Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
J.S. Hamilton Poland S.A. rozszerza możliwości analityczne w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności
Stosowanie pestycydów w gospodarce rolnej spowodowało znaczne zwiększenie upraw i pozwoliło na ograniczenie występowania chorób wśród hodowanych zwierząt, a tym samym umożliwiło wzrost produkcji w sektorze żywnościowym. Jednocześnie obecność pozostałości pestycydów w gotowym produkcie jest wysoce niepożądana z powodu ich udowodnionego negatywnego wpływu na organizmy ludzkie (wykazują bowiem możliwe działanie teratogenne, mutagenne i kancerogenne). Z tego powodu istotne jest ciągłe i nieustanne kontrolowanie pozostałości pestycydów (oraz produktów ich przemian) w żywności.

Ze względu na występowanie pozostałości pestycydów w artykułach spożywczych na niskim lub bardzo niskim poziomie zawartości, konieczne jest stosowanie odpowiednich technik izolacji i wzbogacania analitów z matrycy w celu ich rzetelnego i dokładnego oznaczenia. Z drugiej strony - różnorodność zarówno matryc, jak i związków, należących do grupy określanej terminem pestycydy w znaczny sposób utrudnia znalezienie jednej, uniwersalnej metodyki oznaczania wszystkich pestycydów we wszystkich możliwych artykułach żywnościowych. We współczesnej analityce żywności w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów dużym zainteresowaniem cieszą się techniki, pozwalające na skrócenie cyklu analitycznego. Są to tak zwane analizy wielopozostałościowe (tzw. analizy multi) umożliwiające oznaczenie znacznej liczby związków podczas jednego cyklu analitycznego przy zastosowaniu odpowiedniego przygotowania próbki oraz technik chromatograficznych sprzężonych z techniką spektrometrii mas na etapie oznaczeń końcowych.


Jednym ze sposobów przygotowania próbek do analiz multi jest technika oznaczana akronimem QuEChERS, pochodzącym od terminów quick, easy, cheap, effective, rugged, safe. Technika ta, wykorzystana po raz pierwszy w roku 2003 staje się w chwili obecnej jedną z najpopularniejszych technik przygotowania próbek artykułów żywnościowych (głównie owoców, warzyw i przetworów owocowo-warzywnych) pod kątem oznaczania pestycydów. Pozwala na ograniczenie stosowania wyposażenia laboratoryjnego na etapie przygotowania próbek oraz znacznie zmniejsza jego czasochłonność. Przygotowanie próbek owoców i warzyw przy zastosowaniu techniki QuEChERS składa się tylko z dwóch etapów - zminiaturyzowanej ekstrakcji i oczyszczania za pomocą dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej. W przypadku niektórych produktów żywnościowych, takich jak np. żywność wysokotłuszczowa lub suszona (np. przyprawy, zioła) do oznaczania pozostałości pestycydów nadal znajduje zastosowanie technika przygotowania próbek, wykorzystująca ekstrakcję typu ciecz-ciało stałe, oczyszczanie z wykorzystaniem chromatografii żelowo-permeacyjnej (GPC) czy też oczyszczanie z wykorzystaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej (SPE).


W dużej grupie związków zaliczanych do pestycydów są jednak substancje, które z uwagi na swoją budowę chemiczną i/lub właściwości chemiczne nie mogą być oznaczone przy zastosowaniu analiz typu multi. Wymagają one odrębnego postępowania analitycznego, a czasami również zmiany techniki oznaczeń końcowych. Oznaczanie zawartości ditiokarbaminianów polega na uwolnieniu disiarczku węgla z obecnych w badanym produkcie pozostałości ditiokarbaminianów i/lub disiarczku tiuramu w wyniku ogrzewania próbki z kwasem chlorowodorowym i chlorkiem cyny (II) w gazoszczelnym naczyniu w celu, a następnie ilościowym jego oznaczeniu za pomocą techniki chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (ECD). Technika ta jest również wykorzystywana do oznaczenia zawartości bromków nieorganicznych wyrażonych jako jon bromkowy po uprzednim przekształceniu do 2-bromoetanolu. Laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w ostatnim czasie wdrożyło kolejne metody „dedykowane” umożliwiające oznaczenie zawartości glifosatu i jego metabolitu AMPA, glufosynatu i jego metabolitu MPPA, mepikwatu i chloromekwatu, etefonu oraz fosetylu glinowego w żywności z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas. Metody te po zakończeniu procesu walidacyjnego zostały włączone do zakresu akredytacji dzięki akredytacji metod stosowanych w J.S. Hamilton Poland S.A. do oznaczania pestycydów w artykułach rolno-żywnościowych w zakresie elastycznym.


 

W poniższej tabeli przedstawiono pełną ofertę J.S. Hamilton Poland S.A. w zakresie możliwości oznaczania pozostałości pestycydów w żywności i paszach.


Obiekt

Metoda

Technika

Ilość pestycydów

Analizy wielopozostałościowe (analizy multi)

Artykuły rolno-żywnościowe

PN-EN 15662:2008

LMBG-00.00-34:1999 (DFG S19) z wyłączeniem modułu E9

GC-MS

GC-MS/MS

LC-MS/MS

Ilość oznaczanych pestycydów zależy od badanego obiektu:

ok. 750 związków: owoce, warzywa, zboża i ich przetwory

ok. 100 związków: mleko, mięso, ryby i ich przetwory, tłuszcze i oleje roślinne oraz zwierzęce, jajka, przyprawy, zioła

ok. 200 związków: nasiona roślin oleistych

ok. 200 związków: herbata

ok. 250 lub 550 związków: miód

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

ok. 600 związków

Pasze i karmy

LMBG-00.00-34:1999 (DFG S19) z wyłączeniem modułu E9

GC-MS

GC-MS/MS

ok. 100 związków

Surowce zielarskie

PES/01/2011/1

GC-MS/MS

ok. 110 związków

Woda do spożycia

PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD

ok. 20 związków

Analizy dedykowane

Artykuły rolno-żywnościowe

PN-EN 12396-2:2002

HS-GC-ECD

Ditiokarbaminiany jako CS2

PN-EN 13191-2:2002

GC-ECD

Bromki nieorganiczne jako Br ͞

PB-221/LC, wyd. II z dnia 02.06.2014

LC-MS/MS

Glifosat i jego metabolit AMPA

Glufosynat i jego metabolit MPPA

Mepikwat i chloromekwat

Etefon

Fosetyl glinowy

Żywność dla niemowląt i małych dzieci

PN-EN 12396-2:2002

HS-GC-ECD

Ditiokarbaminiany jako CS2

Surowce zielarskie

PES/02/2011/1

GC-ECD

Bromki nieorganiczne jako Br ͞

 

(Źródło: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę J.S. Hamilton Poland S.A.).Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij