Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Seminarium PFPŻ ZP dotyczące funkcjonowania systemu RASFF - 30.10.2012r., Warszawa
W dniu 30 października 2012 r. w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Polską Federację Producentów Żywności, które dotyczyło zasad funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, czyli systemu RASFF. W seminarium wzięło udział ponad czterdziestu przedstawicieli przemysłu spożywczego, a także kilka osób z powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i wyższych uczelni.


P1030137zmm

 

Podczas seminarium Pan Maciej Kałuża - przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego ds. RASFF działającego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym przedstawił najważniejsze aspekty funkcjonowania systemu RASFF, a także udzielił odpowiedzi na pytania wcześniej zgłoszone przez uczestników. Na wstępie omówił ogólne zagadnienia, zwracając uwagę na zasadniczą rolę systemu jako narzędzia do wymiany informacji o wykrytych zagrożeniach w żywności lub paszach, umożliwiającego urzędowym organom kontrolnym państw członkowskich Unii Europejskiej podjęcie odpowiednich działań w sposób szybki i skoordynowany. W Polsce, zgodnie z art. 85 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Główny Inspektor Sanitarny kieruje siecią systemu RASFF, prowadzi krajowy punkt kontaktowy (KPK) systemu RASFF, a także powiadamia Komisję Europejską o stwierdzonych przypadkach niebezpiecznej żywności oraz pasz.


P1030142zmm


Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami powiadomień zgłaszanych do systemu RASFF - powiadomieniami alarmowymi, powiadomieniami informacyjnymi, powiadomieniami o odrzuceniu na granicy, a także z zasadami wykonywania kontroli urzędowych i procedurą przekazywania do systemu powiadomień o niebezpiecznych produktach spożywczych i paszach. Sposób kwalifikowania powiadomień do określonych kategorii został omówiony na konkretnych przykładach dotyczących alergenów, składników produktu, zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, migracji pewnych substancji z opakowań, substancji dodatkowych, ciał obcych.

Pan Maciej Kałuża szczegółowo przedstawił obowiązki spoczywające na przedsiębiorcach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności i pasz, a także podejmowania działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla zdrowia konsumentów, które określa art. 19 rozporządzenia 178/2002. Zwrócił uwagę na konieczność posiadania sprawnych procedur wycofywania produktów z rynku, a także poinformował o trwających pracach dotyczących uruchomienia przez Główny Inspektorat Sanitarny serwisu informacyjnego przeznaczonego dla konsumentów, który będzie zawierał ostrzeżenia publiczne o niebezpiecznych środkach spożywczych.

Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziły informacje dotyczące oceny ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego przez niebezpieczny środek spożywczy, pasze lub materiały do kontaktu z żywnością dla zdrowia konsumentów, w tym czas dokonywania takiej oceny, a także umiejscowienie w procedurze przedsiębiorców, których produkty są poddawane takiej ocenie.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość bieżącego zadawania pytań i uzyskali informacje na wszystkie interesujące ich zagadnienia z zakresu funkcjonowania systemu RASFF.

Seminarium prowadziła Dorota Kozłowska – dyrektor ds. legislacji w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.P1030140zmnn

 

 


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij