Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Carbon Footprint Ślad węglowy: „efektywność energetyczna wpisana w strategię”
Coraz więcej firm przyjmuje efektywność energetyczną jako podstawę rozwoju strategicznego własnej działalności, w tym również całego zależnego od nich łańcucha wartości (pozyskiwanie surowców oraz dystrybucja / upstream i downstream).

 

Ślad Węglowy (Carbon Footprint) informuje firmę i innych interesariuszy o tym ile emisji CO2 lub innych gazów powodujących efekt cieplarniany jest emitowanych z działalności danej organizacji i/lub jej łańcucha dostaw (w zależności od zakresu analizy i raportowania).

 

Zakres analizy i raportowania ustala Klient – jest to przeważnie uzasadniony "realnym nadzorem biznesowym" zakres działalności, z której liczy się emisję CO2 (bezpośrednią i pośrednią).

Ślad węglowy obejmuje m.in. wszystkie istotne strumienie paliw, energii (pośrednio odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych), emisję gazów cieplarnianych (GHG - Green House Gases) w tym:

- emisję z produkcji,

- emisję z energetycznego spalania paliw,

- emisję ze spalania paliw dla potrzeb ciepła i CWU,

- zużycie prądu (pośrednia emisja – w szczególności że w Polsce większość energii pochodzi ze spalania węgla),

- zużycie pary technologicznej (jw.)... itp,

oraz emisję z łańcuchów logistycznych (bezpośrednio i pośrednio zależnych od organizacji).

 

Ważny jest również przyjęty zakres emisji gazów cieplarnianych np.: CO2, N2O, CH4, HFCs - dla powyższych gazów wyznacza się tzw. mnożnik CO2 (CO2 equivalent), ponieważ poszczególne gazy mają, jak się ocenia w teorii globalnego ocieplenia, różny wpływ na efekt cieplarniany. Wpływ „CO2” wynosi 1, podczas gdy wpływ pozostałych gazów jest o wiele większy.

 

Liderzy rynkowi ustanawiają w obszarze Carbon Footprint ambitne cele dla siebie i zależnych łańcuchów dostaw np.:

- Danone planuje osiągnąć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30% porównując rok 2012 w stosunku do roku 2008

- Coca Cola planuje zejść o 15 % za okres do 2020 w porównaniu do 2007 (jako punkt odniesienia - tzw. baseline)

... i podobnych deklaracji oczekują od "dobrych" dostawców.

Obecnie wielu z Klientów, z uwagi na „modę” na ograniczanie emisji CO2, może traktować w/w wyzwania jako efekt marketingowy, wiele także mówi się o globalnym ociepleniu, oraz zagadnienia te objęte są coraz ściślej przepisami prawa lub samoregulacjami branżowymi. W przyszłości, niezależnie od rozwoju opisanej „mody” (w wyniku podnoszonych dyskusji o zasadności teorii globalnego ocieplenia spowodowanego antropogeniczną emisją CO2), z uwagi na rosnące koszty energii, poziom zużycia energii przez organizację i jej łańcuch dostaw będzie jednym z kluczowych elementów walki konkurencyjnej.

Niska energochłonność i materiałochłonność (zarówno w produkcji i usługach) stają się podstawowymi elementami strategii rozwoju. Przyjęcie opisanej „zrównoważonej” strategii pozwala jednocześnie na realizację celów społecznych i biznesowych – w tym m.in. przyczynienie się do realizacji celów Protokołu z Kyoto, istotne ograniczenie kosztów (energii i materiałów) a w efekcie podniesienie zyskowności w całym łańcuchu dostaw, jak również uniezależnia organizacje od ryzyka związanego z dostępem i wahaniami cen na rynkach paliw energetycznych.

Weryfikacja prowadzona jest zgodnie z wytycznymi normy ISO 14064-3 lub zgodnie z http://www.wbcsd.org/DocRoot/Q5pdAVJJit6gdv3kAaKf/ghg-account.pdf. Sam proces weryfikacji podobny jest do weryfikacji emisji CO2 w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2 (EU ETS) ale jest o wiele szerszy w zakresie weryfikowanych strumieni paliw i emisji (w systemie EU ETS weryfikowane są głównie bezpośrednie strumienie emisji i paliw związanych z produkcją energii, ciepła i produktów).

W wyniku weryfikacji niezależnej jednostki weryfikacyjnej (tj. DNV) wystawiane jest tzw. Oświadczenie Green House Gas Verification Statement, które jest dokumentem poświadczającym, tak jak certyfikat i przeważnie stanowi część raportu rocznego organizacji (Sustainability Report / CSR Report).

Koszt weryfikacji Śladu Węglowego (Carbon Footprint) jest zależny od ustalonego zakresu weryfikacji. Przeważnie weryfikacja trwa od kilku do kilkunastu dni w siedzibie Klienta. Pierwsza weryfikacja (podobnie jak audyt certyfikacyjny) trwa dłużej, bo należy sprawdzić wszystkie elementy systemu Klienta w zakresie monitorowania i raportowania emisji CO2, w tym m.in. punkt bazowy (baseline) od którego rozpoczynamy liczenie efektów zmniejszania emisji (zużycia energii), emisję bezpośrednią i pośrednią, sposoby raportowania i wewnętrznej weryfikacji danych dotyczących emisji. W kolejnych latach (podobnie jak podczas audytów okresowych / weryfikacji okresowych) sprawdza się głównie wiarygodność prezentowanych danych dotyczących emisji CO2 i wyrywkowe strumienie paliw i emisji.

 

 

Tomasz Gasiński

Prezes Zarządu / Country Manager

Det Norske Veritas

Business Assurance Poland Sp. z o.o.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy - kontakt

 

Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o.

ul.Łużycka 6e, 81-537 Gdynia
Tel. +48 58 51 15 020,  +48 58 51 15 020     


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij