Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A. zakończyło obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska. W tym roku w proekologiczne inicjatywy zaangażowane były: Biuro Główne Nestlé Polska S.A. w Warszawie oraz Oddziały Nestlé Polska S.A. w Kaliszu i Kargowej. Dzięki proekologicznym aktywnościom miejskie tereny zielone w Kaliszu zasiliło 50 lip drobnolistnych, a z lokalnego jeziora Liny (woj. lubuskie) i otaczającego je lasu wywieziono ponad 300 kg śmieci. W siedzibie firmy w Warszawie odbywały się warsztaty na temat efektywnego gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz przeciwdziałania zaśmiecaniu lasów.

W tym roku proekologiczne inicjatywy w ramach Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbywały się na całym świecie pod hasłem „Lasy dla ludzi” (Forests: Nature at Your Service). W związku z tym przedstawiciele Nestlé Polska S.A. w Warszawie wzięli udział w spotkaniu „Niebywałe! Wyjątkowa stolica – Warszawa obfituje w lasy” organizowanym przez Lasy Miejskie – Warszawa. Kluczowym przesłaniem prelekcji było podkreślenie wyjątkowości stolicy Polski, bogatej w tereny zielone stanowiące aż 15% obszaru miasta. Uczestnicy dyskutowali m.in. o zagrożeniach wynikających z zaśmiecania lasów, trwałego niszczenia ściółki przez rowerzystów zbaczających z tras oraz użytkowników quadów.

Biuro Główne Nestlé Polska S.A. w Warszawie gościło również organizację odzysku Rekopol. Wspólne spotkanie posłużyło dyskusji na temat efektywnego gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Przedstawiciele Rekopol wskazywali m.in. na ustawowe obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu opakowań nałożone na przedsiębiorców przez polskie i unijne prawo oraz ostatnie zmiany wymogów prawnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach. Spotkanie podsumował konkurs „Drugie życie śmieci opakowaniowych” z nagrodami o wymiarze edukacyjnym, jak np. zgniatarka do butelek PET oraz puszek aluminiowych.

„To już kolejny Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony w Nestlé. W całej naszej firmie – ze względu na duże zainteresowanie i aktywy udział pracowników – trwał on w zasadzie tydzień. Jako firma, która od lat z największą starannością dba o tworzenie wspólnej wartości dla osób i instytucji z nami współpracujących staramy się cyklicznie poszerzać i umacniać wśród naszego zespołu, partnerów biznesowych oraz w społecznościach lokalnych postawy aktywnego uczestnictwa w ochronie przyrody. Świadomość naszego wpływu na środowisko jest niezwykle ważna w wymiarze długofalowym, dla przyszłych pokoleń. Propagowanie proekologiczności określa szerzej ‘Polityka Nestlé w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju Środowiska’” – powiedziała Katarzyna Granat, Specjalista ds. Środowiska w firmie Nestlé Polska S.A.

Tegoroczne spotkania edukacyjne stanowią już kolejne z rzędu obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Biuro Główne Nestlé Polska S.A. Corocznym inicjatywom proekologicznym firmy towarzyszy kampania informacyjna wśród pracowników. W związku z ideą bioróżnorodności, przyświecającą obchodom w 2010 roku, Nestlé – łącząc edukację proekologiczną z prozdrowotną – zorganizowało konkurs na temat zróżnicowania życia biologicznego. Na zwycięzców czekały liczniki rowerowe. W 2009 roku natomiast pracownicy dzielili się swoimi pomysłami na „zielony” styl życia otrzymując w zamian torby lniane wielokrotnego użytku. Zamieszczona na nich grafika wskazywała na kolory recyklingu zdefiniowane w polskim ustawodawstwie – Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r., nr 219, Poz. 1858).

„Najbardziej budującym wnioskiem płynącym z moich kilkuletnich obserwacji jest fakt, iż ekologia zyskuje z roku na rok coraz wyższą pozycję w hierarchii wartości pracowników. Oznacza to, że społeczne zaangażowanie firmy wpływa na poziom ich satysfakcji zawodowej. Pracownicy chcą, by ich pracodawca wykazywał się etyczną postawą zarówno wobec nich samych, jak i konsumentów, partnerów społecznych i biznesowych oraz środowiska naturalnego – niezwykle istotnego interesariusza firmy” – dodała Katarzyna Granat.

Nestlé, jako największy na świecie producent żywności i napojów, dokłada wszelkich starań, by oferowane przez firmę produkty były wytwarzane w sposób staranny i odpowiedzialny, z zachowaniem bezpieczeństwa środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń. Dlatego na wszystkich etapach życia produktu firma dąży do wydajnego wykorzystania zasobów naturalnych, korzystania z zasobów odnawialnych w sposób nienaruszający równowagi środowiska oraz wyeliminowania odpadów. Zasady te zawarte są m.in. w Polityce Nestlé w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju Środowiska dostępnej na www.nestle.pl.

„Nasze inicjatywy na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz budowania świadomości ekologicznej spotykają się z niezwykle miłym odzewem zarówno ze strony władz lokalnych, jak i mieszkańców miast, w których Nestlé prowadzi swoją działalność. Wierzę, że dzięki ich aktywnej postawie wspólnie będziemy się uczyć i promować odpowiedzialne podejście do zasobów środowiska naturalnego – nie tylko 5 czerwca, ale przez cały rok” – podsumowała Katarzyna Granat.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach, w tym w Polsce. Świętujące go państwa swoją aktywną postawą przypominają o konieczności zachowania równowagi pomiędzy postępującym rozwojem cywilizacyjnym a dbałością o ochronę środowiska naturalnego.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij