Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Od jutra 13 grudnia 2014 r. zmiany znakowania produktów spożywczych
Od dnia 13 grudnia 2014 r. w całej Unii Europejskiej będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które zastąpi dotychczasowe podstawowe przepisy Unii Europejskiej i Państw Członkowskich w zakresie znakowania produktów żywnościowych.


Przepis ten wprowadza pewne zmiany dotyczące zakresu i sposobu umieszczania informacji o produktach na etykietach środków spożywczych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej, jednak w większości zawiera wymagania, które były do tej pory stosowane w oznakowaniu produktów spożywczych wg przepisów unijnych. Ponadto ujednolica zasady informowania o produktach podczas sprzedaży na odległość.


Zmiany znakowania obejmują tylko niektóre z dotychczas stosowanych wymagań dotyczących znakowania żywności. Zostały wprowadzone przez Parlament Europejski i Radę jako odpowiedź na oczekiwania konsumentów oraz w celu harmonizacji informacji podawanych na etykietach produktów spożywczych na terenie Unii Europejskiej.


Nowe przepisy dotyczą wszystkich etykiet na wspólnotowym rynku. Tym niemniej po 13 grudnia 2014 r. w obrocie handlowym będą znajdować się przez pewien czas produkty oznakowane zarówno wg dotychczasowych zasad, jak i nowych. Wynika to z zapisu w artykule 54 ww. rozporządzenia, który dopuszcza wykorzystywanie zapasów produktów oznakowanych wg dotychczasowych przepisów i wprowadzonych do obrotu przed 13 grudnia br. Takie podejście legislatora zapewnia harmonijne wymianę wymianę towarów i zapobiega stratom żywności, czyli niszczeniu pełnowartościowych produktów wyłącznie z powodu różnic w oznakowaniu wynikających ze zmiany przepisów.


Najważniejsze zmiany znakowania obowiązujące od 13 grudnia br.:


  • Zwiększenie czytelności informacji dla konsumentów poprzez ustalenie minimalnej wielkości czcionki (minimum 1,2 mm wysokości małych liter) dla dwunastu obowiązkowych informacji, czyli:

a)      nazwy żywności;

b)      wykazu składników;

c)      składników powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, użytych przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecnych w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie;

d)      ilości określonych składników lub kategorii składników;

e)      ilości netto żywności;

f)       daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia;

g)      wszelkich specjalnych warunków przechowywania lub warunków użycia;

h)      nazwy lub firmy i adresy podmiotu działającego na rynku spożywczym;

i)       kraju lub miejsca pochodzenia;

j)       instrukcji użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji  odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;

k)      w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo, rzeczywistej zawartość objętościowa alkoholu;

l)       informacji o wartości odżywczej.


W przypadku małych opakowań minimalna wielkość czcionki wyniesie 0,9 mm (wysokość małych liter).


  • Zwrócenie uwagi na większe bezpieczeństwo osób cierpiących na alergie poprzez wyróżnianie składników alergennych w wykazach składników, np. poprzez podkreślenie, zapis tłustym drukiem lub zastosowanie wielkich liter. Składniki, których to wymaganie dotyczy zostały wymienione w załączniku II rozporządzenia nr 1169/2011. Ich lista nie zmieniła się w porównaniu z dotychczasowym wykazem zawartym w dyrektywie z 2000 r. nr 2000/13/WE. Składniki te do tej pory również były wymieniane na etykietach, nowością jest jedynie wyróżnianie ich spośród wszystkich składników produktu. Informacja o obecności składników alergennych będzie obowiązkowo podawana również w przypadku żywności sprzedawanej bez opakowań, w tym w restauracjach.
  • Zmiana zakresu informacji o wartości odżywczej produktów jako element unijnej strategii zapobiegania nadwadze i otyłości mieszkańców Unii Europejskiej.

Ilość obowiązkowo podawanych informacji o wartości odżywczej produktów została ujednolicona w porównaniu do dotychczasowych zasad znakowania i obejmuje energię, tłuszcz, kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodany, cukry, białko, sól. Ponadto obowiązek deklarowania tych składników został rozszerzony na niemal wszystkie produkty spożywcze (zamkniętą listę produktów wyłączonych z tego obowiązku podano w załączniku V rozporządzenia). Dodatkowo wprowadzono ograniczenie możliwości dobrowolnego deklarowania zawartości innych składników odżywczych. Wprawdzie nowe zasady podawania informacji o wartości odżywczej zaczną obowiązywać dopiero od 13 grudnia 2016 r., to jednak w przypadku dobrowolnego umieszczania na etykietach informacji o wartości odżywczej,  po 13 grudnia 2014 r. musi ona już być dostosowana do nowych wymagań.

  • Rozszerzenie dotychczasowych zasad podawania informacji o pochodzeniu produktów – wymaganie to zacznie obowiązywać w późniejszym terminie, tzn. dla dodatkowych poza wołowiną rodzajów mięsa zamrożonego, chłodzonego i świeżego (mięsa ze świń, owiec, kóz, drobiu) od 1 kwietnia 2015 r., natomiast za ok. 2 lata można spodziewać się kolejnych zmian w tym obszarze informacji dla konsumentów.
  • Wprowadzenie obowiązku podawania uszczegółowionych informacji o zastosowanych składnikach produktów, np. na temat stopnia utwardzenia/uwodornienia tłuszczów i olejów roślinnych oraz ich źródła.

 

Przemysł spożywczy dostosowując się do nowych wymagań z zakresu znakowania musiał dokonać wymiany etykiet praktycznie wszystkich produktów.


Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców uczestniczyła w ramach konsultacji społecznych w pracach nad projektem rozporządzenia nr 1169/2011 na wszystkich etapach legislacyjnych, zgłaszając swoje opinie i stanowiska. Nasza organizacja popiera udoskonalenie i harmonizację unijnych przepisów, dlatego pozytywnie przyjęła uchwalenie powyższego przepisu.

 

Źródło: PFPŻ ZP

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij