Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Informacja dotycząca projektu budżetu na 2012 r. na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo
W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. przyjętej w dniu 5 maja br. przez Radę Ministrów na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zostały przewidziane środki w łącznej kwocie ponad 49.104 mln zł, w tym na wydatki w ramach budżetu środków europejskich 22.300 mln zł oraz KRUS 15.916 mln zł.

Pozostałe wydatki są przeznaczone na realizację zadań krajowych oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

 

Przyjęty przez Radę Ministrów poziom wydatków na 2012 r. gwarantuje realizację zadań zaplanowanych w obszarze rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo. W przyszłym roku realizowane będą przede wszystkim wydatki związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (finansowanie inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych, rozwój infrastruktury wsi oraz inne ważne działania), PO Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 – 2013 (inwestycje w chów i hodowlę ryb, działania wodno-środowiskowe, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich, inwestycje w przetwórstwo i obrót), a także płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W 2012 r. pierwszy raz od czasu akcesji zmniejsza się zaangażowanie budżetu krajowego na współfinansowanie płatności bezpośrednich w związku ze stopniowym zwiększaniem środków na te płatności (SAPS) z budżetu unijnego (do 100% w 2013 r).

 

Na wyższym niż w 2011 r. i 2010 r. poziomie zostały przyjęte wydatki na:

 • utrzymanie melioracji wodnych – w kwocie 566,9 mln zł (wyższej o 4,5% w porównaniu z 2011 r. i o 266,4% z 2010 r.),
 • dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego – w kwocie 100 mln zł (wyższej o 11,1% w porównaniu z 2011 r. i o 29,8% z 2010 r.),
 • postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – w kwocie 101,6 mln zł (wyższej o 3,5% w porównaniu z 2011 r. i o ok. 2% z 2010 r.),
 • dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych – w kwocie 652,3 mln zł (wyższej o 9,7% w porównaniu z 2011 r. i o 4,2% z 2010 r.),
 • oświatę i wychowanie (w tym dla szkół rolniczych bez internatów) – w kwocie 149,3 mln zł (wyższej o 5,1% w porównaniu z 2011 r. i o 18,9% z 2010 r.),
 • dopłaty do zalesień – w kwocie 48 mln zł (wyższej o 5% w porównaniu z 2011 r. i o 10,2% z 2010 r.),
 • prace badawcze w ramach programów wieloletnich realizowane przez instytuty badawcze w obszarze rolnictwa i rybołówstwa – w kwocie 97,2 mln zł (wyższej o 15,2% w porównaniu z 2011 r. i o 59,6% z 2010 r.),
 • prace geodezyjno-urządzeniowe – w kwocie 33,5 mln zł (wyższej o 4,2% w porównaniu z 2011 r. i o 140,4% z 2010 r.),
 • rolnictwo ekologiczne – w kwocie 6 mln zł (wyższej o 14,9 % w porównaniu z 2011r. i o 4,7% z 2010 r.),
 • ochronę roślin – w kwocie 3 mln zł (wyższej o 19 % w porównaniu z 2011 r. i o 23% z 2010 r.),
 • dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych – w kwocie 203,8 mln zł (wyższej o ok. 2% w porównaniu z 2011 r., lecz niższej niż w 2010 r.),

Na poziomie roku 2011 lub porównywalnym zostały zaplanowane wydatki na:

 • dopłaty do paliwa rolniczego - w kwocie 720 mln zł,
 • program „szklanka mleka” – w kwocie 118 mln zł, lecz wyższej o 14,7% w porównaniu z 2010 r.,
 • postęp biologiczny w produkcji roślinnej – w kwocie 18,6 mln zł, wyższej o 3,3% w porównaniu z 2010 r.,
 • dopłaty do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich – w kwocie 68,5 mln zł, wyższej o 15,5% w porównaniu z 2010 r.,
 • doradztwo rolnicze – w kwocie 166,3 mln zł, wyższej o 1,2% w porównaniu z 2010r.,
 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w kwocie 287,1 mln zł.

 

Zgodnie z zaleceniami na rok 2012 nie przewidziano żadnych podwyżek na wynagrodzenia w administracji pracującej na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Źródło: MRiRW


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij