Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Relacja z konferencji szkoleniowej PFPŻ ZP pt.: „Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich w branży spożywczej w świetle nowych przepisów i dotychczasowych doświadczeń”
Zorganizowana w dniu 27 września 2017 r. przez PFPŻ ZP oraz kwartalnik „Food-Lex” pod Honorowym Patronatem UOKiK konferencja miała na celu zjednoczenie środowiska związanego z pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy publicznymi i prywatnymi ADR-ami (ang. Alternative Dispute Resolution, Alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich).

Zorganizowana w dniu 27 września 2017 r. przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP) oraz kwartalnik „Food-Lex” pod Honorowym Patronatem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) konferencja miała na celu zjednoczenie środowiska związanego z pozasądowymi metodami rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy publicznymi i prywatnymi ADR-ami (ang. Alternative Dispute Resolution, pol. Alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich).


W konferencji wzięło udział ponad 80 przedstawicieli firm żywnościowych z całej Polski.


Konferencję otworzył Andrzej Gantner, dyrektor generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, natomiast Magdalena Osińska, dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP poprowadziła Konferencję i przedstawiła część poświęconą planom utworzenia ADR-u żywnościowego.


Pierwszą prezentację pt. „Reklamacje konsumenckie w branży spożywczej – praktyczne doświadczeniawygłosiła pani Blanka Mellova – Kierownik Centrum ds. Żywienia Nestle Polska S.A. W swojej prezentacji Prelegentka zaznaczyła potrzebę szybkiego reagowania na zastrzeżenia ze strony konsumenta, który jest coraz bardziej świadomy, wymagający i niecierpliwy. Ponadto, w trakcie wystąpienia zostało wskazane, że w ostatnich latach nastąpiło przeniesienie dialogu do mediów społecznościowych, co spowodowało zmianę relacji oraz wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu potencjalnych miejsc publikowania wypowiedzi konsumentów.

 

Kolejną część pt. „Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – w świetle regulacji UE” przestawiła pani Izabela Szewczyk-Krzyżanowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK. Prelegentka omówiła główne założenia systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej, a także model ADR w świetle ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. W trakcie prezentacji została także wyjaśniona rola Prezesa UOKiK w systemie ADR, jak również zasady postępowania rejestrowego podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów oraz obowiązki podmiotów ADR.


Następnie panie mecenas dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz Marta Gadomska-Gołąb, partnerzy współkierujący praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland przedstawiły prezentację pt. „Nowe krajowe regulacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich”. W trakcie wystąpienia zostały omówione różne aspekty obowiązków przedsiębiorców, zarówno „przed”, jak i „po” złożeniu reklamacji przez konsumenta, a także dodatkowe obowiązki wynikające z prowadzenia sprzedaż on-line. Ponadto, uczestnicy konferencji uzyskali informacje dotyczące takich kwestii jak złożenie wniosku o wszczęcie postępowania, odmowa rozpatrzenia sporu czy przedawnienie. Ta część wywołała dyskusję uczestników konferencji, którzy rozważali zakres spraw mogących być przedmiotem rozpoznawania przez ADR dedykowany branży żywnościowej.


Pan Dariusz Łomowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK omówił następnie korzyści przystąpienia do systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikające z praktycznych doświadczeń Inspekcji Handlowej, wskazując na takie zalety ADR-ów jak większa szybkość rozstrzygania sporów, mniej sformalizowana forma i niższe koszty działania w porównaniu do postępowania sądowego. W trakcie swojego wystąpienia pan Dyrektor poinformował również, że główne zastrzeżenia konsumentów w obrocie żywnością dotyczyły, m.in. niewłaściwej jakości żywności, braku lub nieprawidłowego oznakowania czy prezentacji żywności, a także wydłużających się procedur reklamacyjnych.


Kolejną prezentację pt. „Pozasądowe rozstrzyganie sporów przy Rzeczniku Finansowym - doświadczenia praktyczne długoletniego funkcjonowania podmiotu ADR” przedstawił pan Paweł Zagaj - Zastępca Rzecznika Finansowego. W swoim wystąpieniu Prelegent wyjaśnił jakie jest prawne umocowanie Rzecznika Finansowego i jakie są jego zadania. Ponadto, uczestnicy konferencji szczegółowo zapoznali się z podstawami prawnymi i podstawowymi cechami dotyczącymi postępowań polubownych dotyczących sektora finansowego.


Następnie pani Katarzyna Martynowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie przedstawiła działania podmiotu ADR zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów pasażerów z liniami lotniczymi. Pani Prezes omówiła genezę powstania SPP Przyjazne Latanie oraz historię powołania ADR w tej branży, a także podzieliła się z uczestnikami konferencji praktycznymi doświadczeniami prywatnego podmiotu ADR.


Ostatnią prezentację pt. „Powołanie podmiotu ADR dla sektora żywnościowego przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców” omówiła reprezentująca PFPŻ ZP pani mecenas Magdalena Osińska. W swoim wystąpieniu Prelegentka przedstawiła założenia Sądu Polubownego przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, który Federacja planuje powołać na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Głównym celem działalności ADR dla sektora żywnościowego byłoby rozpatrywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności, w tym dotyczących m.in. jakości produktów żywnościowych, oznakowania środków spożywczych i komunikacji z konsumentem.

 

Zamknięcie konferencji nastąpiło po dyskusji i serii dodatkowych pytań do prezentacji.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

Dentons

Henkel AG & Co. KGaA

IFM Electronic Sp. z o.o.

J.S. Hamilton Poland S.A.

Siemens Sp. z o.o.

 

 

Patroni konferencji PFPŻ ZP:

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Związek Polskich Przetwórców Mleka

 


Patroni medialni PFPŻ ZP:

„Food-Lex”

Gospodarka Mięsna

Mistrz Branży

Polskie Mięso

Portal www.pfpz.pl

Przegląd Mleczarski

Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Przemysł Spożywczy

 


Galeria zdjęć:

Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”
Andrzej Gantner, Dyrektor Generalny PFPŻ ZP i redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”
Magdalena Osińska, Dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP
Magdalena Osińska, Dyrektor Działu Prawnego PFPŻ ZP
Blanka Mellova, Kierownik Centrum ds. Żywienia Nestle Polska S.A.
Blanka Mellova, Kierownik Centrum ds. Żywienia Nestle Polska S.A.
Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK
Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK
Marta Gadomska-Gołąb, Radczyni Prawne, partner współkierujący praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Marta Gadomska-Gołąb, Radczyni Prawne, partner współkierujący praktyką Consumer Product Compliance & Life Sciences w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland
Dariusz Łomowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK
Dariusz Łomowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK
Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego
Paweł Zagaj, Zastępca Rzecznika Finansowego
Katarzyna Martynowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie
Katarzyna Martynowicz, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Praw Pasażerów Przyjazne Latanie
Prelegenci Konferencji
Prelegenci Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
Uczestnicy Konferencji
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij