Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Bezpieczeństwo Żywności i Żywienia – zmiany prawne i ich skutki dla przedsiębiorców
Konferencja zorganizowana przez PFPŻ ZP poświęcona była bezpieczeństwu żywności.

Ponad 70 osób, przedstawicieli departamentów ds. jakości oraz legislacji firm przetwórstwa żywnościowego w Polsce, przedstawicieli uczelni, firm związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności oraz przedstawicieli mediów branżowych, spotkało się 19 maja br. na konferencji szkoleniowej Polskiej Federacji Producentów Żywności w Warszawie.

 

Tematem przewodnim spotkania były najnowsze i planowane zmiany w prawie żywnościowym wynikające z nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz tworzone przepisy unijne z zakresu bezpieczeństwa żywności.

 

- Jest to kolejna konferencja Federacji dotycząca najważniejszych  z punktu widzenia przemysłu żywnościowego zagadnień. PFPŻ ZP realizując swoją misję działania na rzecz rozwoju przemysłu żywnościowego w Polsce i Unii Europejskiej konsekwentnie realizuje program edukacyjny obejmujący wszystkie aspekty funkcjonowania firm żywnościowych – stwierdził podczas powitania uczestników Konferencji - Andrzej Gantner – Dyrektor Generalny Federacji.

 

P1000731zmniejsz


Katarzyna Poskoczym, Naczelnik w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w swojej prezentacji przedstawiła ostatnie zmiany w krajowych przepisach wynikające z nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  a także wdrażające przepisy unijne, m.in. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, substancjach dodatkowych, naturalnych wodach mineralnych i stołowych, przetworach grzybowych.

 

P1000734zmniejsz


O pracach Komisji Europejskiej dotyczących kierunków zmian przepisów o środkach specjalnego przeznaczenia żywieniowego mówiła Pani dr Katarzyna Stoś, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Żywności w Instytucie Żywności i Żywienia. Prezentacja dotyczyła planowanej rewizji dyrektywy ramowej, kategoryzacji produktów PARNUTS oraz wzajemnej zależności przepisów Unii Europejskiej i przepisów krajowych. Dr Katarzyna Stoś przedstawiła również zasady rejestracji i notyfikacji nowej żywności oraz aktualny stan przepisów unijnych z tego zakresu, a także ich konsekwencje dla przedsiębiorców.

 

P1000759zmniejsz

 

Kwestie bezpieczeństwa produktów spożywczych w łańcuchu dostaw omówił Pan Radosław Majchrzyk, sales manager firmy Chep Polska Sp. z o. o., zwracając uwagę na różne zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów związane z obrotem paletami oraz na ich konsekwencje prawne.

 

P1000768zmniejsz

 

Zarządzanie zmianami w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności to temat wystąpienia Pana Dominika Lisiewskiego z firmy DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. Swoją prezentację zaczął od stwierdzenia prof. Petera F. Drucker uważanego za ojca-założyciela współczesnych metod zarządzania, że główną przeszkodą rozwoju firm jest niezdolność menedżerów do zmiany postaw i zachowań w takim tempie, jakiego wymaga organizacja. Pan Dominik Lisiewski wyjaśnił uczestnikom konferencji jak skutecznie zaplanować i wdrożyć zmiany w organizacji oraz jak komunikować zmiany wewnątrz organizacji i analizować ich wpływ na firmę.

 

P1000788zmniejsz

 

O Programie Poznaj Dobrą Żywność opowiedziała pani Magdalena Kołak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiła główne założenia programu promocyjnego produktów żywnościowych najwyższej jakości – program „Poznaj Dobrą Żywność”. 

 

Temat zanieczyszczeń żywności przedstawił Pan dr Jacek Postupolski, reprezentujący Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. W swojej prezentacji skoncentrował się na zanieczyszczeniach mykotoksynami i azotanami. Przedstawił również aktualne prace legislacyjne Unii Europejskiej z tego zakresu.

 

 

P1000793zmniejsz

 

Pan Jarosław Janów odpowiedzialny w firmie Stigen Sp. z o. o. za wdrożenie nowej polityki w zakresie czystości pary, przedstawił zebranym możliwości zastosowania pary w przemyśle spożywczym, różnice pomiędzy parą czystą i parą brudną oraz wymogi techniczne, higieniczne oraz prawne dla urządzeń wytwarzających parę w przemyśle spożywczym.

 

P1000800zmniej

 

Końcowa prezentacja dotyczyła eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki wschodnie.  Przedstawił ją Pan Marcin Kozłowski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Omówił m.in. procedury uzyskania dopuszczenia zakładu do eksportu do państw trzecich, głównie na teren krajów Unii Celnej.

 

P1000804mniej

 

W swoim wystąpieniu opowiedział m.in. o specjalnych wymaganiach krajów docelowych w zakresie świadectw weterynaryjnych, kontroli urzędowych, a także o zasadach tworzenia list zakładów uprawnionych do eksportu swoich towarów.

 

 

Konferencja zorganizowana została przez Polska Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. 

 

 

Partnerzy Strategiczni PFPZ ZP:

  • Bank BGŻ S.A.
  • CHEP  Polska Sp. z o. o.
  • DNV BUSINESS ASSURANCE POLAND Sp. z o. o.
  • MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
  • Mercedes - Benz Polska Sp. z o.o.
  • Mercedes - Benz Warszawa Sp. z o. o.

          
Partnerzy PFPZ ZP:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Accelerated Learning Systems Polska Sp. z o. o.

 

Partnerzy konferencji:

  • Tetra Pak Sp. z o. o.
  • Stigen Sp. z o.o.

 

 

Rozmowy w kuluarach:

P1000790zmniejsz

 

P1000772zmniejsz

 

P1000791zmniejsz

 

 

P1000775zmniej

 

P1000773zmniejsz


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij