Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności, Jachranka/k Warszawy 5 - 6 czerwca 2013 r.
Akademia PFPŻ ZP - jakość i bezpieczeństwo żywności, Jachranka/k Warszawy 5 - 6 czerwca 2013 r.

 

W dniach 5 - 6 czerwca 2013 r. w Jachrance/ k Warszawy odbyła się dwudniowa „Akademia PFPZ ZP – jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, podczas której została przekazana zróżnicowana specjalistyczna wiedza w kwestiach legislacyjnych oraz praktycznego postępowania. Konferencja szkoleniowa dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności.


W Akademii wzięło udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.


Zmiany w standardach IFS i BRC omówił szczegółowo Pan Dominik Lisiewski z Det Norske Veritas Business Assurance Poland. Nowe wersje standardów koncentrują się przede wszystkim na udoskonaleniu procesu przeprowadzania audytów. Postanowienia norm mówią m.in. o: lepszym rozplanowaniu czasu audytu pomiędzy wizytowaniem zakładu a przeglądem dokumentacji z naciskiem na audytowanie dobrych praktyk produkcyjnych - sprawdzenie takich aspektów jak: wdrożenie procedur w zakładzie, nadzór nad szkoleniami pracowników, stosowane praktyki pracy, warunki pracy i higienę. Szczególną uwagę zwraca się w nich również na zagrożenia mikrobiologiczne, alergeny, nadzór nad substancjami chemicznymi, zarządzanie wyrobami niezgodnymi, ryzyko związane z ciałami obcymi w żywności, zarządzanie incydentami – wycofanie z rynku.


DNVzmm


O zagrożeniach związanych z opakowaniami stosowanymi do żywności mówiła Pani Marzena Pawlicka z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pani Pawlicka w swojej prezentacji przypomniała uczestnikom definicję materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz omówiła istotne przepisy prawne z tego zakresu. W swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawiła wymagania dotyczące badania migracji substancji z materiałów opakowaniowych – zmiany wymagań prawnych w świetle rozporządzenia 10/2011, a także deklaracje zgodności w łańcuchu spożywczym zgodnie z wytycznymi KE.


Kolejny wykład Pani dr Marii Wojciechowskiej – Mazurek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny poświęcony był zanieczyszczeniom żywności metalami. W swojej prezentacji  przedstawiła źródła zanieczyszczenia żywności metalami, najnowsze prace legislacyjne oraz opinie naukowe dotyczące pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, podając wiele przykładów.


Wojciechowska_zmm


Aspekty prawne dotyczące zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności podczas Akademii przedstawiła radca prawny Magdalena Warzecha.  Pani Warzecha omówiła szczegółowo środki dowodowe - w jaki sposób wykazać powinien przedsiębiorca prawdziwość twierdzeń w postępowaniu sądowym oraz na czym polegają ułatwienia dowodowe.


Warzecha_zmm


Pani Hanna Wachowska z J.S. Hamilton Poland S.A. zaprezentowała doświadczenia laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w badaniu wybranych zanieczyszczeń chemicznych w żywności. Omówiła szczegółowo źródła skażeń żywności, podział zanieczyszczeń chemicznych żywności, a także System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Spożywczych i Środkach Żywienia Zwierząt zwracając uwagę na powiadomienia dotyczące obecności mitoksyn w żywności.


Hamilton_zmm


W drugim dniu Akademii Pan Andrzej Starski z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny omówił urzędowy monitoring zanieczyszczeń żywności w tym zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów, mikotoksyn, alkaloidów sporyszu, furanu, akrylamidu, dioksyn. W kolejnej prezentacji Pan Starski przedstawił zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem  żywności w ramach  systemu RASFF, w tym rolę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Zakładu Higieny w tym procesie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zakresem informacji i rodzajami zdarzeń zgłaszanymi do systemu, a także z głównymi założeniami przewodnika oceny ryzyka.


Starskizmm


Praktyczne zastosowanie rozporządzenia Komisji (WE) NR 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością przedstawiły Panie: Beata Bolesta oraz Edyta Malchrowicz z firmy Mondi Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu dokonały prezentacji działalności firmy Mondi, omówiły znaczenie deklaracji zgodności dla podmiotów produkujących opakowaną żywność oraz omówiły proces przygotowania takiej deklaracji - komunikację z producentami żywności i dostawcami. Ponadto zwróciły uwagę na rodzaje przeprowadzanych badań migracji.


Mondizmm


Nowe wymagania dla środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w świetle zmian przepisów Unii Europejskiej przedstawiła Pani prof. Katarzyna Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia. W swojej prezentacji omówiła żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego wg obecnie obowiązujących przepisów oraz spodziewane zmiany wymagań, a także wpływ dotychczasowych przepisów o oświadczeniach zdrowotnych na praktykowaną kwalifikację żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego (produkty dla sportowców, produkty zastępujące posiłek).


Stośzmm


Innowacyjna technologia wytwarzania pary czystej w sektorze spożywczym była tematem, który przedstawił Pan Jarosław Janów z firmy Stigen Sp. z o.o. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania informacji na temat nowoczesnych urządzeń do wytwarzania pary czystej dla przemysłu spożywczego, a także zagrożeń dla produkowanej żywności związanych z zastosowania nieodpowiednich instalacji.


stigen 33zmm


Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło konferencję szkoleniową było wystąpienie Pani Barbary Ratkovskiej z Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące stosowania Przewodnika Komisji Europejskiej  nt. tolerancji zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych. Pani Ratkovska omówiła zasady wyznaczania tolerancji składników odżywczych, zwracając uwagę na zawarte w przewodniku zróżnicowanie wymagań zależnie od rodzaju żywności, na której podawana jest informacja o wartości odżywczej.


Ratkovska_zm

 

                                                               *


Akademię PFPŻ ZP prowadziła Pani Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

 

Partnerzy Strategiczni PFPZ ZP:

 

  • Det Norske Verits  Bussiness Assurance Poland Sp. z o. o.
  • Stigen Sp. z o.o.
  • Mercedes - Benz Warszawa Sp. z o.o.
  • Kancelaria DENTONS


Partner PFPZ ZP

 

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Partnerzy Akademii PFPZ ZP :

 

  • J.S. Hamilton Poland S.A.
  • Mondi Sp. z o.o.

 

 

Patroni Akademii PFPZ ZP:

 

  • Krajowa Unia Producentów Soku
  • Związek Polskich Przetwórców Mleka
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy

 Galeria zdjęć:

Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
Galeria zdjęć
 
 
 
 

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij