Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Kolejne zmiany w VAT już od lipca 2011 r.
W Sejmie znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Zasadniczo zmiany wprowadzone tą ustawą związane są z implementacją do polskich przepisów regulacji wynikających z rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Rozporządzenie Rady z 15 marca 2011 r. wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2011 r., tak więc przepisy ustawy o VAT powinny obowiązywać także od tego dnia.

 

Zmiany dotyczą m.in. określania miejsca świadczenia dla niektórych dostaw towarów i usług. Są one ściśle związane z nowym rozporządzeniem Rady UE. Zmieniony zostanie m.in. art. 28f ustawy o VAT, zgodnie z którym:

 

  • w przypadku świadczenia na rzecz polskiego podatnika usług transportowych wykonywanych w całości poza terytorium UE miejsce świadczenia wyznaczone będzie poza terytorium UE, natomiast
  • w przypadku usług transportowych wykonywanych w całości na terytorium kraju na rzecz podatnika z państwa trzeciego przyjmować się będzie, że miejscem świadczenia jest terytorium Polski.

 

Kolejna zmiana związana jest z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Ma ona na celu doprecyzowanie katalogu odpadów przetwarzalnych, do których stosuje się objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia, a więc opodatkowania przez nabywcę. Proponuje się, aby mechanizm ten został poszerzony o takie towary, jak zużyte akumulatory elektryczne czy odpady szklane, gumowe i z tworzyw sztucznych. W związku z tym wprowadzony ma być załącznik nr 11 zawierający wykaz towarów, których dostawa objęta będzie tym systemem rozliczenia podatku. W załączniku wymienia się m.in. takie odpady, których - jak wskazano w uzasadnieniu do projektu - odzysk i przetwarzanie stwarza ryzyko wystąpienia nadużyć podatkowych.

 

Dodatkowo w wyniku nowelizacji ustawy wprowadzona zostanie zasada obejmująca stosowanie właściwego kursu waluty w odniesieniu do usług wstępu na imprezy masowe. W tym celu, w sytuacji gdy cena biletu wyrażona będzie w walucie obcej, stosowany będzie mógł być również kurs właściwy na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

 

Z kolei w art. 88 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT zostanie zmienione brzmienie lit. a). Zmiana ta spowoduje, że w sytuacji gdy transakcja miała miejsce, a podmiot dokonujący dostawy lub usługodawca da się zidentyfikować jako podmiot istniejący, wówczas brak jego rejestracji jako podatnika VAT nie będzie stał na przeszkodzie w odliczeniu VAT u nabywcy.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij