Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności Jachranka/k Warszawy 24 – 25 maja 2017 r.
W dniach 24 – 25 maja 2017 r. w Jachrance/ k Warszawy odbyła się dwudniowa „Akademia Food-Lex - jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”.

Konferencja dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, a wzięło w niej udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.


Akademię prowadziła Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców i z-ca redaktora naczelnego „Food-Lex”.

 

W pierwszym wykładzie Akademii pani Urszula Grzelecka reprezentująca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. omówiła nowości w systemach certyfikacji FSSC 22000, BRC i IFS. W swojej prezentacji ekspertka wyjaśniła, jaki był cel rewizji systemów i jakie nowe wymagania zostały wprowadzone w poszczególnych certyfikacjach.

 

Następnie pani Joanna Gajda-Wyrębek z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny omówiła prezentację pt. „Przewodniki Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych”. W swoim wystąpieniu prelegentka omówiła szczegółowo projekt przewodnika KE dotyczący zasady przenoszenia, w tym zasadę przenoszenia w  produktach złożonych oraz zasadę odwrotnego przenoszenia. Uczestnicy Akademii mieli również możliwość zapoznania się z wyjątkami w stosowaniu zasady przenoszenia oraz praktycznymi przykładami znakowania środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych. Ponadto, pani Gajda-Wyrębek przedstawiła przyjęte, jak i opracowywane Przewodniki Komisji Europejskiej dotyczące substancji dodatkowych.

 

Aktualne prace legislacyjne z zakresu materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywością istotne z punktu widzenia przedsiębiorstw spożywczych omówiła pani Marzena Pawlicka z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W trakcie prezentacji zostały omówione najnowsze zmiany rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz inicjatywy państw członkowskich i Komisji Europejskiej dotyczące zadrukowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ekspertka przedstawiła również aktualny status prac legislacyjnych w zakresie autoryzacji procesów recyklingu tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

Następnie pani Dorota Kozłowska z PFPŻ ZP omówiła aktualne prace krajowe i Komisji Europejskiej w zakresie znakowania produktów spożywczych. Dzięki tej prezentacji uczestnicy Akademii zapoznali się z trwającymi pracami nad oznakowaniem „Wolne od GMO”, jak również z wytycznymi PFPŻ ZP dotyczącymi oświadczeń żywieniowych w zakresie cukrów wg Załącznika do rozporządzenia nr 1924/2006. Ponadto, przedstawione zostały kwestie podawania informacji o pochodzeniu produktów, jak również francuski system znakowania wartością odżywczą.

 

Kolejna prezentację pt. „Materiały konstrukcyjne sensoryki ifm przeznaczone do kontaktu z żywnością. Certyfikaty i dopuszczenia urządzeń ifm dedykowanych do stosowania w przemyśle spożywczym” omówił pan Marcin Strzelecki reprezentujący firmę Ifm electronic Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu pan Strzelecki przedstawił nową serię przewodów EVF stosowanych w przemyśle spożywczym. Zaprezentowane zostały także testy wewnętrzne, jakim poddawane są czujniki ifm electronic, czyli m.in. test szoku termicznego, udarowy, mycia wysokociśnieniowego, wibracji i test w kotle parowym.

 

Drugi dzień Akademii tematem „Sztuka wojny w mikrobiologii przemysłowej, czyli o jaką broń wzbogaciliśmy się od czasów Ludwika Pasteura” otworzyła pani Małgorzata Stachowiak reprezentująca firmę Hamilton Poland S.A. Uczestnicy spotkania w trakcie wykładu uzyskali informacje m.in. na temat różnych rodzajów odporności bakterii na warunki środowiskowe oraz zastosowania biotechnologii w służbie mikrobiologii.

 

Następnie pan Andrzej Starski, Kierownik Pracowni Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny omówił aktualne prace legislacyjne dotyczące akrylamidu oraz estrów 3-MCPD i innych zanieczyszczeń żywności. W trakcie wykładu został omówiony szczegółowo projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej nt. akryloamidu, a także trwające dyskusje państw członkowskich. Ponadto, uczestnicy Akademii mieli okazję zapoznać się z opiniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w przedmiotowym zakresie.

 

„Prace urzędu EFSA istotne z punktu widzenia przemysłu spożywczego” omówiła następnie pani Iwona Wiśniewska, Kierownik Polskiego Punktu Koordynacyjnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zlokalizowanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Prelegentka przedstawiła prace Panelu NDA ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii ze szczególnym uwzględnieniem suplementów oraz żywieniowych wartości referencyjnych. Uczestnicy Akademii dowiedzieli się również o trwających pracach EFSA w zakresie składników alergicznych, nowej żywności oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

 

Kolejne wystąpienie pt. „Informacje o produktach spożywczych w mediach i portalach internetowych – zagadnienia praktyczne” wygłosili adwokat Marcin Tomasik wraz z panią Aleksandrą Bajdak reprezentujący Kancelarię Tomasik Jaworski Sp.p. W trakcie prezentacji została omówiona specyfika komunikacji w mediach internetowych, jak również możliwości ochrony praw w przypadku nierzetelnej prezentacji produktu. Prelegenci przedstawili szczegółowo wybrane środki ochrony prawnej oraz możliwości ochrony i dochodzenia swoich praw.

 

Pan Rafał Bień reprezentujący firmę Siemens Sp. z o.o. przedstawił następnie prezentację pt. „Nowoczesne systemy identyfikacji w aplikacjach zapewniających jakość i bezpieczeństwo żywności”. Ekspert omówił znaczenie doboru odpowiedniego systemu identyfikacji dla każdego z procesów, w tym zarządzania łańcuchem dostaw, śledzenia produktów i kontroli produkcji. Ponadto, zostały podane praktyczne aspekty zastosowania systemów identyfikacji w przemyśle spożywczym.

 

Ostatnim wystąpieniem była prezentacja pani Doroty Kozłowskiej z PFPŻ ZP pt. „Wytyczne Codex Alimentarius dotyczące wirusów w żywności – zapisy, na które warto zwrócić uwagę”. Uczestnicy Akademii mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i sposobami zapobiegania zakażeniom wirusem Norowirus (NoV) oraz wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV).

 

Na zakończenie Akademii chętni uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w teście odnoszącym się do wiadomości przekazanych w trakcie wykładów.


Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

 • Henkel AG & Co. KGaA
 • Ifm electronic Sp. z o .o.
 • J.S. Hamilton Poland S.A.
 • DENTONS
 • Siemens Sp. z o.o.


Partner Akademii:

 • Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.


Patroni Akademii:

 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 • System Gwarantowanej Jakości Żywności „QAFP”
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka
 • Związek Polskie Mięso


Patroni medialni:

 • Kwartalnik „Food-Lex”
 • Gospodarka Mięsna
 • Mistrz Branży
 • Nowy Przegląd Mleczarski
 • Polskie Mięso
 • Portal www.pfpz.pl
 • Przegląd Mleczarski
 • Przegląd Piekarski i Cukierniczy
 • Przemysł Spożywczy

Galeria: 
Dorota Kozłowska - dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i z-ca redaktora naczelnego „Food-Lex”
Dorota Kozłowska - dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP i z-ca redaktora naczelnego „Food-Lex”
Urszula Grzelecka - Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Urszula Grzelecka - Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Joanna Gajda-Wyrębek - Zakład Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
Joanna Gajda-Wyrębek - Zakład Bezpieczeństwa Żywności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH
Marzena Pawlicka - Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
Marzena Pawlicka - Zakład Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
Marcin Strzelecki - ifm electronic Sp. z o.o.
Marcin Strzelecki - ifm electronic Sp. z o.o.
Małgorzata Stachowiak - Hamilton Poland S.A.
Małgorzata Stachowiak - Hamilton Poland S.A.
Andrzej Starski - Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
Andrzej Starski - Pracownia Oceny Zanieczyszczeń Żywności w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
Iwona Wiśniewska - Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA
Iwona Wiśniewska - Polski Punkt Koordynacyjny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA
Marcin Tomasik - Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
Marcin Tomasik - Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
Aleksandra Bajdak- Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
Aleksandra Bajdak- Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
Rafał Bień - Siemens Sp. z o.o.
Rafał Bień - Siemens Sp. z o.o.
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
Uczestnicy Akademii
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij