Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI
Rozporządzenia dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej
Rozporządzenia:
ws. opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną; ws. wynagrodzenia za czynności wykonywanie przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii


Minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej. Zgodnie z delegacją ustawową 2 listopada br. rozporządzenie zostało podpisane przez Ministra Finansów.

Rozporządzenie nowelizuje opłaty za weterynaryjną kontrolę graniczną, które zostały dostosowane do przepisów Unii Europejskiej. Z uwagi na zgłaszane przez środowiska rolnicze zastrzeżenia co do wysokości aktualnie obowiązujących opłat, pobieranych w związku z realizacją programu zwalczania choroby Aujeszkyego, zmieniono wysokość opłat za kontrolę między innymi świń i prosiąt. Zmiana ta polega na zróżnicowaniu opłat w zależności od ilości badanych zwierząt, w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez rolników.

Od wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia będą obowiązywały nowe opłaty, w tym podczas realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego, za przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

1) świni, owcy, kozy cielęcia, źrebięcia

a) do 10 sztuk zwierząt 10 zł

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 1 zł

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,75 zł

d) powyżej 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,50 zł

2) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia:

a) do 5 sztuk zwierząt 5 zł

b) od 6 do 20 sztuk zwierząt 17 zł

c) od 21 do 100 sztuk zwierząt 23 zł

d) powyżej 100 sztuk – za każde następne zwierzę 0,20 zł

Ponadto 10 listopada 2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Rozporządzenie wprowadza możliwość wynagradzania zakładów leczniczych za wykonywanie czynności powierzonych w drodze umowy przez powiatowego lekarza weterynarii, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744).

Pozostałe zmiany dotyczą stawek wynagrodzeń za przeprowadzanie kontroli zwierząt. Stawki te zostały ustalone w wysokości 93% opłat za wykonanie czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Rozporządzenia te wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

(Źródło: MRiRW)


Dodaj do:   Dodaj kanał RSSRSS   Dodaj do facebook.comFacebook

pełna lista aktualności

 

Komentarze

Dodaj komentarz


Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij