Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Komunikat MRiRW w sprawie sankcji wobec państw trzecich uznanych za niewspółpracujące w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Belize, Gwinea i Kambodża)
W związku z wejściem w życie w dniu 28 marca 2014 r. Decyzji Wykonawczej Rady nr 2014/170/UE z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiającej wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o konieczności wprowadzenia ograniczeń we współpracy gospodarczej i handlowej z zakresu rybołówstwa z następującymi państwami trzecimi: Belize, Królestwo Kambodży i Republika Gwinei.

Wobec powyższego, począwszy od dnia 28 marca 2014 r. w Polsce stosuje się wobec ww. państw trzecich środki przewidziane przepisami art. 38 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008, tj.:


1) zabrania się przywozu do Polski produktów rybołówstwa złowionych przez statki rybackie pływające pod banderami ww. państw, a zatem świadectwa połowowe towarzyszące takim produktom nie są uznawane. Przywóz oznacza wprowadzenie produktów rybołówstwa na terytorium Polski, również w celu przeładunku w portach;


2) podmiotom polskim zabrania się zakupu statków rybackich pływających pod banderami ww. państw;


3) zabrania się dokonywania zmian bander statków rybackich pływających pod banderą Polski na bandery ww. państw;


4) nie zezwala się na zawieranie umów czarterowych z ww. państwami;


5) zabrania się wywozu polskich statków rybackich do ww. państw;


6) zabrania się zawierania pomiędzy podmiotami polskimi a ww. państwami prywatnych porozumień handlowych, których celem jest umożliwienie statkowi rybackiemu pływającemu pod banderą Polski korzystania z możliwości połowowych ww. państw;


7) zabrania się prowadzenia wspólnych operacji połowowych przez statki rybackie pływające pod banderą Polski i statki rybackie pływające pod banderami ww. państw.Źródło: MRiRW

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij