Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Nowe obowiązki dla użytkowników urządzeń chłodniczych
Od dnia 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Przepis ten wprowadza nowe obowiązki dla użytkowników (operatorów) urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła, agregatów samochodowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Zastąpi dotychczasowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych.

 

Rozporządzenie 517/2014 zawiera szereg nowych elementów, w tym:

 

  • Zmienione i nowe definicje,
  • Zmienione wartości GWP dla substancji HFC, PFC, SF6 i odniesienie do „innych fluorowanych substancji” dodanych w Załączniku II rozporządzenia,
  • Harmonogram redukcji gazów HFCs,
  • Nowe zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających F-gazy lub od nich uzależnionych,
  • Nowe zakazy stosowania F-gazów, w tym zakaz serwisowania niektórych urządzeń chłodniczych substancjami HFC o współczynniku GWP > 2500,
  • Obowiązek kontroli szczelności i odzysku F-gazów z urządzeń chłodniczych, w tym w samochodach chłodniach i przyczepach chłodniach, a także certyfikacji osób przy wykonywaniu tych czynności oraz instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie i likwidacji tych urządzeń,
  • Nowe kryterium 5-ciu ton ekwiwalentu CO2 wyliczane z zastosowaniem współczynników GWP gazów użytych w urządzeniach.

W niektórych przypadkach może okazać się, że nowy przepis dotyczy również urządzeń do tej pory nie objętych wymaganiami rozporządzenia 842/2006. Z tego względu użytkownicy powinni do końca 2014 r. dokonać przeglądu posiadanych urządzeń pod kątem rodzaju i ilości użytych w nich gazów w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 w celu ustalenia dalszego postępowania.


Źródło: PFPŻ ZP

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij