Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
12 państw przekroczyło kwoty mleczne w sezonie 2014-2015
Łączna wielkość dostaw mleka w krajach UE w sezonie 2014/2015 (od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r.) była o 3,16 mln ton niższa, niż przyznana kwota produkcyjna. Jednak według wstępnych danych opublikowanych przez Komisję Europejską dnia 20.10.2015 r., 12 państw członkowskich przekroczyło swoje limity (do Cypru, Austrii, Niemiec, Polski, Danii, Holandii, Irlandii i Luksemburgu które nie zmieściły się w kwocie w poprzednim sezonie - 2013/14, dołączyły jeszcze Hiszpania, Belgia, Estonia i Włochy).

Odnotowano także wyraźny wzrost wielkości karnych opłat z tytułu przekroczenia limitu produkcji do 817,59 mln EUR, czyli dwukrotnie więcej niż w sezonie 2013/14, gdy łączna opłata z tytułu nadprodukcji mleka w skali całej Unii wyniosła 408,67 mln EUR.


Podobnie jak przed rokiem, największy udział w wielkości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mają Niemcy, gdzie w ostatnim roku kwotowym dostawy hurtowe były o 3,7% (+1,11 mln ton) wyższe od przyznanej kwoty. W związku z tym, że stawka karnej opłaty wyrównawczej wynosi 27,83 EUR za każde 100 kg nadprodukcji, kraj ten musi zapłacić 309,01 mln EUR (co stanowi 37,8% łącznej wartości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mleka w UE). Z tego tytułu Holandia zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości 135,26 mln EUR, Włochy – 30,53 mln EUR, Polska – 161,5 mln EUR, Hiszpania 10,44 mln EUR, Irlandia – 71,18 mln EUR, Dania – 24,25 mln EUR, Belgia – 21,28 mln EUR, Austria – 44,6 mln EUR, Estonia – 2,23 mln EUR, Luksemburg – 5,33 mln EUR, a Cypr 1,46 mln EUR.


Pomimo słabnącego popytu na przetwory mleczne (szczególnie w drugiej części ostatniego sezonu, w którym obowiązywały kwoty mleczne), który przyczyniał się m.in. do spadków cen przetworów mlecznych, m.in. dzięki korzystnym do produkcji mleka warunkom atmosferycznym w sezonie produkcyjnym całkowite dostawy w UE-27 w ubiegłym sezonie zwiększyły się o 2,74% względem analogicznego okresu przed rokiem. Wśród bardziej znaczących producentów mleka w UE największe zwyżki odnotowały: Polska (+4,26% do10,51 mln ton), Wielka Brytania (+5,11% do 14,79 mln ton), oraz Irlandia (+3,79% do 6,04 mln ton). Biorąc pod uwagę korektę o zawartość tłuszczu, dostawy hurtowe w jedenastu krajach członkowskich (Słowenia, Portugalia, Grecja, Finlandia, Malta, Słowacja, Litwa, Szwecja, Węgry, Chorwacja, Rumunia i Bułgaria) były co najmniej o 10% niższe niż przyznana kwota. Warto dodać, że w Bułgarii nie wykorzystano 53,6% limitu, a w Rumunii poziom dostaw był niższy 39,3% kwoty. W przypadku sprzedaży bezpośredniej dane wskazują, że tylko Belgia i Holandia muszą uregulować karną opłatę z tytułu jej przekroczenia (918 tys. EUR). kraje te przekroczyły kwotę sprzedaży bezpośredniej kolejno o 1,6% (529 ton) i 2,6% (1,99 tys. ton), w związku z czym Belgia musi zapłacić 147 tys. EUR kary, a Holandia 554 tys. EUR.


System kwot mlecznych został zniesiony z dniem 1 kwietnia 2015 r, a sezon 2014/15 był ostatnim gdy obowiązywały limity produkcyjne. Kwota mleczna w ubiegłym sezonie była taka sama jak rok wcześniej i dla całej UE wynosiła 154,64 mln ton i była dzielona między dostawy hurtowe i sprzedaż bezpośrednią. Przydzielony Polsce limit to 10,06 mln ton, z czego 1,29% stanowiła sprzedaż bezpośrednia.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych liczbowych KE, informacje i analiza własna

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij