Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Podsumowanie kontroli zgodności ze specyfikacją produktów regionalnych i tradycyjnych
Kontrole zgodności ze specyfikacją produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG lub GTS przeprowadzają wojewódzkie inspektoraty Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydając świadectwa jakości lub jednostki certyfikujące upoważnione przez ministra właściwego ds. rynków rolnych wydając certyfikaty zgodności. Wyboru organu kontrolnego dokonują producenci.

Część dokumentów potwierdzających zgodność ze specyfikacją (świadectw jakości i certyfikatów zgodności) została wydana w latach poprzednich na okres dłuższy niż rok, dzięki czemu w 2015 r. były one nadal ważne. W takich przypadkach, utrzymanie zgodności produktu ze specyfikacją potwierdziły kontrole realizowane w ramach nadzoru nad producentami posiadającymi ważne świadectwa jakości lub certyfikaty zgodności.


Kontrole przeprowadzone przez wojewódzkie inspektoraty JHARS w 2015 r.


W 2015 r., po przeprowadzeniu kontroli na wniosek producentów, wojewódzcy inspektorzy JHARS wydali 59 świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających zarejestrowane nazwy jako ChNP, ChOG, GTS ze specyfikacją. Dodatkowo w 2015 r., ważność zachowało 187 świadectw jakości wystawionych w 2014 r. i 2013 r., z czego ważność 14 świadectw skończyła się w trakcie 2015 r.   


Wojewódzkie inspektoraty JHARS w 2015 r. przeprowadziły kontrole następujących produktów:

-        bryndza podhalańska (ChNP),

-        cebularz lubelski (ChOG),

-        chleb prądnicki(ChOG),

-        kiełbasa lisiecka (ChOG),

-        kołacz śląski (ChOG),

-        miód z Sejneńszczyzny (ChNP),

-        obwarzanek krakowski (ChOG),

-        oscypek (ChNP),

-        pierekaczewnik (GTS),

-        podkarpacki miód spadziowy (ChNP),

-        redykołka(ChNP),

-        rogal świętomarciński (ChOG),

-        ser koryciński swojski (ChOG),

-        wielkopolski ser smażony (ChOG).


Kontrole przeprowadzone przez jednostki certyfikujące w 2015 r.


W 2015 r. do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronione nazwy pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (GTS) ze specyfikacją, upoważnionych było pięć jednostek certyfikujących:

1)      PNG Sp. z o.o.,

2)      COBICO Sp. z o.o.,

3)      Biocert Małopolska Sp. z o.o.,

4)      TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,

5)      Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.


W 2015 r. upoważnione jednostki wydały 445 certyfikatów zgodności po przeprowadzeniu kontroli następujących produktów:

-        fasola wrzawska (ChNP),

-        jabłka grójeckie (ChOG),

-        miód drahimski (ChOG),

-        truskawka kaszubska(ChOG),

-        wiśnia nadwiślanka (ChNP),

-        kabanosy (GTS),

-        kiełbasa myśliwska (GTS),

-        kiełbasa jałowcowa (GTS),

-        obwarzanek krakowski (ChOG),

-        suska sechlońska (ChOG).


Polskie produkty w unijnym systemie ChNP, ChOG, GTS


W unijnym systemie chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS) zarejestrowanych jest 37 nazw polskich produktów. Wśród nich jest 9 chronionych nazw pochodzenia, 19 chronionych oznaczeń geograficznych i 9 gwarantowanych tradycyjnych specjalności (Wykaz polskich nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG, GTS). Według stanu na dzień 2.03.2016 liczba zarejestrowanych nazw jako ChNP, ChOG, GTS ze wszystkich państw Unii Europejskiej wynosiła 1314, a Polska zajmowała 8 miejsce (wykres „Liczba polskich nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG, GTS na tle innych państw UE”).
Świadectwa jakości – wydawane przez WIJHARS, certyfikaty zgodności – wydawane przez jednostki certyfikujące.


Liczba polskich nazw zarejestrowanych jako ChNP, ChOG, GTS na tle innych państw UE

Liczba ważnych świadectw i certyfikatów w latach 2007-2015

 

Źródło: IJHARS


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij