Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności, 10-11.06.2015 r.
Relacja z „Akademii PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności", która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2015 r.

W dniach 10 - 11 czerwca 2015. w Józefowie/ k Warszawy odbyła się dwudniowa „Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik prawa żywnościowego „Food-Lex”, podczas której została przekazana zróżnicowana specjalistyczna wiedza w kwestiach legislacyjnych oraz praktycznego postępowania. Konferencja szkoleniowa dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności, a wzięło w niej udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.

 

Akademię otworzył Jacek Czarnecki, wiceprezes PFPŻ ZP i przewodniczący Komisji ds. legislacji i bezpieczeństwa żywności.

 

Część merytoryczną rozpoczęła Dorota Kozłowska - dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP, która omówiła konsekwencje dla przemysłu wynikające z przeprowadzania urzędowych kontroli żywności. W swojej prezentacji przedstawiła m.in. system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach RASFF, system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego TRACES (TRAde Control and Expert System), system informacji o żywności ekologicznej OFIS, a także poinformowała o unijnych pracach dotyczących systemu ostrzegania o oszustwach żywnościowych, czyli o systemie AAC.

 

Następnie Robert Motyka, przedstawiciel Idea Money S.A. omówił „Zarządzanie płynnością finansową w branży spożywczej”. W swoim wystąpieniu zaznaczył korzyści wynikające ze stosowania produktów IdeaMoney, w tym faktoringu wierzytelnościowego oraz dłużnego.

 

Natomiast aktualne dyskusje i prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej, w tym najważniejsze zanieczyszczenia rolnicze i wynikające z nich problemy na rynku spożywczym omówił dr Jacek Postupolski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Wśród szczegółowo scharakteryzowanych czynników zagrożenia znalazły się m.in. alkaloidy tropanowe, alkaloidy opium oraz alkaloidy sporyszu.

 

O bezpieczeństwie stosowania dodatków do żywności mówiła Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W swoim wystąpieniu przedstawiła prace EFSA w zakresie przeglądu bezpieczeństwa dodatków do żywności (opublikowane opinie, wnioski i zalecenia, harmonogram prac) jak również aktualne prace legislacyjne na poziomie UE w obszarze dodatków do żywności.

 

Kolejną prezentację pt. "Zmiany przepisów z zakresu żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego" przedstawiła prof. Katarzyna Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia. Omówiła nową kategoryzację żywności do specjalnych celów żywieniowych. Ponadto przekazała informacje nt. aktualnych prac nad rozporządzeniami Komisji Europejskiej dotyczącymi wymagań dla poszczególnych kategorii tej żywności, a także przewidywane okresy przejściowe.

 

Ostatni wykład pierwszego dnia Akademii poświęcony był orzecznictwu z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności. Marlena Żarnecka z Kancelarii Dentons omówiła orzecznictwo krajowe i ostatnie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa środków spożywczych, a także odpowiedzialność podmiotu działającego na rynku spożywczym w zakresie jakości żywności.

 

Drugi dzień Akademii tematem „Jak optymalnie przygotować się do audytu certyfikacyjnego – kilka rad doświadczonego audytora” otworzyli Jacek Łasek i Jacek Markiewicz z Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Uczestnicy spotkania uzyskali w trakcie wykładu informację zarówno nt. postawy/zachowania audytowanych jakie cenione są przez doświadczonych audytorów, jak i możliwości śledzenia nadchodzących zmian w standardach dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności.

 

Następnie Dorota Balińska-Hajduk, dyrektor Biura Kontroli Jakości IJHARS w swojej prezentacji omówiła zadania i kompetencje Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru IJHARS nad poszczególnymi rynkami. W trakcie wykładu została omówiona struktura IJHARS i współpraca z innymi instytucjami, jak również nowe zadania i kompetencje IJHARS wynikające ze zmiany  ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Beata Przygoda z Instytutu Żywności i Żywienia przedstawiła kolejną prezentację „Wartość odżywcza produktów spożywczych”. Uczestnicy Akademii zapoznali się z zasadami obliczania wartości odżywczej żywności zależnie od rodzaju/konsystencji i składu żywności. Ponadto, w trakcie wystąpienia został przedstawiony przewodnik Komisji Europejskiej o tolerancjach deklarowanych składników odżywczych oraz interpretacje Komisji Europejskiej dotyczące wartości odżywczej żywności.

 

Następnie Dorota Kozłowska, dyrektor ds. legislacji PFPŻ ZP poinformowała o aktualnych pracach Komisji Europejskiej w zakresie znakowanie produktów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011.

 

Prezentację „Mikrobiologia przyszłości –wyznaczanie trwałości produktów na podstawie badań obciążeniowych z szacowaniem współczynnika wzrostu" omówiła Małgorzata Stachowiak z J.S. Hamilton Poland S.A. Uczestnikom Akademii zostały zaprezentowane przykładowe wyniki wraz z ich poprawną interpretacją oraz informacjami, jaki zawierane są w raportach.

 

Zanieczyszczenia przemysłowe żywności przedstawił następnie Andrzej Starski z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W prezentacji zostały przedstawione m.in. aktualne dyskusje i prace legislacyjne na poziomie Komisji Europejskiej oraz najważniejsze zanieczyszczenia przemysłowe żywności.

 

Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło spotkanie było wystąpienie Marzeny Pawlickiej z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Uczestnicy Akademii mieli okazję zapoznać się z materiałami aktywnymi i inteligentnymi oraz ich zastosowaniem do pakowania żywności. Ponadto podczas wykładu zostały omówione przepisy i wytyczne Unii Europejskiej z tego zakresu.

 

Akademię PFPŻ ZP prowadziła Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPZ ZP:

 • Kancelaria DENTONS
 • J.S. Hamilton Poland S.A.

 

Patroni Akademii PFPZ ZP:

 • Krajowa Rada Drobiarska Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka
 • Związek Polskie Mięso
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • System Gwarantowanej Jakości Żywności „QAFP”

 

Partnerzy Akademii PFPZ ZP:

 • Idea Money S.A.
 • Bureau Veritas Polska Sp. z o. o.
 • Laboratorium Usługowo – Badawcze BIOCHEMIK Sp. z o.o.

 

Patroni medialni PFPZ ZP:

 • „Food-Lex”
 • Gospodarka Mięsna
 • Mistrz Branży
 • Polskie Mięso
 • Portal www.pfpz.pl
 • Nowy Przegląd Mleczarski
 • Przegląd Mleczarski
 • Przemysł Spożywczy 


Galeria zdjęć:
Jacek Czarnecki, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji PFPŻ ZP
Jacek Czarnecki, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji PFPŻ ZP
Dorota Kozłowska, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Dorota Kozłowska, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Robert Motyka, Idea Money S.A.
Robert Motyka, Idea Money S.A.
Dr Jacek Postupolski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Dr Jacek Postupolski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Joanna Gajda-Wyrębek, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Dr prof. nadzw. Katarzyna Stoś, Instytut Żywności i Żywienia
Dr prof. nadzw. Katarzyna Stoś, Instytut Żywności i Żywienia
Marlena Żarnecka, Dentons
Marlena Żarnecka, Dentons
Jacek Łasak, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Jacek Łasak, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Jacek Markiewicz, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Jacek Markiewicz, Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Dorota Balińska - Hajduk, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Dorota Balińska - Hajduk, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Beata Przygoda, Instytut Żywności i Żywienia
Beata Przygoda, Instytut Żywności i Żywienia
Małgorzata Stachowiak, J.S. Hamilton Poland S,A.
Małgorzata Stachowiak, J.S. Hamilton Poland S,A.
Andrzej Starski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Andrzej Starski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Marzena Pawlicka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Marzena Pawlicka, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
Monika Jonczak, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Monika Jonczak, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Uczestnicy Akademii PFPŻ ZP
Partner Akademii PFPZ ZP -
Partner Akademii PFPZ ZP -
Partner Akademii PFPZ ZP
Partner Akademii PFPZ ZP
 
 
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij