Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego przyjęty przez Radę Ministrów
Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2015 r. projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wejście w życie tej ustawy umożliwi realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020).

Ustawa będzie regulować sposób wdrażania Programu dla polskiego sektora rybackiego na lata 2014-2020. Należy podkreślić, iż większość rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy opiera się o rozwiązania funkcjonujące w okresie programowania 2007-2013. Jest tak m. in. w przypadku systemu instytucjonalnego, warunków przyznawania i zwrotu pomocy finansowej, sprawozdawczości, monitoringu oraz ewaluacji. Jednakże, przyszły okres zawiera nowe komponenty w postaci kontroli, gromadzenia danych połowowych, wprowadzania do obrotu i przetwarzania produktów rybołówstwa oraz zintegrowanej polityki morskiej.


W projekcie ustawy określono zadania i kompetencje organów wdrażających program oraz wskazano jego priorytety. Projekt Programu zakłada realizację sześciu priorytetów, na które zostały podzielone środki finansowe:

  • promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;
  • wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy(chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych);
  • wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;
  • zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;
  • wspieranie obrotu i przetwarzania (chodzi o produkty rybołówstwa i akwakultury);
  • wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej;

oraz pomoc techniczną.


Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” będzie współfinansowany ze środków   Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), ustanowionego na lata 2014-2020. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. kwota przyznanych Polsce środków finansowych z EFMR wynosi ponad 531 mln euro, co łącznie z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje w sumie ponad 710 mln euro, czyli blisko 3 mld zł. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.


Program został już oficjalnie przekazany Komisji Europejskiej.


Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij