyk analitycznych.

 

Następnie dr hab. Paweł Wojciechowski z Pracowni Prawa Żywnościowego Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił prezentację pt. „Rozporządzenie 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych”. W trakcie wystąpienia został omówiony zakres stosowania, jak i główne wymagania nowej unijnej regulacji w sprawie urzędowych kontroli żywności. Ponadto został oceniony wpływ przedmiotowego rozporządzenia na przyszłą działalność urzędowych inspekcji w Polsce.

 

Prezentację pt. „Zmiana przepisów dotyczących bisfenolu A w opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością” omówiła Marzena Pawlicka z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W trakcie swojego wystąpienia  szczegółowo omówiła charakterystykę bisfenolu A, w tym jego możliwy wpływ na zdrowie ludzi. Uczestnicy konferencji poznali także projekt nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczący stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach  przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jak również wymagania  w zakresie deklaracji zgodności dla lakierowanych wyrobów do kontaktu z żywnością oraz prowadzenia badań migracji bisfenolu A.

 

Ostatnie zagadnienie „Kontrola zawartości witamin i składników mineralnych w środkach spożywczych” przedstawiła dr Anna Wojtasik z Instytutu Żywności i Żywienia. Uczestnicy konferencji  zapoznali się z najważniejszymi obowiązującymi przepisami prawnymi z obszaru witamin i składników mineralnych w żywności. W swoim wystąpieniu dr Anna Wojtasik odniosła się do kwestii deklaracji zawartości witamin i składników mineralnych, jak również do zasad stosowania przez producentów żywności oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących witamin i składników mineralnych. Ponadto omówiła problematykę badań w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu, a także dopuszczalne granice tolerancji w przypadku wystąpienia różnic między faktyczną a deklarowaną na opakowaniach zawartością witamin i składników mineralnych.

 

Konferencja szkoleniowa została zakończona serią pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień przedstawionych przez ekspertów.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

DENTONS

IFM Electronic Sp. z o.o.

J.S. Hamilton Poland S.A.

SIEMENS Sp. z o.o.

 

 

Patroni konferencji PFPŻ ZP:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

System Gwarantowanej Jakości Żywności „QAFP”

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Polskich Przetwórców Mleka

Związek Polskie Mięso

 

 

Patroni medialni PFPŻ ZP:

„Food-Lex”

Gospodarka Mięsna

Mistrz Branży

Nowy Przegląd Mleczarski

Polskie Mięso

Portal www.pfpz.pl

Przegląd Mleczarski

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przemysł Spożywczy

 

 

Galeria zdjęć:

Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”
Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”
Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”
Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Food-Lex”
Prelegenci Konferencji
Prelegenci Konferencji
dr Monika Czarnecka-Partyka, J.S. Hamilton Poland S.A.
dr Monika Czarnecka-Partyka, J.S. Hamilton Poland S.A.
dr hab. Paweł Wojciechowski, Pracownia Prawa Żywnościowego Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji UW
dr hab. Paweł Wojciechowski, Pracownia Prawa Żywnościowego Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności na Wydziale Prawa i Administracji UW
Marzena Pawlicka, Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
Marzena Pawlicka, Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH
dr Anna Wojtasik, Instytut Żywności i Żywienia
dr Anna Wojtasik, Instytut Żywności i Żywienia
Monika Jonczak, dyrektor ds. marketingu PFPŻ ZP
Monika Jonczak, dyrektor ds. marketingu PFPŻ ZP
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij