Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Perspektywy dla rozwoju eksportu na rynki pozaunijne są korzystne
Na rynku notuje się wysoką 18-procentową dynamikę wywozu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, co świadczy o utrzymywaniu się wysokiego popytu na polskie mięso za granicą. Według danych MRiRW wywóz mięsa wieprzowego w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy wzrósł w skali roku o 47,5 tys. t do poziomu 312,2 tys. ton - informuje Bank BGŻ.

Podobną 18-procentową dynamikę obserwowaliśmy dla wartości eksportu, która w omawianym okresie wyniosła 2,7 mln PLN. Co ciekawe wzrost wolumenu jest napędzany głównie przez eksport mięsa do krajów UE. W analizowanym okresie kraje członkowskie zaimportowały 29% więcej niż przed rokiem. Z kolei wywóz do krajów poza UE zwiększył się o 8%. W rezultacie pod względem struktury eksportu, obecnie połowa mięsa nieprzetworzonego jest kierowana na rynek UE.


W przypadku rynku wspólnotowego, najwięcej polskiego mięsa, 32 tys. t, trafiło na rynek włoski, co oznacza 47-procentowy wzrost (o 10 tys. t) w skali roku. Na drugim miejscu z przywozem na poziomie 22,3 tys. t uplasowała się Słowacja, która zaimportowała 40% więcej mięsa w relacji rocznej. W tym względzie dla kierunku eksportu do UE można zauważyć stałe wzrostowe tendencje po stronie głównych odbiorców: Włoch, Słowacji, Niemiec, Węgier i Republiki Czeskiej.


Z kolei w przypadku rynku pozaunijnego, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy odnotowaliśmy znaczne zmiany po stronie głównych rynków wywozu. W omawianym okresie największym odbiorcą polskiego mięsa z wolumenem 36,6 tys. t stały się Chiny. Co ciekawe, wywóz mięsa na ten rynek wzrósł ponad pięciokrotnie w skali roku. Podobnie dwukrotnie zwiększył się eksport na rynek rosyjski do 24,6 tys. ton. Natomiast Białoruś, dotychczasowy główny importer polskiej nieprzetworzonej wieprzowiny, w analizowanym okresie zmniejszył przywóz o 43%, do poziomu 28,8 tys. ton.


Jak widać rynki wschodnie są ważnym odbiorcą polskiego mięsa, jednak w relacjach handlowych występują znaczne wahania w wolumenie zamówień. Niemniej perspektywy dla rozwoju eksportu na rynki pozaunijne są raczej korzystne. Jeśli utrzyma się wysoka dynamika wywozu na rynek chiński, wydaje się, że kraje poza UE mogą stać się głównym rynkiem zbytu mięsa wieprzowego z Polski.


Z drugiej strony, patrząc na import mięsa wieprzowego, w analizowanym okresie zmniejszył się on o 2% do 440,1 tys. ton. Spadek ten jest głównie związany z mniejszym importem, o 5% i 9%, z Niemiec i Danii, które są głównymi partnerami handlowymi Polski. Takie zmiany po stronie eksportu i importu pozwoliły na poprawę bilansu handlu mięsem wieprzowym. Należy podkreślić, że Polska pozostaje cały czas importerem netto, jednak deficyt w handlu w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy zmniejszył się o 56,2 tys. t.


(Źródło: Bank BGŻ/ www.portalspozywczy.pl).Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij