Legislacja
Food-Lex
 
Dodatki do żywności
i aromaty
 
Zanieczyszczenia
 
RWS - Referencyjne Wartości Spożycia
 
Trzymaj Formę !

   

 pl   en             
 
Jesteś tutaj: strona główna > Rejestracja > Regulamin Food-Lex
Regulamin Food-Lex
WARUNKI PRENUMERATY KWARTALNIKA FOOD-LEX
NA ROK 2024

Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia prenumeraty kwartalnika „Food-Lex” jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy PFPŻ ZP a podmiotem deklarującym zamówienie prenumeraty kwartalnika „Food-Lex” na dany rok kalendarzowy. Wynikającą z zawartej umowy należność należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury VAT na rachunek nr 53 1020 1097 0000 7802 0170 4972, PKO Bank Polski S.A., Oddział 9 w Warszawie, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Osoba zamawiająca prenumeratę kwartalnika„Food-Lex” oświadcza, że posiada stosowne uprawnienie/upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz pomiotu zamawiającego, a w szczególności do zawarcia umowy z PFPŻ ZP oraz, że jest płatnikiem VAT i upoważnia PFPŻ ZP do wystawienia faktury bez podpisu zamawiającego.


Polską Federacją Producentów Żywności Związkiem Pracodawców z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 19B, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313586, posiadającą NIP 701-017-35-79, REGON 141761215.
Materiały niniejsze są własnością PFPŻ ZP i są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, przekazywanie osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgodny PFPŻ ZP jest zabronione.

Członkowie PFPŻ ZP

Dołącz do nas!
Serwis PFPŻ wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij