Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Dodatki do żywności z uwzględnieniem aromatów
Kolejna konferencja zorganizowana przez Polską Federację Producentów Żywności poświęcona była dodatkom do żywności i aromatom. Temat ten jest szczególnie aktualny z dwóch co najmniej względów. Po pierwsze dokonują się obecnie istotne zmiany legislacyjne dotyczące tej grupy produktów, po wtóre – dodatki do żywności budzą coraz większe zainteresowanie i konsumentów, i mediów.

Konferencja odbyła się 9 lutego br. w salach konferencyjnych hotelu Marriott w Warszawie.

Interesującą prezentację omawiającą wymagania prawne w zakresie dodatków do żywności i aromatów, uwzględniającą aktualne prace wspólnotowe w tym zakresie przedstawiła Joanna Gajda - Wyrębek z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Szczegółowo omówiła aktualnie obowiązujące akty prawne regulujące zasady stosowania i znakowania dodatków do żywności, wynikające zarówno z przepisów krajowych, jak również z prawodawstwa unijnego, a konkretnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008.

 

Gajda

Joanna Gajda - Wyrębek (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny).

 W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęciła zmianom legislacyjnym w tym zakresie przygotowywanym przez Komisję Europejską, które częściowo już są wprowadzone w życie, ale których większość stanie się obowiązująca w perspektywie nadchodzących miesięcy. Jeśli prace nad załącznikami do rozporządzenia i zmianami przepisów oraz ponowną oceną substancji dodatkowych przeprowadzaną przez EFSA będą przebiegały zgodnie z harmonogramem, ich ogłoszenia można się spodziewać w połowie tego roku, zaś termin ich stosowania nastąpi po upływie roku. Wspomniane rozporządzenie ma na celu zastąpienie wszystkich obowiązujących obecnie dyrektyw jednym aktem prawnym, co uprości ustawodawstwo dotyczące substancji dodatkowych.

 

P1000564zmniej

 Uczestnicy konferencji.

 

J. Gajda - Wyrębek uspokoiła zebranych informując, że przygotowywane zmiany przepisów nie wprowadzą bardzo istotnych zmian merytorycznych. Generalnie zmierzają one do obniżenia dopuszczalnego dziennego spożycia niektórych dodatków, a zwłaszcza wybranych barwników, a także nakładają na państwa członkowskie obowiązek monitoringu spożycia i stosowania substancji dodatkowych, natomiast na producentów – przekazywania Komisji Europejskiej nowych informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa oraz danych o faktycznym stosowaniu substancji dodatkowych. Uzupełnieniem tej prezentacji była informacja na temat znakowania środków spożywczych w zakresie substancji dodatkowych oraz różnic między zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2008 r. a rozporządzeniem 1333/2008. 

Podobnie szczegółowo i wyczerpująco Joanna Gajda - Wrębek omówiła aspekty prawne dotyczące aromatów oraz ich znakowania.

 

P1000573zmniejsz

 Uczestnicy konferencji.

 

Tino Roller odpowiedzialny w firmie Givaudan Polska Sp. z o. o. za strategię w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, przedstawił zebranym różne systemy produkcji aromatów oferowane przez tę firmę, ich walory oraz zakres  stosowania. Pozwalają one uzyskać odpowiednią strukturę i intensywność aromatu, przedłużyć okres przydatności do spożycia produktu przy zachowaniu trwałości aromatu, umożliwiają łączenie kilku aromatów, a także sekwencyjne ich uwalnianie.  Wszystko to – zapewniał prelegent – powoduje łatwość użytkowania aromatów, pozwala racjonalizować koszty ich stosowania w produkcji żywności, a również uzyskać produkt odróżniający się od innych obecnych na rynku.

Prezentacja Doroty Kozłowskiej, dyrektora ds. legislacji w PFPŻ ZP, dotyczyła Przewodnika przemysłu UE z zakresu stosowania rozporządzenia 1334/2008. Z inicjatywy Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE, zrzeszającej 27 narodowych federacji oraz 26 europejskich organizacji sektorowych został on przygotowany przez Grupę Roboczą Konfederacji ds. dodatków, w konsultacji z EFFA. Przewodnik został zatwierdzony w grudniu ub. r., a zaprezentowany Komisji Europejskiej w styczniu br. Zawiera on m.in. wybrane teksty rozporządzenia 1334/2008, objaśnienia interpretacyjne, jednolite interpretacje branży spożywczej oraz przykłady ułatwiające prawidłową interpretację i stosowanie przepisów. Ta przydatna publikacja zostanie udostępniona jest przez PFPŻ w wersji elektronicznej pdf na stronie internetowej oraz w zakładce informacyjnej na stronie internetowej PFPŻ.

Przedstawiciel firmy GNT Poland Customer Service Sp. z o. o. dyrektor zarządzający Jacek Meszka wygłosił ciekawą prezentację na temat żywności o właściwościach barwiących, która jest powszechnie stosowana w przemyśle spożywczym, ciesząc się szczególnym zainteresowaniem w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo omówił aktualny stan prac Komisji Europejskiej odnośnie przewodnika pozwalającego odróżnić taką żywność od barwników spożywczych, co ma istotne znaczenie ze względów znakowania i zakresu użycia w produktach spożywczych.

 

P1000591zmniejsz

 Od lewej: Dorota Kozłowska (PFPZ ZP), Jacek Czarnecki (Nestle S.A.), Jacek Meszka (GNT Poland Customer Service Sp. z o.o.).

 

Uzupełnieniem konferencji dotyczącej dodatków do żywności była prezentacja omawiająca cele i zasady programu „Poznaj Dobrą Żywność”, przedstawiona przez Magdalenę Kołak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

P1000580zmniej

 Magdalena Kołak (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Konferencja zorganizowana została przez Polska Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. 

 

Partnerzy strategiczny PFPZ ZP:

  • CHEP  Polska Sp. z o. o.
  • DET NORSKE VERITAS  BUSINESS ASSURANCE POLAND Sp. z o. o.
  • MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
  • Mercedes - Benz Warszawa Sp. z o. o.

          
Partnerzy PFPZ ZP:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Accelerated Learning Systems Polska Sp. z o. o.

Partner konferencji:

  • GNT Poland Customer Service Sp. z o. o

 

P1000583zmniejsz

 Uczestnicy konferencji.

 

P1000582zmniejsz

 Tino Roller Givaudan Polska Sp. z o. o. podczas rozmowy w  kuluarach z Dorotą Kozłowską dyrektor ds. legislacji w PFPŻ ZP.


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij