Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
„Akademia PFPŻ ZP –jakość i bezpieczeństwo żywności” Jachranka/k Warszawy 5 - 6 czerwca 2013 r.
W dniach 5 - 6 czerwca 2013 r. w Jachrance/ k Warszawy odbyła się dwudniowa „Akademia PFPZ ZP – jakość i bezpieczeństwo żywności” zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, podczas której została przekazana zróżnicowana specjalistyczna wiedza w kwestiach legislacyjnych oraz praktycznego postępowania. Konferencja szkoleniowa dotyczyła kluczowych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i jakości żywności.
W Akademii wzięło udział ponad trzydziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego.


Zmiany w standardach IFS i BRC omówił szczegółowo Pan Dominik Lisiewski z Det Norske Veritas Business Assurance Poland. Nowe wersje standardów koncentrują się przede wszystkim na udoskonaleniu procesu przeprowadzania audytów. Postanowienia norm mówią m.in. o: lepszym rozplanowaniu czasu audytu pomiędzy wizytowaniem zakładu a przeglądem dokumentacji z naciskiem na audytowanie dobrych praktyk produkcyjnych - sprawdzenie takich aspektów jak: wdrożenie procedur w zakładzie, nadzór nad szkoleniami pracowników, stosowane praktyki pracy, warunki pracy i higienę. Szczególną uwagę zwraca się w nich również na zagrożenia mikrobiologiczne, alergeny, nadzór nad substancjami chemicznymi, zarządzanie wyrobami niezgodnymi, ryzyko związane z ciałami obcymi w żywności, zarządzanie incydentami – wycofanie z rynku.

O zagrożeniach związanych z opakowaniami stosowanymi do żywności mówiła Pani Marzena Pawlicka z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Pani Pawlicka w swojej prezentacji przypomniała uczestnikom definicję materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz omówiła istotne przepisy prawne z tego zakresu. W swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawiła wymagania dotyczące badania migracji substancji z materiałów opakowaniowych – zmiany wymagań prawnych w świetle rozporządzenia 10/2011, a także deklaracje zgodności w łańcuchu spożywczym zgodnie z wytycznymi KE.

Kolejny wykład Pani dr Marii Wojciechowskiej – Mazurek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny poświęcony był zanieczyszczeniom żywności metalami. W swojej prezentacji  przedstawiła źródła zanieczyszczenia żywności metalami, najnowsze prace legislacyjne oraz opinie naukowe dotyczące pierwiastków szkodliwych dla zdrowia, podając wiele przykładów.

Aspekty prawne dotyczące zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności podczas Akademii przedstawiła radca prawny Magdalena Warzecha.  Pani Warzecha omówiła szczegółowo środki dowodowe - w jaki sposób wykazać powinien przedsiębiorca prawdziwość twierdzeń w postępowaniu sądowym oraz na czym polegają ułatwienia dowodowe.

Pani Hanna Wachowska z J.S. Hamilton Poland S.A. zaprezentowała doświadczenia laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. w badaniu wybranych zanieczyszczeń chemicznych w żywności. Omówiła szczegółowo źródła skażeń żywności, podział zanieczyszczeń chemicznych żywności, a także System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Spożywczych i Środkach Żywienia Zwierząt zwracając uwagę na powiadomienia dotyczące obecności mitoksyn w żywności.

W drugim dniu Akademii Pan Andrzej Starski z Zakładu Bezpieczeństwa Żywności z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny omówił urzędowy monitoring zanieczyszczeń żywności w tym zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące m.in. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, azotanów, mikotoksyn, alkaloidów sporyszu, furanu, akrylamidu, dioksyn. W kolejnej prezentacji Pan Starski przedstawił zasady przeprowadzania oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem  żywności w ramach  systemu RASFF, w tym rolę Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Zakładu Higieny w tym procesie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zakresem informacji i rodzajami zdarzeń zgłaszanymi do systemu, a także z głównymi założeniami przewodnika oceny ryzyka.

Praktyczne zastosowanie rozporządzenia Komisji (WE) NR 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością przedstawiły Panie: Beata Bolesta oraz Edyta Malchrowicz z firmy Mondi Sp. z o.o. W swoim wystąpieniu dokonały prezentacji działalności firmy Mondi, omówiły znaczenie deklaracji zgodności dla podmiotów produkujących opakowaną żywność oraz omówiły proces przygotowania takiej deklaracji - komunikację z producentami żywności i dostawcami. Ponadto zwróciły uwagę na rodzaje przeprowadzanych badań migracji.

Nowe wymagania dla środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w świetle zmian przepisów Unii Europejskiej przedstawiła Pani prof. Katarzyna Stoś z Instytutu Żywności i Żywienia. W swojej prezentacji omówiła żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego wg obecnie obowiązujących przepisów oraz spodziewane zmiany wymagań, a także wpływ dotychczasowych przepisów o oświadczeniach zdrowotnych na praktykowaną kwalifikację żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego (produkty dla sportowców, produkty zastępujące posiłek).

Innowacyjna technologia wytwarzania pary czystej w sektorze spożywczym była tematem, który przedstawił Pan Jarosław Janów z firmy Stigen Sp. z o.o. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania informacji na temat nowoczesnych urządzeń do wytwarzania pary czystej dla przemysłu spożywczego, a także zagrożeń dla produkowanej żywności związanych z zastosowania nieodpowiednich instalacji.

Ostatnim wystąpieniem, które zamknęło konferencję szkoleniową było wystąpienie Pani Barbary Ratkovskiej z Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące stosowania Przewodnika Komisji Europejskiej  nt. tolerancji zawartości składników odżywczych w produktach spożywczych. Pani Ratkovska omówiła zasady wyznaczania tolerancji składników odżywczych, zwracając uwagę na zawarte w przewodniku zróżnicowanie wymagań zależnie od rodzaju żywności, na której podawana jest informacja o wartości odżywczej.

 

Akademię PFPŻ ZP prowadziła Pani Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPZ ZP:

 

 • Det Norske Verits  Bussiness Assurance Poland Sp. z o. o.
 • Stigen Sp. z o.o.
 • Mercedes - Benz Warszawa Sp. z o.o.
 • Kancelaria DENTONS
 •  


Partner PFPZ ZP

 

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Partnerzy Akademii PFPZ ZP :

 

 • J.S. Hamilton Poland S.A.
 • Mondi Sp. z o.o.

 

 

Patroni Akademii PFPZ ZP:

 

 • Krajowa Unia Producentów Soku
 • Związek Polskich Przetwórców Mleka
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij