Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Konferencja „Epidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku”, 27.07.2011 r.
Biuro Promocji Jakości zaprasza na konferencję „Epidemia E. coli - zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności na globalnym rynku”, która odbędzie się w dniu 27.07.2011 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

Dlaczego warto wziąć udział?

            Celem konferencji jest omówienie zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności na tle ostatnich wydarzeń w Niemczech, a także w Hiszpanii, Anglii oraz Francji, wywołanych niezwykle zjadliwym szczepem bakterii E. coli. Fala zakażeń pałeczką okrężnicy EHEC odbiła się szerokim echem w całej Europie, powodując reperkusje zdrowotne, gospodarcze i polityczne. Obecna sytuacja ma również wpływ na kondycję naszego rolnictwa z powodu embarga na eksport polskich i unijnych warzyw do Rosji, stawiając tym samym trudne wyzwania przed polską Prezydencją.

            Kryzysy w łańcuchu produkcji żywności zawsze obniżają zaufanie konsumentów do bezpieczeństwa żywności, jak również do jej producentów i dystrybutorów. System wzajemnej zgodności - cross compliance, uzależnia płatności bezpośrednie oraz płatności w ramach zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych od konieczności spełnienia przez rolników szeregu norm dotyczących zarządzania w całym gospodarstwie rolnym, podobnie jak rolnictwo zintegrowane i ekologiczne. Mimo to dochodzi do kolejnego kryzysu żywnościowego.

            Konferencja wpisuje się również w debatę na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej. W jej trakcie planowane są panele dyskusyjne: naukowy oraz gospodarczo-polityczny z udziałem ogólnopolskich mediów: prasy, radia, telewizji.

Konferencja skierowana jest do:

            Producentów, przetwórców, dystrybutorów, sieci handlowych, inspekcji weterynaryjnych i sanitarnych, rolników, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.

W programie:

Panel dyskusyjny naukowy na temat epidemii E. coli z udziałem:
lek. wet. Adama Jareckiego, prof. Stanisława Kowalczyka, prof. Krzysztofa Kwiatka, dr Grzegorza Madajczaka, Marka Marca, prof. Bolesława Wojtonia

Panel dyskusyjny polityczno-gospodarczy na temat skutków epidemii E. coli z udziałem:
Romana Jagielińskiego, Gabriela Janowskiego, Wojciecha Mojzesowicza, Marka Sawickiego, Janusza Wojciechowskiego (w trakcie uzgadniania)

Wymagania zintegrowanej produkcji żywności, cross compliance, GAP
Marek Marzec, Partner Acatia Consulting Group

Rolnictwo ekologiczne - zasady wytwarzania żywności ekologicznej
prof. Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Skażenie żywności „alert-patogenami” i związane z nimi zagrożenia dla ludzi. Punkt widzenia mikrobiologa
dr n. wet. Grzegorz Madajczak, Zakład Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

Analiza ryzyka w łańcuchu żywnościowym w zapewnieniu bezpieczeństwa środków spożywczych
prof. Krzysztof Kwiatek, Państwowy Instytut Weterynaryjny

Zagrożenia na etapie produkcji pierwotnej żywności pochodzenia zwierzęcego
dr Adam Jarecki, konsultant weterynaryjny

Mocne i słabe strony urzędowego nadzoru nad żywnością w Polsce
prof. Bolesław Wojtoń, Państwowy Instytut Weterynaryjny

Pobierz pełną wersję programu.

Konferencję prowadzą:

dr Adam Jarecki - Główny Inspektorat Weterynarii - naczelnik wydziału ds. integracji europejskiej 1999-2003; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2003-2006. Od 2007 r. audytor jakości i konsultant ds. weterynaryjnych największej w Polsce firmy handlu detalicznego żywnością.

prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk - profesor ekonomii SGH, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek - od 2002 roku kierownik Zakładu Higieny Środków Żywienia Zwierząt Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Zajmuje się w coraz szerszym zakresie zagadnieniami mikrobiologii pasz, wykrywaniem obecności przetworzonego białka zwierzęcego, wykrywaniem i ilościowym oznaczaniem GMO w paszach.
Lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, specjalność higiena żywności. Kierownik Zakładu Higieny Pasz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, kierownik specjalizacji lekarsko-weterynaryjnej „Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego”. Koordynator Codexu Alimentarius.

dr n. wet. Grzegorz Madajczak - adiunkt w Zakładzie Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w Warszawie, zastępca kierownika Pracowni Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Przewodu Pokarmowego.
Jest ekspertem w sieci do spraw zakażeń przenoszonych drogą pokarmową Europejskiego Centrum Nadzoru nad Zachorowaniami (sieć FWD ECDC), w zakresie diagnostyki laboratoryjnej pałeczek Shigella, VTEC oraz Listeria. Pełni funkcję członka grupy koordynującej działania tej ogólnoeuropejskiej sieci. Jest ekspertem w Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na diagnostyce oraz typowaniu pałeczek Salmonella oraz Listeria. Jest autorem wielu prac naukowych oraz popularno-naukowch z tej tematyki.

Marek Marzec - posiada unikalną wiedzę i doświadczenie oparte na podstawie 15-letniego doświadczenia w polskim przemyśle spożywczym i 16-letniej pracy w nowoczesnym handlu hurtowym i detalicznym. Wieloletni przewodniczący Komitetu Współpracy Producenci-Dystrybutorzy POHiD. Wybitny ekspert w dziedzinie organizacji procesu zakupów w dużych sieciach handlowych. Uczestniczył w przygotowaniu ekspansji Grupy Metro na nowe rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na rynek rosyjski i ukraiński. Od 2010 r. jest Partnerem firmy konsultingowej działającej w ramach konsorcjum Acatia Consulting Group. Współpracuje na stałe z GLOBALGAP i IFS, zajmując się rozwojem tych standardów na terenie Centralnej i Wschodniej Europy. Ma za sobą wiele wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

prof. dr hab. Bolesław Wojtoń - były kierownik Zakładu Higieny Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Do jego najważniejszych osiągnięć naukowych należą badania nad mikroflorą chorobotwórczą w żywności pochodzenia zwierzęcego (Salmonella, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp.) oraz nad wpływem czynników ograniczających rozwój tej mikroflory - z tej dziedziny opublikował ponad 120 prac.
W zakładzie, którym kierował, powołane zostały krajowe laboratoria referencyjne do badania mleka i przetworów mlecznych, badania pozostałości hormonów i tyreostatyków oraz substancji hamujących.

Organizator konferencji:
Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o.

Rejestracja uczestników wyłącznie w uzgodnieniu z organizatorem.

Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji:
tel.: (22) 55 00 700
biuro@bpj.com.pl
www.bpj.com.pl


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij