Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Wzrost poziomu dochodów w rolnictwie
Według Eurostatu, w 2011 roku realna wartość dochodu rolniczego w przeliczeniu na osobę pełnozatrudnioną (pracującą w rolnictwie co najmniej 2200 godz.) w krajach Unii Europejskiej zwiększyła się o 6,5% w porównaniu do 2010 roku. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim zwiększeniem się dochodów w rolnictwie - o 3,9%, ale także spadkiem zatrudnienia w tym sektorze - o 2,7% w stosunku do roku ubiegłego.

W tym czasie realny dochód w przeliczeniu na pełnozatrudnionego w polskich gospodarstwach zwiększył się w porównaniu do 2010 roku aż o 14,2%. Podobnym wzrostem dochodów mogą pochwalić się Niemcy, gdzie wyniósł on 14,7%. Realny dochód polskich rolników w okresie 2005-2011 w kraju zwiększył się o 73,9% przy średnim wzroście w krajach Unii o 18,3%. Dochody polskich rolników rosną zatem w szybkim tempie, lecz należy pamiętać że przeciętny dochód na osobę pełnozatrudnioną w rolnictwie w kraju jest relatywnie niski, co wiąże się ze znaczną liczbą osób zatrudnionych w tym sektorze, a także stosunkowo niską wydajnością polskiego rolnictwa.

Dynamika wzrostu dochodów z reguły jest silniejsza w słabiej rozwiniętych krajach Unii np. w okresie 2005-2011 r. silnie zwiększyły się dochody rolników na Węgrzech (o 74,7%), Estonii (87,3%), Czechach (59,6%) czy też Bułgarii (o 52,2%).

Wzrost dochodów w krajach Unii w 2011 roku spowodowany był przede wszystkim wzrostem wartości produkcji rolnej. Według Eurostatu wartość produkcji roślinnej średnio w krajach Wspólnoty zwiększyła się o 8%, do czego przyczynił się wzrost cen - o 5,4%, a także wzrost wolumenu produkcji - o 2,5%. W największym stopniu wzrosły ceny zbóż (18,9%) oraz nasion roślin oleistych (o 18,4%), zmniejszyły się natomiast ceny warzyw (o 10,1%).

Nastąpił również 7,8% wzrost wartości produkcji zwierzęcej ze względu na 5,4% wzrost cen, głównie mleka (o 9,1%), mięsa drobiowego (o 8,7%) oraz cieląt (o 8,6%). W analizowanym czasie nastąpił wzrost wielkości produkcji zwierzęcej o 1,1%.

Negatywnie na poziom dochodów wpływał poziom kosztów produkcji, który w porównaniu do 2010 roku zwiększył się średnio o 9,7%, i był spowodowany głównie wzrostem cen środków do produkcji.

W ocenie dochodów rolników w poszczególnych krajach należy zwrócić uwagę na strukturę produkcji rolnej w danym kraju. W 2011 roku mieliśmy do czynienia z bardzo niskimi cenami warzyw, dlatego kraje, które specjalizują się w takiej produkcji odnotowały nawet spadek przeciętnych dochodów. W Belgii było to 22,5% (największy spadek spośród wszystkich krajów Wspólnoty), w Holandii nastąpił spadek przeciętnego dochodu na osobę pełnozatrudnioną o 8,1%, a w Hiszpanii o 0,3%. Lepsza sytuacja w branży mleczarskiej czy też mięsnej, a także wysokie ceny zbóż sprzyjały wzrostowi dochodów w krajach, które zajmują się taką produkcją. 

W Polsce, mimo że ogólnie zanotowano wzrost dochodów należy również spodziewać się dużego zróżnicowania dochodów producentów rolnych. W niekorzystnej sytuacji znaleźli się producenci warzyw, w zdecydowanie lepszej producenci zbóż czy też mleka.

 

(Źródło: Bank BGŻ).


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij