Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Spotkanie przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Czechach i Polsce
W dniach 27-28 kwietnia 2016 r. w Prószkowie (województwo opolskie) odbyło się spotkanie przedstawicieli organów sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Czechach i Polsce.

Głównym celem spotkania było omówienie przyszłych obszarów współpracy w ramach programu Interreg.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

♦ Organu centralnego Czech Agriculture And Food Inspection Authority – Petr Cejka, Svetlana Bickova;

♦ Głównego Inspektoratu JHARS – Andrzej Królikowski, Dorota Bocheńska, Laura Piwowarczyk, Renata Księcio;

♦ Inspektoratów CAFIA w Usti nad Labem, Ołomuńcu oraz Hradec Králové – Jana Balachova, Jiri Petrasek, Jiri Mauer, Radomira Komankova, Jindrich Smicka, Zbytek Muller;

♦ Wojewódzkich Inspektoratów JHARS w Zielonej Górze, Wrocławiu, Katowicach i Opolu – Bogdan Karwowski, Bogdan Sobieraj, Stanisław Susło, Elżbieta Walter, Andrzej Pawłowicz, Norbert Rzepczyk, Włodzimierz Żurek, Grzegorz Zając.


W dniu 27 kwietnia 2016 r. z członkami konferencji spotkała się Wicewojewoda Opolski – Pani Violetta Porowska.

Na w/w spotkaniu zarówno strona polska (Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych), jak i strona czeska (Czech Agriculture and Food Inspection Authority) potwierdziły chęć udziału w programie Europejskiej Współpracy Transgranicznej. W pierwszym dniu konferencji omówiono podstawowe założenia i wytyczne do projektu „Programme Interreg VA CR-Poland” oraz ustalono wstępny harmonogram prac nad wnioskiem o współfinansowanie programu z ramienia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Program spotkania przewidywał również prezentację, dyskusję oraz wymianę poglądów w zakresie 4 zagadnień związanych z kontrolą bezpieczeństwa i jakości żywności na obszarach przygranicznych. Omówiono strukturę organizacyjną organów kontrolujących sektor spożywczy w Polsce oraz Republice Czeskiej, regulacje prawne obowiązujące w IJHARS oraz CAFIA, a także funkcjonowanie systemu RASFF oraz punktu kontaktowego ds. oszustw związanych z żywnością po obydwu stronach granicy.

Przedstawiciele CAFIA z inspektoratów w Usti nad Labem, Ołomuńcu oraz Hradec Králové oraz kierownicy Wydziałów Kontroli z Opolskiego, Śląskiego oraz Dolnośląskiego Inspektoratu JHARS omówili praktyczne aspekty kontroli w Republice Czeskiej oraz w Polsce oraz specyfikę sektora spożywczego na obszarach objętych programem Interreg.


Na spotkaniu poruszono również ważne, w kontekście ostatnich tygodni, kwestie dotyczące dekretu czeskiego nr 172/2015, na mocy którego importerzy są zobligowani do informowania organów sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem żywności w Czechach o zamiarze importu wybranych rodzajów środków spożywczych. Strona Czeska potwierdziła, że w/w wymóg nie dotyczy bezpośrednio eksporterów żywności. Dekret jest jednak wiążący dla polskich przedsiębiorców w sytuacji, gdy dokonują oni sprzedaży bezpośrednio konsumentom po czeskiej stronie granicy. Trwają konsultacje dotyczące zmiany zapisów w/w dekretu w przypadku importerów, którzy nawiązali długoterminowe umowy z zagranicznymi producentami, a charakter tej współpracy jest stały i powtarzalny.

Strona Polska wyraziła nadzieję, że w/w dekret nie wpłynie negatywnie na polsko-czeski handel żywnością i w dłuższej perspektywie nie spowoduje dyskredytacji europejskich eksporterów. Republika Czeska jest ważnym partnerem handlowym dla Polski – głównymi produktami, które trafiały za południową granicę w 2015 r. były kawa, herbata, kakao, przyprawy korzenne i wyroby z nich, mięso i wyroby mięsne, wyroby mleczne i jaja. Wartość czeskiego importu żywności z Polski w 2015 r. wzrosła o 22,7% w stosunku do roku 2014 i wyniosła 1 180,4 mln EUR. Utrudnienia dla importu artykułów rolno-spożywczych do Czech mogą spowodować zachwianie gospodarki żywnościowej kraju.


Poruszono również kwestię dotyczącą zamieszczania na  stronie  www.potravinynapranyri.cz  listy produktów „pod pręgierzem”. Strona czeska wskazała, iż w przypadku gdy badania laboratoryjne żywności wskazują na występowanie czynników zagrażających zdrowiu bądź życiu konsumentów, lub sygnalizują zafałszowanie artykułów rolno-spożywczych, na stronę internetową błyskawicznie trafiają informację dotyczące produktu. Nie oczekuje się na badania wtórników próbki, wydanie decyzji administracyjnej, czy wyroku sądu, gdyż czas reakcji ma najistotniejsze znaczenie dla dobra konsumentów. Informacje wskazujące nazwę producentów oraz specyfiki produktów zafałszowanych oraz artykułów o niewłaściwej jakości handlowej, mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie konsumenta, są udostępnione na stronie głównej Inspekcji CAFIA przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie są archiwizowane.


Przedstawiciele Inspektoratu JHARS przedstawili jak proces upublicznienia informacji o produktach zafałszowanych wygląda w Polsce – dopiero po potwierdzeniu nieprawidłowości oraz zakończeniu postępowania administracyjnego na stronę internetową www.ijhars.gov.pl/index.php/art-29 trafiają dane dotyczące zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych.


Źródło: IJHARS


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij