Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO
39. sesja Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO), odbyła się w dniach 27 czerwca – 1 lipca br. w Rzymie. W sesji uczestniczyły 123 delegacje państw członkowskich KKŻ FAO/WHO (w tym Polska, reprezentowana przez przedstawicieli Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), a także przedstawiciele Unii Europejskiej i jej państw członkowskich (Komisja Europejska, Prezydencja Rady UE), reprezentanci 38 międzynarodowych rządowych i pozarządowych organizacji.

KKŻ FAO/WHO podczas obrad ostatecznie zatwierdziła ponad 30 nowych oraz zrewidowanych norm i tekstów związanych dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności opracowanych przez Komitety KKŻ FAO/WHO od ostatniej sesji w 2015 r. w tym m.in.:


 • Kodeks praktyki dla Ryb i Produktów Rybnych,

 • Plany pobierania próbek w normach dla ryb i produktów rybnych,

 • Wytyczne dla kontroli nietyfoidalnych serotypów Salmonella spp. w mięsie wołowym i wieprzowym,

 • Wytyczne dla wdrożenia ogólnych zasad higieny żywności w odniesieniu do kontroli pasożytów w żywności,

 • Dodatkowe lub zrewidowane referencyjne wartości odżywczych NRVs dla celów znakowania w Wytycznych znakowania wartością odżywczą,

 • Metody analiz w Normie dla preparatów dla niemowląt oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego,

 • Zasady i wytyczne w zakresie wymiany informacji pomiędzy państwami w celu ułatwienia importu oraz eksportu żywności,

 • Rewizję zasad i wytycznych w zakresie wymiany informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa żywności,

 • Rewizję wytycznych w sprawie wymiany informacji pomiędzy państwami w przypadku odrzucenia żywności importowanej,

 • Maksymalny dopuszczalny poziom zanieczyszczeń łuskanego ryżu nieorganicznym arsenem,

 • Rewizję Kodeksu praktyki w celu zapobiegania i redukcji zanieczyszczenia zbóż mykotoksynami.

 • KKŻ FAO/WHO zatwierdziła również propozycje podjęcia nowych prac m.in.:
  - Opracowanie normy dla świeżych daktyli,
  - Opracowanie wytycznych dla kontroli histaminy w rybach i produktach rybnych,
  - Opracowanie wytycznych dla znakowania opakowań niedetalicznych żywności,
  - Opracowanie wytycznych dla żywności „terapeutycznej” gotowej do spożycia (RUTF – Ready To Use   Therapeutic Foods)
  - Rewizję Ogólnych zasad higieny żywności wraz z załącznikiem HACCP,
  - Rewizję Kodeksu praktyki higienicznej świeżych owoców i warzyw.


Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO zauważając pilną potrzebę podjęcia działań w odniesieniu do walki z opornością mikrobiologiczną (AMR) zatwierdziła powołanie Międzyrządowej Grupy Zadaniowej ad Hoc ds. AMR, skierowała prośbę o doradztwo naukowe FAO i WHO w tym obszarze, a także podkreśliła potrzebę stałego informowania KKŻ FAO/WHO przez organizacje macierzyste o wszelkich działaniach z zakresu szkoleń i budowania potencjału w obszarze AMR. Międzyrządowa Grupa Zadaniowa ad Hoc ds. AMR będzie goszczona przez Republikę Korei Południowej.


Źródło: IJHARS

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij