Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Stosowanie dodatków do żywności - aktualny stan prawny
Stosowanie dodatków do żywności było głównym tematem konferencji szkoleniowej, która odbyła się 20 marca 2012r. w Warszawie.

Kolejna konferencja zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców poświęcona była stosowaniu dodatków do żywności. Temat ten jest szczególnie aktualny z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze wkrótce zaczną obowiązywać istotne zmiany legislacyjne dotyczące dodatków, po drugie – dodatki do żywności stale budzą duże zainteresowanie konsumentów oraz mediów.


Konferencja odbyła się 20 marca 2013 r. w hotelu Marriott w Warszawie, zgromadziła ponad 90 przedstawicieli branży żywnościowej.

 

P1030404stolzmm

 

Prezentacje dotyczące wymagań prawnych w zakresie stosowania dodatków do żywności i aromatów, uwzględniające aktualny stan prawny, przedstawiła Pani Joanna Gajda-Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Szczegółowo omówiła zapisy Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008, zwracając uwagę na wymagania określone w Załączniku II tego przepisu. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęciła zmianom legislacyjnym, które zaczną obowiązywać od czerwca br., a także pracom Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności zmierzającym do zmian zakresów stosowania niektórych substancji. Dodatkowym interesującym zagadnieniem omówionym podczas wykładu był projekt przewodnika Komisji Europejskiej, który umożliwi producentom środków spożywczych klasyfikację stosowanej żywności o właściwościach barwiących, co ma istotne znaczenie dla znakowania wyrobów – ustalania nazewnictwa w wykazach składników.

 

P1030367Gajdazmm


Podobnie szczegółowo i wyczerpująco Pani Joanna Gajda-Wrębek omówiła aspekty prawne dotyczące stosowania aromatów oraz ich znakowania, w tym status prac nad wspólnotowymi wykazami substancji aromatycznych, a także ustanowione okresy przejściowe.

 

Standardy wyróżniania jakości wyrobów na przykładzie programu Poznaj Dobrą Żywność były tematem prezentacji przygotowanej przez Pana Jarosława Kujawę z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy konferencji mieli możliwość uzyskania informacji o głównych założeniach programu, zasadach przyznawania znaku „Poznaj Dobrą Żywność”, a także warunkach udziału w programie.

 

P1030401Kujawazmm

 

Pan Andrzej Kłodawski, konsultant reprezentujący firmę DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o., w swojej prezentacji przedstawił temat dotyczący doświadczeń audytowych z zakresu stosowania przez firmy spożywcze dodatków do żywności. Zwrócił uwagę na konieczność posiadania przez przedsiębiorców sprawnych mechanizmów identyfikacji przepisów prawa, potrzeb technologicznych i oczekiwań klientów, a także dobrze funkconującego zakładowego nadzoru nad stosowanymi dodatkami do żywności w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów. Słuchacze mieli możliwość zapoznania się z sytuacjami, gdy nieprawidłowości związane z użyciem dodatków stały się przyczyną problemów rynkowych – wycofywania wyrobów z rynku.

 

P1030417Kłodawskizmmm

 

Na temat prac urzędu EFSA dotyczących oceny bezpieczeństwa dodatków do żywności mówiła Pani Iwona Wiśniewska z Polskiego Punktu Koordynacyjnego EFSA zlokalizowanego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. W swoim wystąpieniu przedstawiła podstawy prawne oceny dodatków, harmonogram prac oceny poszczególnych grup dodatków, sposoby pozyskiwania danych przez urząd EFSA oraz aktualnie trwające prace dotyczące oceny substancji dodatkowych, aromatów, enzymów.

 

P1030425WiśniewskaZMM

 

Sposoby oceny spożycia substancji dodatkowych z produktami w codziennym odżywianiu przedstawiła Pani Alicja Walkiewicz z Instytutu Żywności i Żywienia. W swojej prezentacji omówiła projekty krajowe i zagraniczne, w tym projekt FACET oraz prace Codex Alimentarius. Uczestnicy konferencji mieli możliwość uzyskania informacji na temat przyczyn przeprowadzania przez Instytut ocen spożycia substancji dodatkowych i ich praktycznych konsekwencji, a także o roli urzędowych inspekcji oraz przemysłu spożywczego w pozyskiwaniu danych do realizacji tych projektów.

 

 

P1030430IZZZzmm

 

 

Konferencję otworzyła oraz prowadziła Pani Dorota Kozłowska – Dyrektor ds. Legislacji Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPŻ ZP:

 

  • Det Norske Verits  Bussiness Assurance Poland Sp. z o. o.
  • Mercedes - Benz Warszawa Sp. z o.o.
  • Kancelaria SALANS 


Partner PFPZ ŻP

 

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Patroni konferencji PFPZ ŻP

 

  • Krajowa Unia Producentów Soków
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
  • Związek Polskich Przetwórców MlekaW kuluarach:
 
P1030410kuluaryzmm
 
P1030407kuluaryzmm
 
P1030412kuluaryzmniej
 
P1030414kuluaryzmm
 
P1030376slazmm
 
P1030381salazmm

Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij