Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nestlé tworzy możliwości zatrudnienia młodzieży
Nestlé tworzy możliwości zatrudnienia młodzieży na całym świecie współpracując ze swoimi partnerami biznesowymi - case study.

Sytuacja wyjściowa:


W zestawieniu z innymi grupami wiekowymi młodzież w całej Europie, w tym także w Polsce, znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy. W 2013 i 2014 roku bezrobocie młodych w całej Europie rosło, w krajach Południa osiągając nawet wartości przekraczające 50%. W naszym kraju bez pracy w 2014 roku było 28,1% osób poniżej 25. roku życia, a bezrobocie w tej grupie wiekowej wciąż systematycznie rosło (w stosunku do 25,9% w 2012)[1]. Młodzież była też grupą charakteryzującą się bardzo niską aktywnością zawodową (tylko 34,1%[2] młodych było aktywnych zawodowo) i niskim wskaźnikiem zatrudnienia.


Trudna sytuacja młodych na rynku pracy powoduje szereg problemów społecznych i ekonomicznych – przekłada się na wydłużenie czasu podejmowania decyzji o założeniu rodziny, uzależnienie materialne od rodziców, wzrost poziomu przestępczości, popadanie w używki, emigrację w poszukiwaniu pracy, demonstrację niezadowolenia, wycofanie społeczne, konflikty z prawem (problemy alimentacyjne, kredytowe itp.). W interesie całego społeczeństwa jest więc podejmowanie działań na rzecz walki z bezrobociem ludzi młodych.


Rząd polski oraz władze UE od lat podejmują szereg działań mających na celu poprawę sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Wciąż jednak potrzebne są nowe rozwiązania, które stworzą realne szanse zatrudnienia dla osób poniżej 30. roku życia. Dlatego szczególnie ważna jest współpraca sektora publicznego z prywatnym, który jest w stanie zaoferować liczne miejsca pracy, gdyż je kreuje


Projekt:

Europejska Inicjatywa Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth


Cele:

  1. Aktywny wpływ Nestlé (światowego lidera w produkcji żywności i przedstawiciela sektora prywatnego) na sytuację na rynku pracy.
  2. Zmniejszenie bezrobocia wśród ludzi młodych poprzez rozpoczęcie dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami biznesu oraz innych sektorów.
  3. Stworzenie szans zatrudnienia, miejsc pracy i praktyk dla osób do 30 roku życia.


Przeprowadzone działania:

W ramach Inicjatywy, firma wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi podjęła szereg działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych. A rezultaty tychże wskazują, że współpraca się opłaca!


Listopad 2013 r., Ateny, Grecja

W Atenach w obecności przedstawicieli władz Unii Europejskiej oraz przedstawicieli rządu Grecji Nestlé ogłosiło Europejską Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth. Firma zadeklarowała, że ciągu najbliższych trzech latstworzy możliwości zatrudniania na rynku pracy dla 20 tysięcy Europejczyków do 30. roku życia. Połowa z nich otrzymać miała propozycje pracy, natomiast druga połowa – oferty praktyk i staży. Nestlé w Polsce i krajach bałtyckich zadeklarowało zatrudnienie i praktyki zawodowe dla niemal 800 osób. Firma zapowiedziała też rozpoczęcie programu „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness for Work”), który obejmować miał m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej czy przygotowania CV dla młodych. Zapowiedziano też powołanie wraz z dostawcami Nestlé w Europie platformy „Sojusz dla Młodych" (ang. „Alliance for Youth”) w celu umożliwienia im przyłączenia się do inicjatywy i stworzenia możliwości pracy dla osób młodych.


Czerwiec 2014 r., Lizbona, Portugalia

W obecności Przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso, a także Premiera oraz przedstawicieli rządu Portugalii, ówczesny Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Nestlé S.A. na Europę - Laurent Freixe, podpisał z kluczowymi europejskimi partnerami firmy „Sojusz dla Młodych (ang. „Alliance for YOUth”). Była to pierwsza w historii, ogólnoeuropejska inicjatywa przedstawicieli świata biznesu na rzecz walki z bezrobociem wśród ludzi młodych. Do „Sojuszu dla Młodych”, oprócz inicjatora przedsięwzięcia – Nestlé, przystąpili najwięksi partnerzy biznesowi firmy, m.in. Adecco, Axa, Cargill, CHEP, DS Smith, EY, Facebook, Firmenich, Google, Nielsen, Publicis Groupe, Salesforce.com, Twitter oraz White&Case. Zapowiedziano też, że we wrześniu 2014 roku do sojuszu dołączą kolejni partnerzy Nestlé z pozostałych europejskich krajów, także z Polski. „Sojusz dla Młodych jest zobowiązaniem firm, które uznają, że bezrobocie wśród młodzieży to poważny problem społeczny i ekonomiczny na kontynencie i chcą współdziałać na rzecz jego rozwiązania. Uczestnicy sojuszu zadeklarowali, że będą czynnymi ambasadorami praktyk zawodowych w całej Europie, promującymi praktyki i szkolenia dla młodzieży.


Wrzesień 2014 r., Warszawa, Polska

Na Politechnice Warszawskiej firma Nestlé, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zorganizowała debatę nt: „Młodzi na rynku pracy: kto i jak może im pomóc?”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele sektora prywatnego i publicznego, organizacji rządowych, studenckich, przedstawicieli świata nauki oraz biznesu. Okazją do spotkania było przystąpienie do Sojuszu dla Młodych partnerów Nestlé w Polsce, m.in. Grupy Raben.

W tym samym czasie w centrali Nestlé w Vevey ogłoszono, że do „Sojuszu dla Młodych” przystępuje 200 partnerów biznesowych firmy na całym świecie. Wszyscy będą wspierać praktyki i zatrudnienie młodzieży.


Marzec 2015 r., Namysłów, Polska

6 marca 2015 roku w fabryce lodów Nestlé w Namysłowie, młodzi pracownicy i praktykanci firmy wraz z Prezesem Zarządu Nestlé Polska S.A – Simonem Smithem, zaprezentowali Inicjatywę Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych – Nestlé needs YOUth posłance Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczącej Komisji PE ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych – Danucie Jazłowieckiej.


Czerwiec 2015 r., Warszawa, Polska

W Szkole Głównej Handlowej przedstawiciele pracodawców z Sojuszu dla Młodych, m.in. z Nestlé i Raben, spotkali się wraz z przedstawicielami sektora publicznego, świata akademickiego i instytucji rynku pracy, aby wziąć udział w debacie pod hasłem „Szkolnictwo zawodowe – konieczność i szansa dla młodych”. Na spotkaniu firmy zaangażowane w inicjatywę, podsumowały pierwszy rok Sojuszu dla Młodych, przedstawiły swoje plany na przyszłość, a przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz pozostali eksperci rynku pracy dyskutowali o tym, co jeszcze można zrobić dla młodzieży rozpoczynającej swoją karierę zawodową.

Konkluzją spotkania była konieczność ponadsektorowej współpracy. Biznes musi starać się tworzyć miejsca pracy i praktyk zawodowych dla ludzi młodych, sektor publiczny – wspierać swoimi programami, a sami studenci – wykazywać się inicjatywą i chęcią nauki. Wszyscy uczestnicy zapowiedzieli, że będą kontynuować opracowywanie wspólnych inicjatyw, umożliwiających młodym ludziom rozwój, a także potwierdzili gotowość do prowadzenia porad, warsztatów i szkoleń przygotowujących młodych do wejścia z sukcesem na rynek pracy.

Nestlé S.A. podczas analogicznego spotkania w Parlamencie Europejskim, wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi zadeklarowało stworzenie szans zatrudnienia dla dodatkowych 100 tys. młodych Europejczyków.


Rezultaty:

  • Nestlé w Polsce od 2014 roku zatrudniło prawie 950 młodych osób do 30. roku życia, a kolejne 351 przeszkoliło w ramach praktyk i staży. Zatem w pierwszym roku zaplanowanej na 3 lata inicjatywy Nestlé needs YOUth wykonano ponad 100% normy!
  • Nestlé kontynuuje działania! Firma przeprowadziła blisko 330 działań takich jak warsztaty i wykłady w całym kraju, a 10 firm w Polsce przystąpiło do „Sojuszu dla Młodych”, m.in. Raben, EY, Nielsen, AXA, DS. Smith i White&Case.
  • W całej Europie firma wraz ze swoimi partnerami biznesowymi przygotowała łącznie 50 000 ofert zatrudnienia i szkoleń dla młodych. W ciągu 2 najbliższych lat w skali kontynentu planowane jest podwojenie liczby ofert.


Zasięg Nestlé needs YOUth rośnie – Inicjatywa poszerzona na cały świat

W 2015 roku kierownictwo Nestlé S.A. rozszerzyło inicjatywę Nestlé needs YOUth także na inne, pozaeuropejskie rynki, na których działa firma. Działania na rzecz wspierania młodych na rynku pracy są cały czas kontynuowane w Polsce i całej Europie.

  

[1] Dane GUS

[2] Kwartalna informacja o rynku pracy w I kwartale 2014 r., GUS, Warszawa, 2014.05.30


nestle_needs_youth

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij