Inne przewodniki i wytyczne


Wytyczne Komisji Europejskiej:

Wytyczne dotyczące obniżania zawartości akryloamidu w żywności:

Wytyczne FoodDrinkEurope (Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów w UE):